Document v0147500-17, valid, current version — Revision on February 7, 2019, on the basis - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.12.2017  № 147

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 31 від 05.02.2019}

Відповідно до статей 6, 7, 7-1, 15, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", Указу Президента України від 27 червня 1999 року № 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства", статей 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

5. Унести до пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 03 листопада 2014 року № 699 "Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" (зі змінами) такі зміни:

1) в абзаці першому слова "юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, самозайнятих фізичних осіб - суб'єктів Криму (далі - юридичні особи - суб'єкти Криму)" замінити словами "юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, що є суб'єктами Криму (далі - юридичні особи - суб'єкти Криму)";

2) доповнити пункт після абзацу п'ятого двома новими абзацами шостим та сьомим такого змісту:

"операцій, пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

сплати коштів банку за надання ним послуг розрахунково-касового обслуговування за рахунками юридичних осіб - суб'єктів Криму;".

6. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови, а банкам України - до відома їх клієнтів.

7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

Я.В. Смолійon top