Document v010u710-12, current version — Adoption on March 28, 2012

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Петруся Віктора Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 118 Земельного кодексу України

м. Київ
28 березня 2012 року
№ 10-у/2012

Справа № 2-10/2012

Конституційний Суд України у складі суддів:


Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого,
Бауліна Юрія Васильовича - доповідача,
Бринцева Василя Дмитровича,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Винокурова Сергія Маркіяновича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Кампа Володимира Михайловича,
Колоса Михайла Івановича,
Маркуш Марії Андріївни,
Овчаренка В’ячеслава Андрійовича,
Пасенюка Олександра Михайловича,
Сергейчука Олега Анатолійовича,
Стецюка Петра Богдановича,
Стрижака Андрія Андрійовича,
Шаптали Наталі Костянтинівни,
Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Петруся Віктора Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 118 Земельного кодексу України (далі - Кодекс).

Заслухавши суддю-доповідача Бауліна Ю.В. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Суб’єкт права на конституційне звернення - громадянин Петрусь Віктор Іванович - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень статті 118 Кодексу, в якій врегульовано порядок безоплатної приватизації громадянами земельних ділянок.

Нечіткий виклад статті 118 Кодексу законодавцем, зокрема неясність смислу положення щодо порядку передачі у власність земельних ділянок із земель комунальної власності громадянам, яким раніше земельні ділянки не були надані в користування, на думку автора клопотання, призвів до порушення його гарантованих Конституцією України права власності на землю та права на достатній життєвий рівень.

2. Конституційний Суд України, вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв’язку з прийняттям Першою колегією суддів Конституційного Суду України процесуальної ухвали від 21 березня 2012 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“, виходить з такого.

Відповідно до Закону України „Про Конституційний Суд України“ підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є наявність неоднозначного застосування їх положень судами України, іншими органами державної влади, якщо суб’єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод (стаття 94); конституційне звернення має містити обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України (пункт 4 частини другої статті 42). Неоднозначним застосуванням положень Конституції України або законів України є різне застосування одних і тих самих правових норм судами України, іншими органами державної влади за однакових юридично значимих обставин (Ухвала Конституційного Суду України від 12 травня 2010 року № 31-у/2010).

З актів судів загальної юрисдикції, долучених до конституційного звернення, не вбачається неоднозначне застосування судами положень статті 118 Кодексу. Зокрема, надані автором клопотання матеріали підтверджують, що він звертався до Одеської міської ради із заявою щодо надання йому земельної ділянки, але на її сесійному засіданні цю заяву не було розглянуто. За результатами розгляду справ за позовами Петруся В.І. та Петрусь С.В. Одеський апеляційний адміністративний суд ухвалив однакові постанови щодо зобов’язання Одеської міської ради розглянути по суті їх заяви про надання земельних ділянок, з чим погодився і Вищий адміністративний суд України.

Крім того, громадянин Петрусь В.І. не визначив предмет тлумачення, тобто не навів конкретні положення статті 118 Кодексу, які потребують офіційного тлумачення, та не вказав, в якому аспекті воно має бути надане. Як неодноразово наголошував Конституційний Суд України, невизначеність предмета тлумачення унеможливлює здійснення офіційної інтерпретації статей Конституції України та законів України, що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ (ухвали від 5 липня 2011 року № 25-у/2011, від 3 листопада 2011 року № 55-у/2011).

Виходячи з викладеного та керуючись статтею 153 Конституції України, статтями 42, 45, 50, 94 Закону України „Про Конституційний Суд України“, Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Петруся Віктора Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 118 Земельного кодексу України на підставі пункту 2 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим цим Законом.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИon top