Document v0107359-99, invalid, current version — Loss of force on January 20, 2006, on the basis - v0252359-06

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
N 107 від 8.07.99
м. Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 252 ( v0252359-06 ) від 20.01.2006 )
Про Нормативні вимоги до приміщення виборчої
комісії, комісії з всеукраїнського референдуму,
Примірний перелік обладнання та інвентаря,
необхідних для виборчої комісії, комісії з
всеукраїнського референдуму та про Примірний
перелік видів послуг, що можуть надаватися цим
комісіям за кошторисами видатків на підготовку і
проведення виборів, всеукраїнського референдуму
( Постанова втратила чинність у частині, що стосується
підготовки та проведення виборів Президента України
на підставі Постанови Центральної виборчої комісії
N 257 ( v0257359-04 ) від 28.07.2004 )

З метою забезпеченім належних умов діяльності виборчих
комісій, комісій з всеукраїнського референдуму відповідно до
статей 11, 12, пункту 8 статті 13, пунктів 7 і 28 статті 14,
пункту 7 статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 733/97-ВР ) Центральна виборча комісія П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Нормативні вимоги до приміщення виборчої
комісії, комісії з всеукраїнського референдуму і приміщення для
голосування (додаток 1).
2. Затвердити Примірний перелік обладнання та інвентаря,
необхідних для виборчої комісії, комісії з всеукраїнського
референдуму, виборчої дільниці, дільниці для голосування (додаток
2).
3. Затвердити Примірний перелік видів послуг, що можуть
надаватися виборчій комісії, комісії з всеукраїнського референдуму
за кошторисами видатків на підготовку і проведення виборів,
всеукраїнського референдуму (додаток 3).
4. Встановити, що обладнання та інвентар, придбані за рахунок
коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і
проведення виборів, всеукраїнського референдуму після припинення
повноважень виборчої комісії, комісії з всеукраїнського
референдуму передаються на зберігання в порядку, встановленому
Центральною виборчою комісією.
5. Постанову надіслати Верховній Раді Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам.

Голова Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 липня 1999 р. N 107
Нормативні вимоги до приміщення виборчої
комісії, комісії з всеукраїнського референдуму
і приміщення для голосування
I. Приміщення виборчої комісії,
комісії з всеукраїнського референдуму.
------------------------------------------------------------------ | Виборча комісія, | Кількість | Розмір приміщення, м2 | | комісія з | робочих |---------------------------------| | всеукраїнського | кімнат, | робоча кімната | приміщення для | | референдуму | одиниць | | засідань | |------------------+-----------+----------------+----------------| | Територіальна | 3 | 20 - 30 | не менше 80 | | (окружна) | | | | |------------------+-----------+----------------+----------------| | Дільнична | 1 - 2 | не менше 20 | 40 - 80 | ------------------------------------------------------------------
II. Приміщення для голосування.
------------------------------------------------------------------ | Дільниця з чисельністю: | Розмір приміщення, м2 | |------------------------------+---------------------------------| | до 500 виборців | до 50 | |------------------------------+---------------------------------| | від 500 до 1500 виборців | від 50 до 80 | |------------------------------+---------------------------------| | від 1500 до 3000 виборців | не менше 80 | ------------------------------------------------------------------
Секретар
Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 липня 1999 р. N 107
Примірний перелік обладнання та інвентаря,
необхідних для виборчої комісії, комісії з
всеукраїнського референдуму, виборчої дільниці,
дільниці для голосування

1. Для територіальної (окружної) виборчої комісії, комісії з
всеукраїнського референдуму (одиниць):
письмові столи - не менше 5;
стільці - не менше 10;
телефонні апарати - не менше 3;
факсовий апарат -1;
ксерокс -1;
комп'ютер -1;
друкарська машинка -1;
сейф або металева шафа
для зберігання виборчої
документації -1;
аварійне освітлення - 1 комплект;
калькулятори* - не менше 5;
вивіска територіальної - згідно зі встановленим
(окружної) виборчої зразком;
комісії, комісії з
всеукраїнського референдуму*
Державний Прапор України - 1;
брошури текстів Конституції - згідно з вимогами
України та законів України, виборчого
що стосуються відповідних законодавства;
виборів, всеукраїнського
референдуму; виборча
документація *
канцелярське приладдя - згідно з кошторисом
видатків на проведення
виборів, всеукраїн-
ського референдуму.
2. Для дільничної виборчої комісії, комісії з всеукраїнського
референдуму, виборчої дільниці, дільниці для голосування
(одиниць):
письмові столи - не менше 5;
стільці - не менше 10;
телефонні апарати - не менше 2;
сейф або металева шафа - 1;
для зберігання виборчої
документації
аварійне освітлення - 1 комплект;
друкарська машинка - 1;
калькулятори - не менше 3;
вивіски виборчої дільниці - згідно зі встановленим
та дільничної виборчої зразком;
комісії, комісії з
всеукраїнського
референдуму*
Державний Прапор України - 1;
брошури текстів Конституції - згідно з вимогами
України та законів України, виборчого
що стосуються відповідних законодавства;
виборів, всеукраїнського
референдуму; виборча
документація *
письмові столи для видачі - з розрахунку 2 столи
бюлетенів: на 500 виборців
столи для офіційних - не менше 2;
спостерігачів
стільці - не менше 20;
кабіни для таємного голосування* - для дільниць з
чисельністю:
до 500 виборців - не
менше 2;
від 500 до 1500
виборців - 2-3;
від 1500 до 3000
виборців - 3-4;
скриньки для голосування* - для дільниць з
чисельністю:
до 500 виборців - 2;
від 500 до 1500
виборців - 2-3;
від 1500 до 3000
виборців - 3-4;
скриньки зменшеного розміру - для дільниць з
для голосування за межами дільниці* чисельністю:
до 500 виборців - 2;
від 500 до 1500
виборців - 2;
від 1500 до 3000
виборців - 3;
стенд або стіл для - не менше 2;
розміщення виборчої
документації, інших
інформаційних матеріалів
медична аптечка - 1;
засоби протипожежної безпеки - 1 комплект;
канцелярське приладдя - згідно з кошторисом
видатків на проведення
виборів, всеукраїнсь-
кого референдуму.
---------------------- Примітка.* Обладнання, що може надаватися в користування з
оплатою згідно з кошторисами видатків виборчої комісії, комісії з
всеукраїнського референдуму.
Секретар
Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 липня 1999 р. N 107
Примірний перелік видів послуг для виборчої комісії,
комісії з з всеукраїнського референдуму, що можуть
надаватися виборчій комісії, комісії з всеукраїнського
референдуму за кошторисами видатків на підготовку і
проведення виборів, всеукраїнського референдуму

1. Для територіальної (окружної) виборчої комісії, комісії з
всеукраїнського референдуму:
1) послуги автотранспорту в порядку, встановленому
Центральною виборчою комісією; 2) послуги зв'язку; 3) оренда та утримання приміщення; 4) оренда технічних засобів для організації інформаційної
підтримки виборчого процесу в рамках Єдиної
інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в порядку, встановленому
Центральною виборчою комісією; 5) послуги місцевих державних архівних установ; 6) залучення відповідних спеціалістів, технічних працівників
порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
2. Для дільничної виборчої комісії, комісії з всеукраїнського
референдуму:
1) послуги автотранспорту в порядку, встановленому
Центральною виборчою комісією; 2) послуги зв'язку; 3) оренда та утримання приміщення; 4) залучення відповідних спеціалістів, технічних працівників
в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
Секретар
Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧon top