Document v0099359-99, invalid, current version — Loss of force on July 9, 2004, on the basis - v0168359-04

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
N 99 від 24.06.99
м. Київ
vd990624 vn99
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 168 ( v0168359-04 ) від 09.07.2004 )
Про порядок формування особистих виборчих фондів
кандидатів у Президенти України, здійснення
контролю за надходженням, достовірністю обліку
і використанням їх коштів, звітності
про них та форми фінансового звіту

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому
N 188 ( v0188359-99 ) від 19.08.99 )
З метою упорядкування формування особистих виборчих фондів
кандидатів у Президенти України, та здійснення контролю за
надходженням, достовірністю обліку і використанням їх коштів та
звітності про них, а також координації дій з цих питань
Центральної виборчої комісії з Національним банком України,
Ощадним банком України та Державною податковою адміністрацією
України відповідно до пункту восьмого Частини другої статті 15 та
частин третьої і вісімнадцятої статті 35 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ) статей 11, 12, 16 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) Центральна
виборча комісія П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок формування особистих виборчих фондів
кандидатів у Президенти України та здійснення контролю за
надходженням, достовірністю обліку і використанням їх коштів та
звітності про них, погоджений з Національним банком України,
Ощадним банком України та Державною податковою адміністрацією
України (додаток 1).
2. Встановити форми фінансового звіту про надходження та
витрачання коштів особистого виборчого фонду кандидата у
Президенти України.
3. Постанову опублікувати в газетах "Голос України" і
"Урядовий кур'єр" та оприлюднити 8 інших засобах масової
інформації.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Центральної виборчої комісії Демяненка М.І. та
члена Комісії Коваля М.І.

Голова Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 24 червня 1999 року N 99;
Порядок формування особистих виборчих
фондів кандидатів у Президенти України
та здійснення контролю за надходженням,
достовірністю обліку і використанням
їх коштів та звітності про них
I. Загальні положення
1. Цей Порядок на реалізацію вимог пункту восьмого частини
другої статті 15 та частин третьої і вісімнадцятої статті 35
Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 )
встановлює процедуру відкриття і закриття банківських рахунків
особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти України,
надходження і використання коштів виборчих фондів та їх обліку і
звітності про них, а також порядок здійснення Центральною виборчою
комісією, Ощадним Банком України та Державною податковою
адміністрацією України контролю за надходженням, достовірністю
обліку і використанням коштів виборчих фондів.
2. Відповідно до закону України "Про вибори Президента
України":
кандидат у Президенти України (далі кандидат) може мати
особистий виборчий фонд (далі виборчий фонд), кошти якого можуть
бути використані в безготівковому порядку і виключно на потреби
передвиборної агітації; виборчий фонд кандидата утворюється лише
за рахунок власних коштів кандидата, коштів політичних партій,
пожертвувань громадян України юридичних осіб, зареєстрованих в
Україні, за винятком державних підприємств, державних органів,
установ і організацій, органів місцевого самоврядування, а також
іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб,
підприємств з іноземними інвестиціями, благодійних організацій та
релігійних об'єднань, підприємств, організацій та установ, що
мають заборгованість перед бюджетами всіх рівнів;
кандидат має право відмовитися від коштів, що надійшли від
пожертвувача, про що він подає заяву до установи банку, в якій
відкрито рахунок його виборчого фонду. Ці кошти повертаються цією
установою пожертвувачу за його рахунок і не зараховуються при
обчисленні максимально дозволеного розміру виборчого фонду;
розмір виборчого фонду кандидата не може перевищувати 100000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 млн.
700 тис. грн.), пожертвування однієї юридичної або фізичної особи
- 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 тис.
700 грн.). Кошти (або їх частина), що надійшли до виборчого фонду
кандидата понад цей максимальний розмір, повертаються пожертвувачу
за його рахунок. Сума внеску кандидата у Президенти України,
політичної партії чи виборчого блоку партій - суб'єктів висування
претендентів на кандидата у Президенти України обмежується лише
розміром особистого виборчого фонду; ( Абзац четвертий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому N 188
( v0188359-99 ) від 19.08.99 )
не використані під час виборчої кампанії кошти виборчих
фондів кандидатів після обрання Президента України перераховуються
установою Ощадного банку України у безспірному порядку до
Державного бюджету України у триденний строк після опублікування
Центральною виборчою комісією результатів виборів. У разі вибуття
кандидата або зняття його з балотування в установленому порядку
залишки коштів на рахунку його виборчого фонду за рішенням
Центральної виборчої комісії перераховуються до Державного бюджету
України;
кандидат визначає з числа довірених осіб розпорядника
виборчого фонду.
II. Відкриття і ведення рахунків та формування виборчих
фондів
3. Рахунок виборчого фонду кандидата відкривається у
Печерському відділенні N 3715 міста Києва Ощадного банку України
(далі - відділення Банку) з грифом "Виборчий фонд" на балансовому
рахунку N 2620 "Поточні рахунки фізичних осіб", відповідно до
вимог Національного банку України за письмовою заявою кандидата,
поданою ним особисто або його довіреною особою, визначеною
розпорядником виборчого фонду.
Цей рахунок відкривається за умови подання, крім письмової
заяви, особисто кандидатом чи його довіреною особою -
розпорядником виборчого фонду відділенню Банку таких документів і
відомостей:
паспорта;
ідентифікаційного номера кандидата згідно з Державним
реєстром фізичних осіб (ДРФО) - платників податків та інших
обов'язкових платежів;
посвідчення кандидата чи довіреної особи - розпорядника
виборчого фонду, виданого Центральною виборчою комісією;
нотаріально засвідченої довіреності від кандидата на право
довіреної особи відкривати рахунок та розпоряджатися коштами
виборчого фонду;
письмове звернення Центральної виборчої комісії про відкриття
рахунку за встановленою формою (додаток 1);
заповнені в установленому порядку і завірені Центральною
виборчою комісією три картки зі зразками підписів кандидата та
довіреної особи - розпорядника виборчого фонду.
Розпорядником виборчого фонду може бути одночасно сам
кандидат і лише одна його довірена особа.
4. Кандидат має право відкрити один рахунок для формування
виборчого фонду і лише в національній валюті.
5. Про відкриття рахунку виборчого фонду відділення банку
повідомляє Центральну виборчу комісію та Державну податкову
адміністрацію України на другий день після його відкриття листом
за встановленою формою (додаток 2).
6. Інформація для виборців про відкритий рахунок виборчого
фонду та його реквізити оприлюднюється кандидатом у газетах "Голос
України" і "Урядовий кур'єр", а також, за його бажанням, і в інших
друкованих засобах масової інформації за встановленою формою
(додаток 3). Витрати на оприлюднення зазначеної інформації
фінансуються за рахунок коштів виборчого фонду кандидата.
Державні і недержавні засоби масової інформації приймають
оплату за надання додаткових, понад оплачених за рахунок
Державного бюджету України ефірного часу та друкованих площ,
виключно з вищезазначених рахунків виборчих фондів кандидатів.
7. Відсотки на кошти, що надійшли на рахунки виборчих фондів,
відділенням Банку не нараховуються.
Прибутковий податок з кандидата на кошти виборчих фондів,
отримані, опубліковані і використані в установленому порядку, не
нараховується і не сплачується.
Податок на додану вартість при розрахунках за виконані роботи
чи послуги сплачується за рахунок виборчого фонду в порядку,
передбаченому чинним законодавством.
8. За відкриття і закриття рахунків виборчих фондів комісійні
збори не стягуються.
Комісійний збір стягується:
за надані установою Банку послуги з прийняття та
перерахування пожертвувань у виборчі фонди на користь Банку в
розмірі одного відсотка від суми перерахування, але не менш як
50 коп. з пожертвувача;
за операції щодо безготівкового перерахування коштів з
рахунків виборчих фондів відповідно до затверджених тарифів
Ощадного банку України за рахунок коштів виборчого фонду
кандидата;
за перерахування коштів до Державного бюджету України
відділенням Банку у розмірі одного відсотка від суми, що
перераховується;
за повернення коштів пожертвувачам за їх рахунок у розмірі
одного, відсотка від суми, що повертається.
9. Пожертвування до виборчих фондів від юридичних осіб та
фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих
в Україні, перераховуються установами банків України, у яких
відкриті їх рахунки. Пожертвування від громадян України
приймаються, як правило, установами Ощадного банку України.
( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центрвиборчкому N 188 ( v0188359-99 ) від 19.08.99 )
У разі відсутності в населеному пункті установи Ощадного
банку України пожертвування від громадян України приймаються
відділеннями зв'язку. ( Пункт 9 доповнено абзацом другим згідно з
Постановою Центрвиборчкому N 188 ( v0188359-99 ) від 19.08.99 )
Пожертвування не приймаються установами банків у разі, якщо
пожертвувач:
не є громадянином України;
іноземна юридична особа;
підприємство з іноземними інвестиціями;
утримується за рахунок Державного бюджету України або коштів
відповідних місцевих бюджетів;
державне підприємство;
благодійна організація;
релігійне об'єднання;
має заборгованість перед бюджетами всіх рівнів;
анонімна чи підставна особа;
не має адреси чи має таку, за якою неможливо його відшукати.
Пожертвування у виборчі фонди від юридичних осіб та фізичних
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих в
Україні, здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів.
При цьому в платіжному дорученні зазначаються всі передбачені
реквізити, а в рядку "Призначення платежу" обов'язково вказується
закодована інформація за встановленим зразком (додаток 4).
( Абзац пункту 9 виключено на підставі Постанови
Центрвиборчкому N 188 ( v0188359-99 ) від 19.08.99 ) Кошти без
відомостей, зазначених у додатку 4, відділенням Банку для
використання не надаються.
Пожертвування від громадян України приймаються установами
Ощадного банку України в готівковій та безготівковій формі, а
відділеннями зв'язку - в готівковій формі за наявності паспорта
або документа, що посвідчує особу громадянина і громадянство
України. Пожертвувач повинен зазначити в платіжному дорученні на
перерахування коштів на рахунки виборчих фондів такі відомості про
себе: прізвище, ім'я по батькові (повністю), ідентифікаційний
номер, домашню адресу що звіряються установами Банку та
відділеннями зв'язку з даними паспорта чи документа, що посвідчує
особу громадянина України, номер рахунку виборчого фонду,
прізвище, ім'я, по батькові кандидата та суму пожертвування.
( Абзац пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центрвиборчкому N 188 ( v0188359-99 ) від 19.08.99 )
Платіжне доручення на перерахування коштів громадянином
України через установи банку заповнюється відповідно до
встановленого зразка (додаток 5). Платіжний документ на
перерахування коштів громадянином України через відділення зв'язку
заповнюється за встановленою формою N 112 Держкомзв'язку України.
Банківська установа, яка обслуговує відділення зв'язку, оформляє
відповідно до встановленого Національним банком України порядку
(Інструкція N 1) платіжне доручення окремо на кожного пожертвувача
із заповненням ним поля "Призначення платежу" за встановленими
зразками (додаток 5). ( Абзац пункту 9 в редакції Постанови
Центрвиборчкому N 188 ( v0188359-99 ) від 19.08.99 )
Кошти без відомостей, зазначених у додатках 4 і 5,
відділенням Банку для використання не надаються та повертаються до
відповідної банківської установи для дооформлення. ( Пункт 9
доповнено абзацом згідно з Постановою Центрвиборчкому N 188
( v0188359-99 ) від 19.08.99 )
10. Кандидат у разі відмовлення від коштів, що надійшли від
пожертвувача, подає до відділення Банку разом з заявою платіжне
доручення про їх повернення. Ці кошти не враховуються при
обчисленні встановленого Законом розміру виборчого фонду.
III. Облік та використання коштів
11. Облік коштів виборчих фондів здійснюється відділенням
Банку відповідно до Закону України "Про вибори Президента
України", нормативних актів Національного Банку України цього
Порядку.
12. Кошти виборчих фондів використовуються на оплату:
виготовлення та оприлюднення відео- та аудіозаписів;
видання і розповсюдження друкованих періодичних видань та
інших друкованих агітаційних матеріалів, у яких обов'язково мають
бути зазначені: відомості про автора видання, тираж, номер
замовлення; назва та адреса підприємства, що виконувало
замовлення;
виступів кандидатів у засобах масової інформації;
за придбання канцтоварів, паперу;
транспортних послуг у зв'язку з проведенням передвиборної
агітації;
оренди технічних засобів для ведення агітації;
витрат, пов'язаних з проведенням передвиборних зборів,
зустрічей з виборцями, мітингів, демонстрацій;
інших цільових заходів для ведення передвиборної агітації.
Забороняється придбання за рахунок коштів виборчих фондів
будь-яких технічних засобів та матеріальних цінностей
довгострокового використання.
Списання коштів з рахунків виборчих фондів здійснюєтся
відповідно до Інструкції Національного банку України від 2 серпня
1996 року N 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському
обороті України" ( v0204500-96 ) (зі змінами і доповненнями).
Платіжні доручення на перерахування коштів з рахунків
виборчих фондів заповнюються з урахуванням вимог, встановлених
зразком (додаток 6).
13. Відділення Банку подає відомості про надходження на
рахунок і витрачання коштів виборчих фондів Центральній виборчій
комісії та Державній податковій адміністрації України, а також
кандидату чи його довіреній особі - розпоряднику особистого
виборчого фонду за їх зверненнями. ( Абзац перший пункту 13 в
редакції Постанови Центрвиборчкому N 188 ( v0188359-99 ) від
19.08.99 )
Ці відомості подаються Центральній виборчій комісії
невідкладно на паперових носіях та в електронному вигляді за
формою 1, встановленою Центральною виборчою комісією.
Відділення Банку подає до Державної податкової адміністрації
України відомості за формою і у спосіб визначені пунктом 21 цього
Порядку.
Кандидату чи його довіреній особі - розпоряднику особистого
виборчого фонду надаються відомості про рух коштів за всіма
рахунками особистого виборчого фонду кандидата у Президенти
України. ( Абзац четвертий пункту 13 в редакції Постанови
Центрвиборчкому N 188 ( v0188359-99 ) від 19.08.99 )
14. Виконання робіт, послуг за рахунок коштів виборчих
фондів, оформляється в письмовій формі шляхом складання угод,
рахунків, актів, накладних тощо. В угоді зазначаються реквізити
сторін, код ЄДРПОУ, відомості про обсяги замовленої роботи, її
вартість, розрахунки за видами робіт, порядок оплати, строк
виконання, відповідальність сторін тощо.
З фізичними особами, які залучаються до виконання робіт
пов'язаних з організацією та проведенням передвиборної агітації за
плату, укладається відповідна угода. В угоді зазначаються
прізвище, ім'я, по батькові особи, яка залучається до роботи,
паспортні дані, ідентифікаційний номер обсяги замовлених робіт,
строки їх виконання, сума коштів до сплати за виконану роботу, а
також поточний рахунок у банку, на який вона має бути
перерахована.
Виконання робіт (послуг) обов'язково підтверджується актами
або накладними, підписаними розпорядником виборчого фонду.
15. При оформленні замовлень на розміщення агітаційних
передвиборних матеріалів на підтримку кандидата замовник подає в
редакції друкованого видання, телерадіокомпанії, підприємству, що
здійснює виготовлення (друк) агітаційної продукції, документи, що
засвідчують згоду кандидата на виконання таких робіт (послуг).
16. Усі фінансові операції щодо витрачання коштів на
рахунках виборчих фондів припиняються відділенням Банку за день до
виборів.
17. Відділення Банку перераховує залишки коштів виборчих
фондів до Державного бюджету України і закриває рахунки
на підставі опублікування Центральною виборчою комісією
результатів виборів.
Кандидати, які балотуються на повторне голосування, мають
право розпоряджатися коштами, що залишилися на рахунках їх
виборчих фондів, про що Центральна виборча комісія повідомляє
відділення Банку.
Рух коштів на вказаних рахунках виборчих фондів припиняється
за день до дня повторного голосування.
18. Відділення Банку після перерахування коштів до Державного
бюджету України надсилає до Центральної виборчої комісії
повідомлення про дату та суму перерахованих коштів.
IV. Звітність
19. Кандидат або його довірена особа - розпорядник виборчого
фонду не пізніш як за день до дня виборів зобов'язаний подати до
відділення Банку фінансовий звіт, підписаний особисто кандидатом,
за формою 2, встановленою Центральною виборчою комісією.
Розпорядник виборчого фонду до здачі фінансового звіту
вирішує питання щодо обов'язкового повернення на рахунок фонду
усіх невикористаних коштів, перерахованих виконавцям за
угодами (договорами).
Відділення Банку на другий день після дня виборів передає до
Центральної виборчої комісії фінансовий звіт, завірений керівником
відділення Банку, за формами 1 і 2, встановленими Центральною
виборчою комісією.
Фінансовий звіт про надходження та використання коштів
виборчих фондів за формою 2 публікується Центральною виборчою
комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш
як на сьомий день після дня виборів.
V. Здійснення контролю
20. Для організації та здійснення контролю за джерелами
надходження, достовірністю обліку та витратами коштів виборчих
фондів Центральна виборча комісія залучає до перевірок працівників
державної податкової служби, а також відділення Банку відповідно
до чинного законодавства.
21. Для забезпечення контролю у відділенні Банку на
балансовому рахунку N 2029 "Інша кредиторська заборгованість за
операціями з клієнтами банку" відкривається аналітичний рахунок
2909 KFF 20 "Кошти, що надійшли до виборчих фондів і за
результатами контролю не відповідають вимогам виборчого
законодавства".
Відділення Банку при надходженні коштів здійснює попередній
візуальний вхідний контроль щодо наявності всіх обов'язкових
реквізитів, передбачених цим Порядком, та контроль за надходженням
коштів у граничному розмірі виборчого фонду та пожертвувань.
Кошти, що пройшли вхідний контроль відділення Банку,
підлягають обліку і зарахуванню відповідно до встановленого
порядку на рахунок особистого виборчого фонду кандидата.
Відділення Банку передає електронною поштою Державній податковій
адміністрації України відомості про надходження цих коштів на
рахунки виборчих фондів, а також відомості про витрачання коштів
виборчих фондів за попередній робочий день по кожному за
кандидатів щоденно до 11 години наступного дня за формою і у
спосіб, узгодженими Державною податковою адміністрацією України і
Ощадним банком України.
Кошти без відомостей, зазначених у додатках 4 і 5, за
результатами вхідного контролю повертаються відділенням Банку у
відповідні банківські установи для дооформлення. У разі
надходження коштів понад встановлений розмір фонду (пожертвування)
до виборчого фонду зараховується лише та частина коштів, що не
суперечить виборчому законодавству.
Кошти (або їх частина), що надійшли до виборчого фонду у
розмірі понад встановлений законом розмір фонду (пожертвування), а
також такі, що надійшли за день до виборів (повторного
голосування) і пізніше, за результатами вхідного контролю
відділення Банку зараховуються на аналітичний рахунок N 2909 KFF
20, після чого відділення Банку невідкладно подає реєстр із
зазначенням причин незарахування коштів до виборчого фонду та
копії відповідних платіжних документів до Центральної виборчої
комісії для розгляду і прийняття рішення згідно з чинним
законодавством, а також направляє відомості про ці кошти до
Державної податкової адміністрації України у встановленому
порядку.
Державна податкова адміністрація України у строк до 7 робочих
днів із дня отримання відомостей від відділення Банку, але не
пізніш як за два дні до виборів, проводить перевірку відповідності
джерел пожертвування виборчому законодавству та письмово
повідомляє відділення Банку і Центральну виборчу комісію про суми
пожертвувань, що надійшли до виборчих фондів кандидатів з
порушенням виборчого законодавства (на підставі отриманих від
підвідомчих податкових органів актів перевірок, якими встановлено
такі порушення), та передає акти перевірок до Центральної виборчої
комісії для прийняття відповідних рішень.
Кошти, що за результатами перевірок підлягають перерахуванню
до Державного бюджету України, вилучаються відділенням Банку із
виборчого фонду невідкладно після отримання таких відомостей і
зараховуються на аналітичний рахунок 2909 KFF 20.
Кошти, визнані органами податкової служби та відділенням
Банку такими, що надійшли з порушенням виборчого законодавства,
утримуються на рахунку 2909 KFF 20 до прийняття Центральною
виборчою комісією відповідних рішень. ( Пункт 21 в редакції Постанови Центрвиборчкому N 188
( v0188359-99 ) від 19.08.99 )
22. Центральна виборча комісія:
контролює відкриття рахунків виборчих фондів відповідно до
встановленого порядку та здійснює їх облік;
здійснює контроль за надходженням та використанням коштів
виборчих фондів, залучає до проведення відповідних перевірок
працівників органів Державної податкової адміністрації України, а
також відділення Банку;
розглядає скарги, заяви, звернення учасників виборчого
процесу з питань додержання чинного законодавства при формуванні
та використанні коштів виборчих фондів, при необхідності
організовує перевірки та ревізії з залученням працівників
Міністерства фінансів України, вживає заходів до усунення
виявлених порушень і приймає рішення відповідно до чинного
законодавства;
забезпечує Державну податкову адміністрацію України
необхідною інформацією щодо відкритих рахунків виборчих фондів;
приймає рішення за повідомленнями банків, податкових органів,
за результатами перевірок про перерахування до Державного бюджету
України коштів, що надійшли до виборчих фондів з порушенням
чинного законодавства, а також залишків коштів на рахунках
виборчих фондів кандидатів у разі їх вибуття з балотування;
приймає не пізніш як у триденний строк після дня виборів
фінансові звіти кандидатів;
у разі виявлення порушень фінансового законодавства вносить
подання до податкових та правоохоронних органів щодо притягнення
до відповідальності юридичних і фізичних осіб у відповідності з
чинним законодавством;
узагальнює результати контролю та розробляє заходи щодо
усунення причин виникнення виявлених порушень;
повідомляє відділення Банку про зняття з балотування
кандидатів і припинення руху коштів на рахунках їх виборчих
фондів.
23. Державна податкова адміністрація України:
здійснює контроль за надходженням використанням коштів
виборчих фондів;
у разі виявлення фактів надходження до виборчих фондів коштів
з порушенням чинного законодавства проводить перевірки, матеріали
яких надсилає до Центральної виборчої комісії, та повідомляє
відділення Банку для прийняття відповідних рішень;
інформує Центральну виборчу комісію про факти нецільового
використання коштів;
при необхідності проводить перевірки юридичних та фізичних
осіб, які надавали товаро-матеріальні цінності або виконували
роботи (послуги), пов'язані з організацією і проведенням
передвиборної агітації, з порушенням чинного законодавства;
за дорученням Центральної виборчої комісії проводить
перевірки скарг, заяв, звернень з питань дотримання фінансової
дисципліни щодо формування виборчих фондів та використання їх
коштів;
надсилає до Центральної виборчої комісії узагальнену
інформацію щодо виявлених порушень та вжитих заходів не пізніш як
через три дні після дня виборів окремо по кожному кандидату.
Державні податкові органи у разі необхідності здійснюють
позапланові виїзні перевірки (у тому числі й повторні) відповідних
суб'єктів господарювання з питань надходження і використання
коштів виборчих фондів.
24. Відділення Ощадного банку України:
відкриває рахунки виборчих фондів відповідно до встановленого
порядку, веде облік надходження та витрачання коштів;
надсилає до Центральної виборчої комісії відомості про
надходження та використання коштів виборчих фондів відповідно до
цього Порядку за формою, встановленою Центральною виборчою
комісією;
щоденно надсилає до Державної податкової адміністрації
України відомості про надходження та використання коштів на
рахунках виборчих фондів;
здійснює вхідний контроль за надходженням коштів до виборчих
фондів стосовно їх походження, розмірів пожертвування та їх
витрачання. При виявленні надходжень з порушенням вимог чинного
законодавства припиняє рух указаних коштів до прийняття
Центральною виборчою комісією рішення, про що робить запис у
відомостях за формою, встановленою Центральною виборчою комісією,
та повідомляє Центральну виборчу комісію і розпорядника виборчого
фонду;
надає органам державної податкової служби при здійсненні ними
перевірок необхідні їм документи;
припиняє рух коштів на рахунках виборчих фондів за день до
виборів, подальші перерахування коштів здійснює лише за рішенням
Центральної виборчої комісії;
засвідчує фінансові звіти кандидатів;
перераховує у безспірному порядку залишки коштів виборчих
фондів до Державного бюджету України у триденний строк після
опублікування Центральною виборчою комісією результатів виборів.
Про дати та суми перерахування повідомляє Центральну виборчу
комісію;
перераховує до Державного бюджету України кошти виборчих
фондів на бюджетні рахунки, відкриті за балансовими рахунками
N 2510 (для КБ), N 3510 (для НБУ) "Кошти Державного бюджету
України", код бюджетної класифікації 24040000, символ Банку 172
"Вилучення коштів спеціальних фондів цільового призначення.
VI. Відповідальність за порушення чинного законодавства
25. За неналежне використання коштів виборчих фондів,
несвоєчасне подання звітності та її недостовірність кандидати
несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.
26. Порушення юридичними та фізичними особами порядку і
правил використання коштів виборчих фондів тягнуть за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством.

Секретар Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧon top