Document v0098359-99, invalid, current version — Loss of force on October 18, 2004, on the basis - v0909359-04

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А

N 98 від 18.06.99
м. Київ
vd990618 vn98
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 909 ( v0909359-04 ) від 18.10.2004 )
Про Порядок здійснення контролю за використанням
коштів, що виділяються з Державного бюджету України на
фінансове забезпечення підготовки та проведення
виборів і всеукраїнського референдуму

З метою організації контролю за використанням коштів, що
виділяються з Державного бюджету України на фінансове забезпечення
підготовки та проведення виборів і всеукраїнського референдуму та
забезпечення координації дій Центральної виборчої комісії з
органами Головного контрольно-ревізійного управління України і
Головного управління Державного казначейства України щодо
здійснення цього контролю, відповідно до статті 11, частини першої
статті 12 та частини першої статті 16 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) Центральна виборча
комісія П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок здійснення контролю за використанням
коштів, що виділяються з Державного бюджету України на фінансове
забезпечення підготовки та проведення виборів і всеукраїнського
референдуму, погоджений з Головним контрольно-ревізійним
управлінням України і Головним управлінням Державного казначейства
України (додається).
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову
Центральної виборчої комісії Рябця М.М.

Голова Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії
від 18 червня 1999 р. N 98
ПОГОДЖЕНО
Заступник Міністра фінансів,
начальник ГоловКРУ України
КАЛЕНСЬКИЙ М.М.
4 червня 1999 р.
ПОГОДЖЕНО
Заступник Міністра фінансів,
начальник Головного управління
Державного казначейства України
ПЕТРАШКО П.Г.
28 травня 1999 р.

ПОРЯДОК
здійснення контролю за використанням коштів, що
виділяються з Державного бюджету України на фінансове
забезпечення підготовки та проведення виборів і
всеукраїнського референдуму

1. Контроль за використанням виборчими комісіями і комісіями
з всеукраїнського референдуму коштів, що виділяються з Державного
бюджету України на фінансове забезпечення підготовки та проведення
виборів і всеукраїнського референдуму, здійснюється Центральною
виборчою комісією (далі - Комісія) відповідно до Законів України
"Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), "Про вибори
народних депутатів України" ( 541/97-ВР ), "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ), "Про всеукраїнський і місцеві референдуми"
( 1286-12 ) при сприянні Координаційної ради при Центральній
виборчій комісії з питань контролю за додержанням законодавства
про фінансування виборів, референдумів, а також органами державної
контрольно-ревізійної служби України відповідно до Закону України
від 26.01.93 N 2939-XII ( 2939-12 ) "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" та Державного казначейства
відповідно до Положення про Державне казначейство, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590
( 590-95-п ) "Питання Держказначейства". У разі необхідності до
проведення ревізій та перевірок залучаються працівники інших
контролюючих органів та служб.
2. Ревізії і перевірки використання бюджетних коштів,
передбачених на проведення виборчих кампаній та всеукраїнського
референдуму, проводяться планово в обов'язковому порядку в усіх
виборчих комісіях і комісіях із всеукраїнського референдуму, які є
юридичними особами і створені на підставі прийнятих рішень
відповідно про призначення чергових і позачергових виборів,
повторних виборів, виборів замість депутата, який вибув, і
всеукраїнського референдуму.
3. Контроль за використанням коштів, передбачених у
Державному бюджеті України на проведення виборчих кампаній,
всеукраїнського референдуму, а також ревізії та перевірки
здійснюються Комісією, органами державної контрольно-ревізійної
служби та державного казначейства у два етапи.
Для здійснення своєчасного контролю, проведення ревізій та
перевірок, у тижневий строк після затвердження кошторисів витрат
на фінансове забезпечення виборів або всеукраїнського референдуму
та діяльності виборчих комісій, комісій із всеукраїнського
референдуму Комісія повідомляє про це Головне контрольно-ревізійне
управління України (далі - ГоловКРУ України), Головне управління
Державного казначейства України та надає постанови Комісії з цих
питань, повідомляє адреси, телефони, прізвища відповідальних за
фінансові зобов'язання виборчих комісій, комісій із
всеукраїнського референдуму, які є юридичними особами.
3.1. На першому етапі органи державного казначейства
здійснюють контроль при оплаті витрат та рахунків, за наявності у
виборчих комісіях, комісіях із всеукраїнського референдуму (крім
дільничних), затверджених постановою Центральної виборчої комісії
кошторисів, а також рахунків, рахунків-фактур, накладних,
товарно-транспортних накладних, трудових угод, актів виконаних
робіт, договорів на виконання робіт та надання послуг (оренда
приміщень, користування автотранспортом, друкування службової
документації тощо).
3.2. На другому етапі (не пізніш як у двотижневий строк після
дня виборів, всеукраїнського референдуму) органами державної
контрольно-ревізійної служби України проводяться ревізії та
перевірки відповідності використання коштів затвердженим
кошторисам.
4. Позапланові перевірки використання бюджетних коштів, що
потребують залучення працівників органів державної
контрольно-ревізійної служби України, проводяться на підставі
заяв, скарг, звернень учасників виборчого процесу та за
зверненнями Голови Комісії, заступника Голови Комісії, секретаря
Комісії та інших членів Комісії в установленому порядку.
5. Інформація, отримана від контрольно-ревізійних управлінь в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
про проведення зазначених вище ревізій та перевірок узагальнюється
в ГоловКРУ України. Узагальнену інформацію про підсумки таких
ревізій та перевірок ГоловКРУ України у місячний строк після дня
виборів чи референдуму надсилає Комісії з додатком переліку справ,
переданих до правоохоронних органів, за адресою: 252196, м. Київ,
пл. Лесі Українки, 1.
6. За фактами нецільового використання бюджетних коштів
органи державної контрольно-ревізійної служби надсилають матеріали
ревізій та перевірок до правоохоронних органів.
7. Результати перевірок та узагальнені матеріали Комісії,
органів державної контрольно-ревізійної служби, а також інформація
від правоохоронних органів про результати розгляду надісланих до
них матеріалів розглядаються на спільному засіданні Комісії та
Координаційної ради, на якому приймаються рішення про заходи щодо
усунення виявлених порушень та причин їх виникнення. Про ці заходи
інформується ГоловКРУ України та Головне управління Державного
казначейства України.
8. Під час проведення ревізій та перевірок обов'язково
з'ясовуються такі питання, як:
1) додержання порядку складання, затвердження та виконання
кошторисів видатків та внесення до них змін. При цьому слід
враховувати, що видатки на оплату праці мають відповідати
кошторисним призначенням і не можуть довільно змінюватися;
2) витрати на оплату праці, додержання нормативних актів про
встановлення розмірів та порядок оплати праці. Виявлення фактів
недостовірності довідок про середню заробітну плату з попереднього
місця роботи і одночасної виплати заробітної плати у виборчій
комісії та за основним місцем роботи;
3) наявність договорів та угод з підприємствами, установами,
організаціями на виконання робіт, послуг, розрахунки по них.
Достовірність звітних даних про реальність дебіторської і
кредиторської заборгованості;
4) витрачання бюджетних коштів на оплату приватних міжміських
переговорів з телефонних номерів виборчої комісії;
5) додержання порядку відшкодування витрат на службові
відрядження;
6) використання коштів на придбання інвентаря та обладнання,
своєчасне його оприбуткування і передача на зберігання;
7) забезпечення збереження коштів та матеріальних цінностей;
8) додержання порядку ведення бухгалтерського обліку та
достовірність звітності.

Секретар Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧon top