Документ v0087359-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.12.2018, підстава - v0263359-18

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 27 березня 2014 року № 87

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Центральної виборчої комісії № 263 від 27.12.2018}

Про форму, розмір, поліграфічне виконання інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, порядок їх виготовлення і передачі Міністерству закордонних справ України та відповідним виборчим комісіям з виборів Президента України

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 25, статті 56-4 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 17 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити форму та розмір інформаційного плаката кандидата на пост Президента України (додаток 1).

2. Інформаційний плакат кандидата на пост Президента України, виготовляється друкарським способом на одному аркуші офсетного паперу № 1 щільністю 80 г/м-2 фарбою темно-синього кольору, крім фотографії кандидата на пост Президента України, яка друкується розміром 9 х 13 см у кольоровому форматі.

3. Встановити Порядок виготовлення інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, їх передачі Міністерству закордонних справ України та відповідним виборчим комісіям з виборів Президента України (додаток 2).

4. Встановити форми:

відомості погодження тексту інформаційного плаката кандидата на пост Президента України (додаток 3);

акта прийому-передачі інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України від підприємства-виготовлювача Центральній виборчій комісії (додаток 4);

акта прийому-передачі інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України від Центральної виборчої комісії Державному підприємству спеціального зв’язку (додаток 5);

акта прийому-передачі інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України від Державного підприємства спеціального зв’язку Міністерству закордонних справ України (додаток 6);

акта прийому-передачі інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України від Державного підприємства спеціального зв’язку окружній виборчій комісії (додаток 7);

відомості про передачу окружною виборчою комісією інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України дільничним виборчим комісіям (додаток 8).

5. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, окружним виборчим комісіям з виборів Президента України після їх утворення, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙ
Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 березня 2014 року № 87

ФОРМА ТА РОЗМІР
інформаційного плаката кандидата на пост Президента України

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШ
Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 березня 2014 року № 87

ПОРЯДОК
виготовлення інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, їх передачі Міністерству закордонних справ України та відповідним виборчим комісіям з виборів Президента України

Цей Порядок визначає процедуру виготовлення за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України, інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України (далі - інформаційні плакати), їх отримання Центральною виборчою комісією від підприємства-виготовлювача та передачі Міністерству закордонних справ України для дільничних виборчих комісій з виборів Президента України закордонних виборчих дільниць, окружним та дільничним виборчим комісіям з виборів Президента України (далі відповідно - дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці, окружна виборча комісія, дільнична виборча комісія).

1. Інформаційні плакати друкуються однаковим шрифтом щодо всіх кандидатів на пост Президента України.

У лівій верхній частині інформаційного плаката розміщується кольорова фотографія кандидата на пост Президента України розміром 9 х 13 см.

Під фотографією зазначаються біографічні відомості кандидата на пост Президента України, які повинні містити прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності), рік народження, посаду (заняття), місце роботи та проживання, а також партійність кандидата.

У правій частині інформаційного плаката розміщується текст передвиборної програми кандидата на пост Президента України (обсягом до дванадцяти тисяч друкованих знаків), поданої ним до Центральної виборчої комісії при реєстрації його кандидатом.

Фотографія, біографічні відомості кандидата на пост Президента України, а також його передвиборна програма розміщуються на інформаційному плакаті за встановленим зразком (додаток 1).

2. Текст інформаційного плаката друкується державною мовою.

3. Центральна виборча комісія визначає підприємство, яке виготовлятиме інформаційні плакати (далі - підприємство-виготовлювач), про що укладає з ним відповідний договір.

4. Підприємство-виготовлювач у визначений відповідним договором строк забезпечує виготовлення по одному зразку інформаційного плаката кожного кандидата на пост Президента України за формою, розміром та поліграфічним виконанням, встановленими Центральною виборчою комісією.

5. Кандидат на пост Президента України або його уповноважений представник у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу погоджує текст відповідного інформаційного плаката, проставляючи напис "Погоджено" із зазначенням свого прізвища та ініціалів, підпису, дати та часу погодження на тексті інформаційного плаката, а також ставить свій підпис у відповідній відомості (додаток 3).

6. Згідно з договором із Центральною виборчою комісією підприємство-виготовлювач не пізніш як за 26 днів до дня виборів виготовляє інформаційні плакати із розрахунку по два примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю.

7. Виготовлені інформаційні плакати отримують представники Центральної виборчої комісії в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі довіреності та акта (додаток 4) і передають Державному підприємству спеціального зв’язку для доставки їх за призначенням, про що складається відповідний акт (додаток 5).

8. Державне підприємство спеціального зв’язку згідно з договором із Центральною виборчою комісією доставляє та передає у встановленій кількості інформаційні плакати Міністерству закордонних справ України для дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць та окружним виборчим комісіям.

Про передачу інформаційних плакатів Міністерству закордонних справ України та окружним виборчим комісіям складаються акти (додатки 6, 7) у трьох примірниках, перший з яких зберігається відповідно в Міністерстві закордонних справ України, окружній виборчій комісії, другий - Державне підприємство спеціального зв’язку передає до Центральної виборчої комісії, третій - залишається у Державного підприємства спеціального зв’язку.

9. Окружна виборча комісія не пізніш як за 15 днів до дня виборів передає інформаційні плакати дільничним виборчим комісіям звичайних та спеціальних виборчих дільниць.

Передача інформаційних плакатів фіксується у відомості (додаток 8).

10. Міністерство закордонних справ України передає інформаційні плакати дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць у спосіб, що забезпечить їх належне збереження та вчасну доставку за призначенням.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШ
Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 березня 2014 року № 87

____________________________________________________
(вид та дата проведення виборів)

ВІДОМІСТЬ
погодження тексту інформаційного плаката кандидата на пост Президента України

№ з/п

Прізвище, ініціали кандидата на пост Президента України, текст інформаційного плаката якого погоджено

Прізвище, ініціали кандидата на пост Президента України або його уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, який погодив текст інформаційного плаката

Дата погодження

Час погодження

Підпис кандидата на пост Президента України або його уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосуСекретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШ
Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 березня 2014 року № 87

АКТ
прийому-передачі інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України від підприємства-виготовлювача Центральній виборчій комісії


Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 березня 2014 року № 87

АКТ
прийому-передачі інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України від Центральної виборчої комісії Державному підприємству спеціального зв’язку


Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 березня 2014 року № 87

АКТ
прийому-передачі інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України від Державного підприємства спеціального зв’язку Міністерству закордонних справ України


Додаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 березня 2014 року № 87

АКТ
прийому-передачі інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України від Державного підприємства спеціального зв’язку окружній виборчій комісії


Додаток 8
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 березня 2014 року № 87

ВІДОМІСТЬ
про передачу окружною виборчою комісією інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України дільничним виборчим комісіямвгору