Document v0065500-16, valid, current version — Adoption on February 10, 2016
( Last event — Entry into force, gone February 13, 2016. Take a look at the history? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.02.2016  № 65

Про внесення змін до Положення про електронні гроші в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 40, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 15 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з метою вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності, пов'язаної з використанням електронних грошей, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 листопада 2010 року № 481, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за № 1336/18631 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 6:

в абзаці другому пункту 1, пунктах 3 - 5, 8 слова "міжнародної платіжної системи" замінити словами "платіжної системи";

в абзаці десятому пункту 2 слова "міжнародних платіжних систем" замінити словами "платіжних систем";

2) главу 8 доповнити новим пунктом такого змісту:

"3. Користувач - фізична особа має право отримувати від нерезидентів електронні гроші, випущені емітентом-нерезидентом, за умови, що міжнародна система інтернет-розрахунків забезпечує погашення цих електронних грошей шляхом перерахування коштів на рахунок користувача - фізичної особи в банку-резиденті".

2. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

Голова

В.О. Гонтареваon top