Про звернення до Верховної Ради України
Центрвиборчком; Resolution on April 3, 201764
Document v0064359-17, current version — Adoption on April 3, 2017

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 3 квітня 2017 року № 64

Про звернення до Верховної Ради України

На території України постійно відбуваються місцеві вибори, одним з етапів виборчого процесу яких є висування та реєстрація кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.

Так, згідно зі статтями 38 - 40 Закону України "Про місцеві вибори" відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища за умови подання до комісії передбачених цими положенням Закону документів, зокрема, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата відповідно до статті 45 указаного Закону.

Відповідно до частини першої статті 45 зазначеного Закону декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається вказаними кандидатами за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Водночас Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" втратив чинність згідно із пунктом 4 Прикінцевих положень Закону України "Про запобігання корупції".

Отже, встановлена Законом України "Про місцеві вибори" процедура подання декларації кандидатами в депутати місцевих рад, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища для їх реєстрації передбачає застосування норм Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", який втратив чинність.

Відтак положення Закону України "Про місцеві вибори", які передбачають подання кандидатами в депутати місцевих рад, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, потребують внесення відповідних змін.

Про необхідність законодавчого врегулювання процедури подання декларації до територіальної виборчої комісії кандидатами в депутати місцевих рад, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища для їх реєстрації Центральна виборча комісія зазначала в листах від 8 лютого 2017 року № 21-18-231 та від 22 березня 2017 року № 21-18-494 до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

Проте на сьогодні порушене питання залишається невирішеним.

Центральна виборча комісія звертає увагу, що відповідно до частини першої статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Також Законами України "Про вибори Президента України" (статті 50, 51), "Про вибори народних депутатів України" (статті 54, 55, 57) передбачено подання кандидатами на пост Президента України, кандидатами в народні депутати України до Центральної виборчих комісії для їх реєстрації декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Разом з тим, за змістом частини першої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" подання таких декларацій здійснюється шляхом їх заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за встановленою цим агентством формою.

Відповідно до затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3 Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларація заповнюється та подається особисто суб’єктом декларування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми. Паперова копія декларації не подається.

У зв’язку з цим виникла правова невизначеність щодо форми такої декларації для її подання вищевказаними кандидатами разом з іншими документами, необхідними для їх реєстрації.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 52 Закону України "Про вибори Президента України", пунктом 2 частини першої статті 60 Закону України "Про вибори народних депутатів України", пунктом 2 частини першої статті 46 Закону України "Про місцеві вибори" відсутність передбачених указаними Законами документів для реєстрації особи відповідним кандидатом, є підставою для відмови в реєстрації такого кандидата.

Отже, з метою недопущення порушень виборчих прав громадян України, зокрема під час організації підготовки і проведення місцевих виборів, які постійно відбуваються в Україні, наразі існує нагальна необхідність усунення правової невизначеності, прогалин у законодавстві в частині врегулювання питання подання декларації відповідними кандидатами для їх реєстрації.

Крім того, за умови відкритого доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції постає питання доцільності публікації Центральною виборчою комісією відповідно до частини третьої статті 50 Закону України "Про вибори Президента України" декларацій кожного кандидата на пост Президента України в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", що потребує значних витрат коштів Державного бюджету України.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України.

Частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" встановлено, що Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України.

За змістом статей 2, 17 зазначеного Закону Центральна виборча комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми, а також прийняття обов’язкових для використання в роботі виборчих комісій та комісій з референдумів роз’яснень і рекомендацій з питань застосування вказаного законодавства.

Натомість надання роз’яснень з питань застосування законодавства у сфері запобігання корупції, зокрема щодо способу подання декларації та її форми, виходить за межі компетенції Центральної виборчої комісії.

Разом з тим, наведена правова невизначеність свідчить про необхідність внесення змін до Законів України "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України", "Про місцеві вибори", що є виключною прерогативою Верховної Ради України.

Відповідно до статті 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.

Виключно законами України визначаються організація і порядок проведення виборів і референдумів (пункт 20 частини першої статті 92 Основного Закону України).

У зв’язку із вказаним Центральна виборча комісія вважає за необхідне звернутись до Верховної Ради України як до єдиного органу законодавчої влади в Україні щодо невідкладного законодавчого вирішення зазначеного питання.

Водночас з метою недопущення порушень виборчих прав громадян під час підготовки і проведення місцевих виборів Центральна виборча комісія зазначає, що територіальні виборчі комісії, які здійснюють підготовку та проведення таких виборів, до законодавчого врегулювання вказаного питання повинні максимально сприяти реалізації виборчих прав громадян під час реєстрації кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу і реалізації виборчих прав громадян України, відповідно до частини першої статті 58, статті 75, пункту 20 частини першої статті 92 Конституції України, керуючись статтями 1, 11 - 13, 17, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Звернутись до Верховної Ради України щодо невідкладного законодавчого врегулювання питання щодо подання кандидатами на пост Президента України, кандидатами в народні депутати України, кандидатами в депутати місцевих рад, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища декларації для їх реєстрації.

2. Цю постанову надіслати Верховній Раді України.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


Ж.УСЕНКО-ЧОРНАon top