Document v005u710-12, current version — Adoption on February 23, 2012

УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Козятинської міської ради Вінницької області щодо офіційного тлумачення положень статей 8, 22, 46, 85 Конституції України

м. Київ
23 лютого 2012 року
№ 5-у/2012

Справа № 2-5/2012

Конституційний Суд України у складі суддів:


Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого,
Бауліна Юрія Васильовича,
Бринцева Василя Дмитровича,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Винокурова Сергія Маркіяновича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Колоса Михайла Івановича,
Лилака Дмитра Дмитровича,
Маркуш Марії Андріївни - доповідача,
Пасенюка Олександра Михайловича,
Сергейчука Олега Анатолійовича,
Стецюка Петра Богдановича,
Стрижака Андрія Андрійовича,
Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням Козятинської міської ради Вінницької області щодо офіційного тлумачення положень статей 8, 22, 46, 85 Конституції України.

Заслухавши суддю-доповідача Маркуш М.А. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Суб’єкт права на конституційне подання - Козятинська міська рада Вінницької області (далі - Козятинська міська рада) - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень статей 8, 22, 46, 85 Конституції України „щодо того чи має конституційне право Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України звужувати чи скасовувати вже існуючі права громадян на соціальний захист, передбачені законами України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ від 28 лютого 1991 року № 796-ХII, „Про соціальний захист дітей війни“ від 18 листопада 2004 року № 2195-IV, „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ від 9 квітня 1992 року № 2262-ХII в аспекті статті 22 Конституції України, де зазначено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод“ та висновок про те, чи мають право вказані категорії громадян право на пільги в повному обсязі, передбачені наведеними законами України, в аспекті статей 22, 46 Основного Закону України.

2. Конституційний Суд України, розглядаючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв’язку з прийняттям Третьою колегією суддів Конституційного Суду України процесуальної ухвали від 15 лютого 2012 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі пункту 3 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“, виходить з такого.

Відповідно до Закону України „Про Конституційний Суд України“ конституційне подання має містити правове обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні правового акта (пункт 4 частини другої статті 39); підставою для конституційного подання щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є практична необхідність у з’ясуванні або роз’ясненні, офіційній інтерпретації положень Конституції України та законів України (частина перша статті 93).

Заявляючи клопотання про офіційне тлумачення статей 8, 22, 46, 85 Конституції України, суб’єкт права на конституційне подання фактично хоче отримати не офіційне тлумачення, а консультацію щодо їх застосування. Проте вирішення питань правозастосування не належить до повноважень Конституційного Суду України (стаття 150 Конституції України).

За правовою позицією Конституційного Суду України, сформульованою в Ухвалі від 31 березня 2010 року № 15-у/2010, „офіційне тлумачення і застосування правових норм є різними видами юридичної діяльності. Офіційним тлумаченням вважається діяльність компетентного органу державної влади щодо з’ясування і роз’яснення волі законодавця, матеріалізованої в нормі права (усвідомлення та роз’яснення норм права з метою найбільш правильної їх реалізації). Правозастосовна діяльність полягає в індивідуалізації правових норм щодо конкретних суб’єктів і конкретних випадків, тобто в установленні фактичних обставин справи і підборі правових норм, які відповідають цим обставинам. Пошук та аналіз таких норм з метою їх застосування до конкретного випадку є складовою правозастосування. Надання консультацій чи роз’яснень з цього приводу не належить до повноважень Конституційного Суду України“ (абзац другий пункту 3 мотивувальної частини).

Отже, непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні‚ є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі відповідно до пункту 3 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України, статтями 45, 50 Закону України „Про Конституційний Суд України“, Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Козятинської міської ради Вінницької області щодо офіційного тлумачення положень статей 8, 22, 46, 85 Конституції України на підставі пункту 3 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ - непідвідомчість Конституційному Суду України порушених у конституційному поданні питань.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.


КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИon top