Document v0058323-06, current version — Revision on December 25, 2008, on the basis - v2274323-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.07.2006 N 58/5

Про внесення змін до Інструкції
з діловодства в органах
державної виконавчої служби
{ Наказ фактично скасовано у зв'язку із скасуванням
Наказу Міністерства юстиції N 470/7 ( v0470323-99 )
від 05.07.99, до якого вносились зміни }

З метою приведення у відповідність до Закону України від
23 червня 2005 р. N 2716-IV ( 2716-15 ) "Про внесення змін до
законів України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче
провадження" Інструкції з діловодства в органах державної
виконавчої служби, затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від 5 липня 1999 р. N 470/7 ( v0470323-99 ) (із змінами і
доповненнями), Н А К А З У Ю:
1. Внести до Інструкції з діловодства в органах державної
виконавчої служби, затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від 5 липня 1999 р. N 470/7 ( v0470323-99 ) (із змінами і
доповненнями) (далі - Інструкція), такі зміни:
1.1. У пункті 1.2 Інструкції ( v0470323-99 ) слова
"Міністерства юстиції України, підрозділу" замінити словом
"відділу", а слова "відділів державної виконавчої служби Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь юстиції, районних, міських (міст обласного значення),
районних у містах відділів державної виконавчої служби" замінити
словами "державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим,
областей та міст Києва і Севастополя, державної виконавчої служби
у районах, містах (містах обласного значення), районах у містах".
1.2. У пункті 3.20 Інструкції ( v0470323-99 ):
1.2.1. В абзаці другому слово "юстиції" замінити
словом "ДВС";
1.2.2. Абзац третій викласти у такій редакції: "До складу комісії входить не менше п'яти осіб: начальник
органу ДВС, два державних виконавці та два працівника цього
органу ДВС".
2. Департамент державної виконавчої служби (Г.В.Стаднік)
довести цей наказ до відома начальників державної виконавчої
служби Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя та забезпечити належне його виконання.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції І.І.Ємельянову.
Міністр С.Головатийon top