Document v0045500-15, invalid, current version — Loss of force on July 3, 2015, on the basis - v0417500-15

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.01.2015  № 45

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 417 від 26.06.2015}

Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

На виконання статей 3, 6, 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", відповідно до статей 7, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. В абзаці восьмому пункту 2.3 розділу ІІ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 року за № 381/7702 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 31 січня 2011 року № 22), слово "двох" замінити словом "трьох".

2. Департаменту фінансового моніторингу (Бережний О.М.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

О.В. Писарукon top