Document v0041359-07, invalid, current version — Loss of force on December 17, 2007, on the basis - v0568359-07

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
30.05.2007 N 41
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 568 ( v0568359-07 ) від 17.12.2007 }
Про структуру і чисельність Секретаріату,
патронатної служби, Служби розпорядника
Державного реєстру виборців та автогосподарства
Центральної виборчої комісії

З метою оптимізації структури і чисельності Секретаріату
Центральної виборчої комісії, підвищення ефективності забезпечення
ним діяльності Комісії у здійсненні нею та членами Комісії
повноважень, передбачених законодавством України, забезпечення
виконання Центральною виборчою комісією функцій розпорядника
Державного реєстру виборців згідно із Законом України "Про
Державний реєстр виборців" ( 698-16 ), відповідно до пункту 1
частини першої статті 40 та статті 49-2 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ), абзацу першого частини 5 статті 20 Закону
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), керуючись статтею
12, пунктами 7, 12 частини другої статті 26, статтею 33 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна
виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити структуру і чисельність Секретаріату та
патронатної служби Центральної виборчої комісії (додаток 1*).
2. Затвердити структуру і чисельність Служби розпорядника
Державного реєстру виборців Центральної виборчої комісії
(додаток 2*).
3. Затвердити структуру і чисельність автогосподарства
Центральної виборчої комісії (додаток 3*).
4. Відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату
Центральної виборчої комісії згідно із затвердженими структурами і
чисельністю Секретаріату, патронатної служби, Служби розпорядника
Державного реєстру виборців та автогосподарства Комісії
підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України щодо
внесення відповідних змін до додатка 9 постанови Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2006 року N 268 ( 268-2006-п )
"Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів" та штатні розписи для затвердження Комісією.
5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови
Центральної виборчої комісії:
від 22 лютого 2005 року N 45 ( v0045359-05 ) "Про структуру і
чисельність Секретаріату, патронатної служби та автогосподарства
Центральної виборчої комісії";
від 26 квітня 2005 року N 74 ( v0074359-05 ) "Про внесення
змін до структури і чисельності Секретаріату, патронатної служби
та автогосподарства Центральної виборчої комісії, затвердженої
постановою Центральної виборчої комісії від 22 лютого 2005 року
N 45";
від 29 квітня 2005 року N 79 ( v0079359-05 ) "Про внесення
змін до структури Секретаріату Центральної виборчої комісії";
від 13 липня 2005 року N 115 ( v0115359-05 ) "Про внесення
змін до постанов Центральної виборчої комісії від 22 лютого
2005 року N 45 "Про структуру і чисельність Секретаріату,
патронатної служби та автогосподарства Центральної виборчої
комісії" та від 26 квітня 2005 року N 73 "Про Положення про
Секретаріат Центральної виборчої комісії";
від 6 вересня 2005 року N 119 ( v0119359-05 ) "Про
реорганізацію планово-фінансового управління Секретаріату
Центральної виборчої комісії";
від 16 січня 2006 року N 204 ( v0204359-06 ) "Про внесення
змін до структури і чисельності Секретаріату, патронатної служби
та автогосподарства Центральної виборчої комісії, затверджених
постановою Центральної виборчої комісії від 22 лютого 2005 року
N 45".
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
___________________
* Додаються до оригіналу.on top