Document v002u710-02, current version — Adoption on March 14, 2002

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Ухвала Конституційного Суду України
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів
України щодо офіційного тлумачення положень статей 13, 14
Конституції України

м. Київ, 14 березня 2002 року Справа N 2-9/2002
N 2-у/2002

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:
Скоморохи Віктора Єгоровича - головуючий, Вознюка Володимира Денисовича, Євграфова Павла Борисовича, Іващенка Володимира Івановича, Корнієнка Миколи Івановича, Костицького Михайла Васильовича, Малинникової Людмили Федорівни, Мироненка Олександра Миколайовича, Німченка Василя Івановича, Розенка Віталія Івановича - суддя-доповідач, Савенка Миколи Дмитровича, Селівона Миколи Федосовича, Тихого Володимира Павловича, Шаповала Володимира Миколайовича
розглянув питання про відкриття конституційного провадження у
справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України
щодо офіційного тлумачення положень статей 13, 14 Конституції
України ( 254к/96-ВР ).
Заслухавши суддю-доповідача Розенка В.І. та вивчивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Народні депутати України звернулися з клопотанням про
офіційне тлумачення положень статей 13, 14 Конституції України
( 254к/96-ВР ) з метою забезпечити під час розгляду Верховною
Радою України Земельного кодексу України ( 2768-14 ) та інших
нормативно-правових актів додержання вимог Основного Закону
України щодо права Українського народу на землю.
2. Колегія суддів Конституційного Суду України з
конституційних звернень (подань) Ухвалою від 27 лютого 2002 року
відмовила у відкритті конституційного провадження у цій справі на
підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ) за невідповідністю конституційного
подання вимогам, передбаченим Законом України "Про Конституційний
Суд України" ( 422/96-ВР ), і непідвідомчістю Конституційному Суду
України питань, порушених у цьому поданні.
3. Статтею 93 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) визначено одну підставу для конституційного подання
щодо офіційного тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ), а
саме - практичну необхідність у з'ясуванні або офіційній
інтерпретації її положень. Тому обов'язковою вимогою до такого
письмового клопотання є наявність у ньому правового обгрунтування
відповідних тверджень суб'єктів права на конституційне подання
(пункт 4 частини другої статті 39 зазначеного Закону).
Змістом же даного конституційного подання є власне бачення
його авторами питань соціальної справедливості та можливих
юридичних наслідків перерозподілу державної земельної власності в
напрямі розширення сфери приватної власності громадян і подібних
проблем, які можуть виникнути у процесі створення правової бази
для здійснення земельної реформи в Україні.
Тобто фактично Конституційному Суду України запропоновано
прокоментувати сформульовані суб'єктами права на конституційне
подання питання, а також не надано правового обгрунтування
практичної необхідності в офіційній інтерпретації положень статей
13, 14 Конституції України ( 254к/96-ВР ), що засвідчує
відсутність підстав для відкриття конституційного провадження.
З 1 січня 2002 року набув чинності Земельний кодекс України
( 2768-14 ), в якому зазначено, що земельні відносини регулюються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Кодексом та прийнятими
відповідно до них нормативно-правовими актами. В ньому
врегульовано порушені в конституційному поданні питання.
Враховуючи викладене і керуючись статтями 147, 150
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 39, 45 (пункти 2, 3),
50, 93 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити на підставі пунктів 2, 3 статті 45 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) у відкритті
конституційного провадження у справі за конституційним поданням 57
народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень
статей 13, 14 Конституції України ( 254к/96-ВР ) за
невідповідністю його вимогам, передбаченим Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ), та непідвідомчістю Конституційному Суду України
порушених у ньому питань.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною і не може
бути оскарженою.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИon top