Card of document

Documents and files

Text of document, 128 kb is opened now d466027.htm / Print version
Revision on July 5, 2019, on the basis - v0084500-19
Versions of document (3 revisions)
Інструкція з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні
Instruction
Вимоги до технічного оснащення панцерованого оперативного автотранспорту
Requirements
Службове посвідчення
Typical Form
Signal document (СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ) — f466027n527.doc / Preview of file
Максимальні обсяги валютних цінностей, що інкасуються та перевозяться на оперативному автотранспорті, класу захисту ПЗСА-3 згідно з ДСТУ 3975-2000 за звичайних ризиків залежно від заходу забезпечення схоронності валютних цінностей
Addition
Бланк доручення на перевезення валютних цінностей
Commission
Signal document (БЛАНК) — f466027n530.doc / Preview of file
Опис цінностей у національній валюті України, що перевозяться
Description
Signal document (ОПИС) — f466027n465.doc / Preview of file
Опис цінностей в іноземній валюті, що перевозяться
Description
Signal document (ОПИС) — f466027n454.doc / Preview of file
Акт
Act
Signal document (АКТ) — f466027n464.doc / f466027n464.zip / Preview of file
Супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями
Typical Form
Signal document (СУПРОВІДНИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР) — f466027n459.doc / Preview of file
Явочна картка
Card
Signal document (ЯВОЧНА КАРТКА) — f466027n460.doc / Preview of file
Terms in document (38 terms)

History of document and versions

Publications of document

Classification of document



on top