Document v0026359-19, current version — Adoption on January 4, 2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 4 січня 2019 року № 26

Про подання окружними виборчими комісіями з виборів Президента України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України

Відповідно до частини дев’ятої статті 38 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 7 статті 18, частинами третьою, п’ятою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити Порядок подання окружними виборчими комісіями з виборів Президента України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України (додаток 1).

2. Затвердити форми:

- інформації про виконання єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення виборів Президента України (додаток 2);

- довідки про підтвердження залишків відкритих асигнувань на реєстраційному рахунку (додаток 3);

- розшифровки до форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 4);

- листка приймання фінансового звіту від окружної виборчої комісії з виборів Президента України про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України (додаток 5).

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 9 квітня 2014 року № 243 "Про подання окружними виборчими комісіями з виборів Президента України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України".

4. Цю постанову надіслати Міністерству фінансів України, Державній казначейській службі України та окружним виборчим комісіям з виборів Президента України після їх утворення, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 4 січня 2019 року № 26

ПОРЯДОК
подання окружними виборчими комісіями з виборів Президента України фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України

1. Цей Порядок відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про вибори Президента України", Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307, наказу Міністерства фінансів України від 29 листопада 2017 року № 977 "Про затвердження типової форми № 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності" регулює питання складання та подання окружними виборчими комісіями з виборів Президента України (далі - окружні виборчі комісії) фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України.

2. Фінансовий звіт окружної виборчої комісії про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку та проведення виборів Президента України, складається з фінансової та бюджетної звітності, яка подається:

- до відповідних територіальних органів Державної казначейської служби України - за формами згідно із наказами Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, від 24 січня 2012 року № 44, від 29 листопада 2017 року № 977;

- до Центральної виборчої комісії - за формами згідно із наказами Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, від 24 січня 2012 року № 44, від 29 листопада 2017 року № 977 та додатками 2 - 3.

3. Окружні виборчі комісії у період здійснення своїх повноважень відповідно до графіка, затвердженого Головою Центральної виборчої комісії, подають до Центральної виборчої комісії квартальну фінансову та бюджетну звітність, а саме:

- фінансову звітність за формами згідно із наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541 та Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307;

- бюджетну звітність за формами та відповідно до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44.

Подання квартальної фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, у якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм, які не подаються у зв’язку з відсутністю показників.

4. Окружні виборчі комісії у п’ятнадцятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів Президента України за графіком, затвердженим Головою Центральної виборчої комісії, складають і подають до Центральної виборчої комісії річну фінансову та бюджетну звітність, а саме:

- фінансову звітність за формами згідно із наказами Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, від 29 листопада 2017 року № 977 та Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307;

- бюджетну звітність за формами та відповідно до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44.

Подання річної фінансової та бюджетної звітності супроводжується листом, у якому зазначаються перелік форм фінансової та бюджетної звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм, які не подаються у зв’язку з відсутністю показників.

До Центральної виборчої комісії зазначені звіти подаються у двох примірниках.

5. Крім документів, указаних у пункті 4 цього Порядку, окружні виборчі комісії у п’ятнадцятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів Президента України подають до Центральної виборчої комісії у двох примірниках:

1) інформацію про виконання єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення виборів Президента України (додаток 2);

2) довідку про підтвердження залишків відкритих асигнувань на реєстраційному рахунку (додаток 3);

3) розшифровку до форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 4);

4) пояснювальну записку щодо причин виникнення заборгованості разом з оригіналами документів, що підтверджують таку заборгованість;

5) копію акта перевірки територіальними органами Державної аудиторської служби України використання окружною виборчою комісією з виборів Президента України коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України;

6) зведену довідку про наявність та місцезнаходження матеріальних цінностей у територіальному виборчому окрузі (за формою згідно з додатком 8 до постанови Центральної виборчої комісії від 20 жовтня 2009 року № 171 "Про Порядок зберігання матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями, комісіями з всеукраїнського референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму" (зі змінами);

7) зведену довідку про наявність та місцезнаходження виборчих скриньок у територіальному виборчому окрузі (за формою згідно з додатком 5 до Порядку виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2008 року № 58 (зі змінами).

6. Звіти, складені за формами № 2д, № 7д, та довідка про підтвердження залишків відкритих асигнувань на реєстраційних рахунках окружних виборчих комісій повинні бути перевірені, завізовані та засвідчені печаткою, штампом або QR-кодом відповідного територіального органу Державної казначейської служби України за місцезнаходженням окружної виборчої комісії на кожній сторінці.

7. Приймання фінансових звітів окружних виборчих комісій, їх перевірку здійснюють такі структурні підрозділи Секретаріату Центральної виборчої комісії:

1) відділ бухгалтерського обліку та звітності - документи звітності, зазначені в пунктах 3, 4 та підпунктах 3, 4, 6 пункту 5 цього Порядку;

2) відділ зведеного планування та фінансування - документи звітності, зазначені в підпунктах 1, 2 пункту 5 цього Порядку;

3) відділ контролю за використанням коштів - документи, зазначені в підпункті 5 пункту 5 цього Порядку.

Під час подання фінансового звіту окружною виборчою комісією до Центральної виборчої комісії згідно із пунктами 4 і 5 цього Порядку заповнюється листок приймання фінансового звіту від окружної виборчої комісії з виборів Президента України про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України (додаток 5), який передається до відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії.

8. Перші примірники документів, зазначених у пунктах 4 та 5 цього Порядку, зберігаються в Центральній виборчій комісії. Після перевірки фінансових звітів окружної виборчої комісії другий примірник відповідних документів повертається до окружної виборчої комісії. Другі примірники таких документів та інша бухгалтерська документація (у тому числі документи первинного обліку) разом з документацією з виборів Президента України в установленому порядку передаються окружними виборчими комісіями до відповідних місцевих державних архівних установ.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії


А.БАСАЛАЄВА

{Додатки 2-5}on top