Document v0017359-04, current version — Adoption on March 5, 2004

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
05.03.2004 N 17
Про скаргу громадянина Дмитрієва О.М. на постанову
окружної виборчої комісії з підготовки та проведення
7 березня 2004 року проміжних виборів народного
депутата України в одномандатному виборчому
окрузі N 61 (Донецька область)

Громадянин Дмитрієв Олексій Михайлович звернувся 5 березня
2004 року до Центральної виборчої комісії зі скаргою на постанову
окружної виборчої комісії з підготовки та проведення 7 березня
2004 року проміжних виборів народного депутата України в
одномандатному виборчому окрузі N 61 від 28 лютого 2004 року за
N 66 "Про скасування рішення про реєстрацію кандидатом у народні
депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 61", в якій
він вимагає невідкладно скасувати зазначену вище постанову
окружної виборчої комісії.
Розглянувши скаргу Дмитрієва О.М., постанову окружної
виборчої комісії від 28 лютого 2004 року N 66, інші документи, що
стосуються цього питання, Центральна виборча комісія встановила.
Окружна виборча комісія з підготовки та проведення 7 березня
2004 року проміжних виборів народного депутата України в
одномандатному виборчому окрузі N 61 постановою від 28 лютого
2004 року N 66 "Про скасування рішення про реєстрацію кандидатом у
народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 61"
згідно з пунктом 8 частини третьої статті 49 Закону України "Про
вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) скасувала
реєстрацію Дмитрієва О.М. кандидатом у народні депутати України.
Своє рішення окружна виборча комісія мотивувала тим, що в
автобіографії Дмитрієва О.М. було виявлено суттєво недостовірні
відомості щодо його посади директора ДП Радіотелевізійний
передавальний центр Автономної Республіки Крим (далі -ДП РТПЦ АР
Крим), тоді як відповідно до наказу Державного комітету зв'язку та
інформатизації України від 24 грудня 2003 року N 282-02/к його
звільнено з цієї посади.
На думку окружної виборчої комісії, недостовірні відомості
щодо місця роботи Дмитрієва О.М. є суттєвими, а отже, згідно з
пунктом 8 частини третьої статті 49 Закону України "Про вибори
народних депутатів України" ( 2766-14 ) рішення про реєстрацію
його кандидатом у народні депутати України підлягає скасуванню.
На переконання заявника скарги, рішення окружної виборчої
комісії є незаконним і підлягає скасуванню, оскільки він за станом
на 5 березня 2004 року продовжує виконувати обов'язки директора ДП
РТПЦ АР Крим, отримувати заробітну плату, наказу про звільнення
його з цієї посади на підприємстві не видано, трудова книжна
знаходиться у відділі кадрів підприємства, відповідного запису в
ній немає, вказаний наказ оскаржено ним до суду і рішення з цього
питання на момент звернення не прийнято.
Крім того, заявник повідомляє, що наказ про звільнення його з
посади директора ДП РТПЦ АР Крим від 24 грудня 2003 року
N 282-02/к надіслано до РТПЦ АР Крим 3 лютого 2004 року, а тому на
момент подачі документів до окружної виборчої комісії
одномандатного виборчого округу N 61 він зазначив місце роботи ДП
РТПЦ АР Крим, посаду - директор.
Центральна виборча комісія вважає, що постанова окружної
виборчої комісії одномандатного виборчого округу N 61 від
28 лютого 2004 року N 66 "Про скасування рішення про реєстрацію
кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому
окрузі N 61" відповідає вимогам Закону України "Про вибори
народних депутатів України" ( 2766-14 ) з таких підстав.
Відповідно до пункту 8 частини третьої статті 49 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) у разі
виявлення виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей
про кандидата в народні депутати України, поданих ним відповідно
до цього Закону, виборча комісія скасовує рішення про його
реєстрацію.
Відповідно до наказу Державного комітету зв'язку та
інформатизації України від 24 грудня 2003 року N 282-02/к з
Дмитрієвим О.М. розірвано контракт від 25 квітня 2001 року та
згідно з пунктом 1 статті 41 КЗпП України ( 322-08 ) його
звільнено із займаної посади 24 грудня 2003 року.
Твердження заявника про те, що йому було невідомо про
звільнення з займаної посади, не відповідає дійсності, оскільки
вже 25 грудня 2003 року Дмитрієв О.М. оскаржував до місцевого суду
Центрального району м. Сімферополя наказ Державного комітету
зв'язку та інформатизації України від 24 грудня 2003 року
N 282-02/к, в якому вимагав поновити його на посаді директора ДП
РТПЦ АР Крим.
На думку Центральної виборчої комісії, зазначені вище
недостовірні відомості, внесені Дмитрієвим О.М. до автобіографії,
є суттєвими з таких підстав.
На момент подачі Дмитрієвим О.М. документів до окружної
виборчої комісії одномандатного виборчого округу N 61 для
реєстрації його кандидатом у народні депутати України йому вже
було відомо про звільнення з посади директора ДП РТПЦ АР Крим.
Однак, заявник умисно вніс недостовірні відомості до автобіографії
щодо його місця роботи, маючи на меті ввести в оману як окружну
виборчу комісію, так і виборців зазначеного округу.
Внесення таких недостовірних відомостей може вплинути на
волевиявлення виборців, внаслідок чого у виборців може
сформуватися помилкова думка про чесність та порядність
Дмитрієва О.М.
Враховуючи викладене, постанова окружної виборчої комісії з
підготовки та проведення 7 березня 2004 року проміжних виборів
народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі N 61
від 28 лютого 2004 року N 66 "Про скасування рішення про
реєстрацію кандидатом у народні депутати України в одномандатному
виборчому окрузі N 61" відповідає вимогам Закону України "Про
вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) і є вмотивованою.
Керуючись частинами тринадцятою, п'ятнадцятою статті 25,
статтею 29, пунктом 8 частини третьої статті 49 Закону України
"Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ),
статтями 11, 12, пунктом 24 статті 14 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
1. Скаргу громадянина Дмитрієва Олексія Михайловича на
постанову виборчої комісії з підготовки та проведення 7 березня
2004 року проміжних виборів народного депутата України в
одномандатному виборчому окрузі N 61 від 28 лютого 2004 року N 66
"Про скасування рішення про реєстрацію кандидатом у народні
депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 61" залишити
без задоволення.
2. Копії цієї постанови надіслати окружній виборчій комісії з
підготовки та проведення 7 березня 2004 року проміжних виборів
народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі N 61
та громадянину Дмитрієву О.М.
Голова Центральної
виборчої комісії С.КІВАЛОВon top