Про перерахунок пенсії
Determination of the Suprime Court of Ukraine on September 22, 2004
Document n0279700-04, current version — Adoption on September 22, 2004

           ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ 
У Х В А Л А
22.09.2004

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України,
розглянувши в судовому засіданні справу за позовом М-ця В.Я. до
Головного управління МВС України в м. Києві про перерахунок
пенсії, В С Т А Н О В И Л А:
У жовтні 2002 року М-ць В.Я. звернувся до суду із зазначеним
позовом, посилаючись на те, що перебував на службі в органах
внутрішніх справ і 30.06.2000 був звільнений у зв'язку з виходом
на пенсію. При призначенні пенсії відповідач не врахував такі види
грошового забезпечення, які надавалися йому постійно: компенсацію
за речове майно, компенсацію замість продовольчого пайка, доплату
за високі досягнення у службі та виконання особливо важливих
завдань, щомісячну премію та щорічну матеріальну допомогу, що
призвело до призначення пенсії в розмірі, меншому, ніж йому
належить. Позивач просив зобов'язати Головне управління МВС
України в м. Києві провести перерахунок його пенсії з урахуванням
вищезазначених видів грошового забезпечення.
Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від
09.04.2003, залишеним без зміни ухвалою апеляційного суду м. Києва
від 10.06.2003, у задоволенні позову відмовлено.
У касаційній скарзі М-ць В.Я. просить скасувати ухвалені в
справі судові рішення й задовольнити його позовні вимоги,
посилаючись на порушення судами норм матеріального та
процесуального права.
Касаційна скарга підлягає задоволенню частково з таких
підстав.
Судом встановлено, що позивач проходив службу в органах
внутрішніх справ на посаді начальника відділу охорони громадського
порядку та 30.06.2000 був звільнений зі служби. Позивачу була
призначена пенсія відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) і при нарахуванні пенсії
відповідач урахував такі види грошового забезпечення: - оклад за останньою штатною посадою; - оклад за спеціальне звання; - 30% надбавки за вислугу років; - 10% надбавки за роботу в умовах режимних обмежень.
Відмовляючи в задоволенні позову, суд виходив із того, що
зазначені позивачем види грошового забезпечення, а саме: - компенсація за речове майно; - компенсація замість продовольчого пайка; - доплата за високі досягнення у службі та виконання особливо
важливих завдань; - щомісячна премія та щорічна матеріальна допомога - не
входять до грошового забезпечення, з якого повинна бути обчислена
пенсія, оскільки не передбачені п. 7 постанови Кабінету Міністрів
від 17.07.92 N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги
років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам
офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
членам їхніх сімей".
Стосовно компенсації за речове майно, компенсації замість
продовольчого пайка та щорічної матеріальної допомоги, премій суд
належним чином визначився з характером, підставами виплати таких
компенсацій і допомоги, премій і обгрунтовано дійшов висновку про
відсутність законних підстав для їх включення до грошового
забезпечення для обчислення пенсії. Проте з висновками суду про відмову в задоволенні вимог
М-ця В.Я. про включення до грошового забезпечення для обчислення
пенсії 40% надбавки за особливі умови служби погодитися не можна з
таких підстав.
Відповідно до ст. 43 Закону "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) пенсії особам офіцерського
складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової
служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей
обчислюються з грошового забезпечення цих військовослужбовців,
осіб начальницького і рядового складу. При цьому для обчислення їм
пенсій враховуються відповідні оклади за посадою, військовим чи
спеціальним званням, процентна надбавка за вислугу років, надбавки
за вчене звання і вчений ступінь, кваліфікацію і умови служби у
порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів.
Відповідно до п. 7 постанови Кабінету Міністрів від 17.07.92
N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років,
призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам
офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
членам їхніх сімей" пенсії обчислюються з таких видів грошового
забезпечення: - окладу за останньою штатною посадою, займаною перед
звільненням; - окладу за військове чи спеціальне звання; - процентної надбавки за вислугу років; - додаткових видів грошового забезпечення, що надаються
щомісяця (надбавки за вчене звання і науковий ступінь,
кваліфікацію та умови служби).
Розмір додаткових видів грошового забезпечення визначається
(за вибором тих, хто звернувся за пенсією) за останні
24 календарні місяці служби підряд перед зверненням за пенсією або
за будь-які 60 календарних місяців служби підряд протягом усієї
служби перед зверненням за пенсією незалежно від наявних перерв у
службі.
За змістом зазначених норм надбавки за умови служби, що
надаються щомісяця та пов'язані з умовами проходження служби
особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,
є додатковим видом грошового забезпечення, який включається до
грошового забезпечення для обчислення пенсії.
04.10.96 Президентом було видано Указ N 926 ( 926/96 ) "Про
умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу
та оплати праці працівників органів внутрішніх справ", метою
видання якого є впорядкування грошового забезпечення осіб рядового
і начальницького складу органів внутрішніх справ.
Цим Указом ( 926/96 ) керівникам органів внутрішніх справ
надано право установлювати надбавки особам рядового і
начальницького складу ОВС за особливі умови служби, кваліфікацію,
професійний ризик та виконання особливо важливих завдань - до 50%
окладів грошового забезпечення.
Виходячи зі змісту Указу Президента ( 926/96 ), зазначена
надбавка за особливі умови служби, кваліфікацію, професійний ризик
та виконання особливо важливих завдань є надбавкою, що
безпосередньо пов'язана з умовами проходження служби особами
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.
З матеріалів справи вбачається, що під час роботи з липня
1998 р. до червня 1999 р. М-ць В.Я. отримував щомісячно 40%
надбавки за особливі умови служби.
Встановивши факт отримання М-цем В.Я. 40% надбавки за
особливі умови служби, суд, у порушення вимог ст. ст. 202, 202-1,
203 ЦПК ( 1502-06 ), не встановив відповідні йому правовідносини й
не зробив будь-якого висновку стосовно характеру зазначеної
надбавки та не визначився з правовою нормою, на підставі якої
відмовив позивачу в задоволенні його вимог про включення такої
надбавки до грошового забезпечення для призначення пенсії.
За таких обставин ухвалені в справі судові рішення в частині
відмови в задоволенні позовних вимог М-ця В.Я. про включення до
грошового забезпечення для обчислення пенсії 40% надбавки за
особливі умови служби підлягають скасуванню з підстав,
передбачених ч. 2 ст. 336 ЦПК ( 1503-06 ), з направленням справи в
цій частині на новий розгляд у суд першої інстанції. У решті -
судові рішення слід залишити без змін.
Керуючись ст. 334 ЦПК ( 1503-06 ), Судова палата у цивільних
справах Верховного Суду України У Х В А Л И Л А:
Касаційну скаргу М-ця В. Я. задовольнити частково.
Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від
09.04.2003 та ухвалу апеляційного суду м. Києва від 10.06.2003 в
частині відмови в задоволенні позовних вимог М-ця В.Я. до
Головного управління МВС України в м. Києві про включення до
грошового забезпечення для обчислення пенсії 40% надбавки за
особливі умови служби скасувати, справу в цій частині направити на
новий розгляд у суд першої інстанції. У решті - судові рішення
залишити без зміни.
Ухвала оскарженню не підлягає.on top