Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
20.06.2006

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України
у складі: головуючого: Барбари В.П., суддів: Гуля В.С.,
Карпечкіна П.Ф., Лилака Д.Д., Новікової Т.О., Потильчака О.І.,
Черногуза Ф.Ф., розглянувши касаційну скаргу товариства з
обмеженою відповідальністю "Континенталь-Енерго" на постанову
Вищого господарського суду України від 10.04.2006 року у справі за
позовом товариства з обмеженою відповідальністю
"Континенталь-Енерго" до товариства з обмеженою відповідальністю
науково-виробничого підприємства "Екологія-Дніпро 2000" та
державного підприємства "Бар'єр"; третя особа - товариство з
обмеженою відповідальністю "Піраміда ДТМ" про усунення перешкод у
користуванні та розпорядженні майном, В С Т А Н О В И Л А:
У вересні 2005 року ТОВ "Континенталь-Енерго" звернулося до
господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ТОВ НВП
"Екологія-Дніпро 2000" та ДП "Бар'єр" про захист права власності
та усунення перешкод у користуванні майном.
Позовні вимоги обгрунтовувались тим, що внаслідок
неправомірних дій відповідачів ТОВ "Континенталь-Енерго" не має
можливості користуватись та розпоряджатись придбаним у ТОВ
"Піраміда ДТМ" згідно договору поставки N 01/21/06-2005 від
21.06.2005 року вуглевмісним шламом, який знаходиться на території
колишніх золотошламонакопичувальних відстійників ВАТ "Дніпровський
металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського" (далі - Родовище).
Відповідачі проти позову заперечували, посилаючись на те, що
позивач не може бути власником вуглевмісного шламу (далі - шлам),
оскільки вказаний шлам є техногенним родовищем корисних копалин і
є власністю держави, а проникнення на територію відстійника
здійснюється за наявності спеціального дозволу СБУ.
Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від
20.10.2005 року, залишеним без змін постановою Дніпропетровського
апеляційного господарського суду від 27.12.2005 року, позов
задоволено. Суди виходили з того, що рішенням виконавчого комітету
Дніпродзержинської міської ради N 117 від 28.02.2003 року "Про
визнання безхазяйним 2800000 тонн вуглевмісних шламів",
розташованих у східній частині Родовища, вказані шлами визнані
безхазяйними і були продані Дніпропетровською філією
спеціалізованого підприємства "Укрспец'юст" згідно договору
купівлі-продажу безхазяйного вуглевмісного шламу ТОВ "Піраміда
ДТМ". Згідно договору поставки N 01/21/06-2005 від 21.06.2005 року
шлам було продано ТОВ "Континенталь-Енерго", який є законним
власником.
Постановою Вищого господарського суду України від
10.04.2006 року скасовано рішення господарського суду
Дніпропетровської області від 20.10.2005 року та постанову
Дніпропетровського апеляційного господарського суду від
27.12.2005 року, а справу направлено на новий розгляд до суду
першої інстанції.
01.06.2006 року Верховним Судом України за касаційною скаргою
ТОВ "Континенталь-Енерго" порушено касаційне провадження з
перегляду постанови Вищого господарського суду України від
10.04.2006 року. Скарга мотивується виявленням різного
застосування Вищим господарським судом України одного й того ж
положення закону в аналогічних справах та невідповідністю
постанови рішенням Вищого господарського суду України з питань
застосування норм матеріального права.
Заслухавши суддю-доповідача та пояснення представників
сторін, розглянувши та обговоривши доводи касаційної скарги,
перевіривши матеріали справи, Судова палата у господарських
справах Верховного Суду України вважає, що касаційна скарга не
підлягає задоволенню.
Скасовуючи судові рішення у справі і направляючи справу на
новий розгляд, Вищий господарський суд України дійшов висновку, що
господарські суди не забезпечили всебічний, повний і об'єктивний
розгляд усіх обставин справи, не дослідили питання обгрунтованості
набуття позивачем права власності на вуглевмісний шлам, видобутий
із техногенного родовища корисних копалин, що є власністю держави.
З такими висновками слід погодитись з наступних підстав.
Відповідно до ст. 4 Кодексу України "Про надра" ( 132/94-ВР )
(далі - Кодекс), надра є виключною власністю народу України і
надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або
прихованій формі порушують право власності народу на надра, є
недійсними.
Статтею 5 Кодексу ( 132/94-ВР ) передбачено, що усі родовища
корисних копалин, у тому числі техногенні, з запасами, оціненими
як промислові, становлять Державний фонд родовищ корисних копалин,
а всі попередньо оцінені родовища корисних копалин - резервного
фонду, який формується Державним комітетом України по геології і
використанню надр. Державний фонд родовищ корисних копалин є
частиною Державного фонду надр і формується Державним комітетом
України по нагляду за охороною праці.
Суди першої і апеляційної інстанцій не врахували, що
Міністерством екології та природних ресурсів 08.02.2002 року ТОВ
НВП "Екологія-Дніпро 2000" (далі - Товариство) видано ліцензію
(спеціальний дозвіл) на користування надрами - вуглевмісним шламом
шламонакопичувача ВАТ "Дніпровський меткомбінат", а Державним
комітетом природних ресурсів України 14.10.2004 року за реєстровим
N 3460 - спеціальний дозвіл на користування надрами строком на
10 років. 13.01.2005 року Державним комітетом України з нагляду за
охороною праці Товариству надано акт гірничого відводу з метою
розробки техногенного родовища вуглевмісних шламів
"Шламонакопичувач Дніпровського меткомбінату".
Тобто законним користувачем родовища з 2002 року є ТОВ НВП
"Екологія-Дніпро 2000".
Частиною першою ст. 38 ГПК України ( 1798-12 ) встановлено,
що якщо подані сторонами докази є недостатніми, господарський суд
зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій, незалежно
від їх участі у справі, документи і матеріали, необхідні для
вирішення спору. Документи щодо віднесення вуглевмісних шламів до
корисних копалин, а саме Родовище відповідно до Класифікації
запасів і ресурсів корисних копалин - до Державного фонду надр
України з Міністерства екології та природних ресурсів і Державного
комітету природних ресурсів України господарські суди не
витребували і це питання не досліджували.
Крім того, чинною постановою Дніпропетровського апеляційного
господарського суду від 28.03.2006 року у справі
N А32/512 (А31-А12/33) рішення виконавчого комітету
Дніпродзержинської міської ради N 117 від 28.02.2003 року "Про
визнання безхазяйним 2800000 тонн вуглевмісних шламів",
розташованих у східній частині Родовища, визнано недійсним, а
судові рішення про визнання права власності за ТОВ
"Континенталь-Енерго" на вуглевмісний шлам постановою Вищого
господарського суду України від 02.03.2006 року у справі N 25/218
( vc218600-06 ) скасовані з направленням справи на новий розгляд.
За таких обставин скасування судових рішень Вищим
господарським судом України з направленням справи на новий розгляд
є законним і обгрунтованим.
Виходячи з викладеного та керуючись статтями 111-17 - 111-20
Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Судова
палата у господарських справах Верховного Суду України
П О С Т А Н О В И Л А:
касаційну скаргу ТОВ "Континенталь-Енерго" залишити без
задоволення.
Постанову Вищого господарського суду України від
10.04.2006 року залишити без змін.
Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.
Головуючий В.П.Барбара
Судді: В.С.Гуль
П.Ф.Карпечкін
Д.Д.Лилак
Т.О.Новікова
О.І.Потильчак
Ф.Ф.Черногуз


Publications of document