Document n0023700-03, current version — Adoption on January 23, 2003

                СУДОВА ПАЛАТА У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ 
ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
У Х В А Л А
23.01.2003

Викладення касаційної скарги російською мовою
не могло бути підставою для застосування судом правил
ст. 139 ЦПК України, оскільки вимог щодо мови касаційної
скарги ст. 322 цього Кодексу не передбачено

(Витяг)
У березні 1998 р. Г. в порядку, передбаченому гл. 31-А ЦПК
( 1502-06 ), звернувся зі скаргою на дії посадових осіб
Ніжинського районного суду Чернігівської області у зв'язку з тим,
що вони більше двох місяців не розглядали його скаргу на відмову
Ічнянської районної прокуратури в порушенні кримінальної справи
стосовно голови Ічнянського районного суду Чернігівської області.
Ухвалою судді Чернігівського обласного суду від 1 квітня 1998
р., в прийнятті позовної заяви відмовлено на підставі п. 1 ст. 136
ЦПК ( 1502-06 ) (у зв'язку з тим, що вона не підлягає розгляду в
судах).
Ухвалою судді Апеляційного суду Чернігівської області від
3 жовтня 2001 р. касаційну скаргу Г. на зазначену ухвалу залишено
без розгляду через те, що вона викладена російською мовою, і
надано строк до 15 жовтня 2001 р. для усунення вказаного недоліку.
Оскільки Г. не зробив цього у зазначений термін, його скаргу
ухвалою судді Апеляційного суду Чернігівської області від
29 жовтня 2001 р. визнано неподаною і повернуто скаржникові.
У касаційній скарзі Г. просить ухвалу від 29 жовтня 2001 р.
скасувати, як таку, що суперечить Конституції України
( 254к/96-ВР ) та вимогам процесуального права, і розглянути його
справу по суті.
Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України
касаційну скаргу задовольнила з таких підстав.
Постановлюючи ухвалу про повернення касаційної скарги Г.,
суддя апеляційного суду виходив з того, що вона оформлена з
порушенням вимог, встановлених ст. 322 ЦПК ( 1503-06 ). Однак
суддя не врахував, що в зазначеній статті вимоги щодо форми і
змісту касаційної скарги є вичерпними.
Подання касаційної скарги до суду не українською мовою, а
російською не могло бути підставою для застосування правил ст.
139 ЦПК ( 1502-06 ), оскільки вимога щодо мови викладу скарги ст.
322 ЦПК ( 1503-06 ) не передбачена.
Посилання в ухвалі апеляційного суду на те, що подання
касаційної скарги російською мовою суперечить вимогам ст. 10
Конституції ( 254к/96-ВР ), - безпідставне. Як зазначено в ч. З
цієї статті, в нашій країні гарантуються вільний розвиток,
використання і захист російської, інших мов національних меншин
України.
Згідно зі ст. 5 Закону від 28 жовтня 1989 р. "Про мови в
Українській РСР" ( 8312-11 ) громадянам України гарантується право
користуватися національною або будь-якою іншою мовою. Громадянин
вправі звертатися до державних, партійних, громадських органів,
підприємств, установ і організацій українською чи іншою мовою їх
роботи, російською мовою або мовою, прийнятою сторонами.
Статтею 18 цього Закону ( 8312-11), як і от. 9 ЦПК
( 1501-06 ), передбачено і забезпечено право осіб, що беруть
участь у справі і не володіють мовою, якою провадиться
судочинство, робити заяви, давати пояснення і показання, виступати
на суді та заявляти клопотання рідною мовою, а також користуватися
послугами перекладача.
Це передбачено також ст. 10 Рамкової конвенції Ради Європи
про захист національних меншин від 1 лютого 1995 р. ( 995_055 ),
ратифікованої Законом України від 9 грудня 1997 р. ( 703/97-ВР ).
Враховуючи наведене, Судова палата у цивільних справах
Верховного Суду України касаційну скаргу Г. задовольнила, ухвалу
судді Апеляційного суду Чернігівської області від 29 жовтня 2001
р. скасувала, а справу повернула до апеляційного суду для
виконання вимог статей 323-325 ЦПК ( 1503-06 ).
"Вісник Верховного Суду України",
N 2 (36), березень-квітень 2003 р.on top