Document n0001100-07, current version — Adoption on January 11, 2007

                                                          
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ

З мотивів невідповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
Указом Президента України від 11 січня 2007 року N 6 ( 6/2007 )
згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ) зупинено дію постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2006 року N 1624 ( 1624-2006-п ) "Про
затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей,
що подаються кандидатами на зайняття посад".
У зв'язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої
статті 106, статті 150 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статей
13, 40 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) звертаюсь до Конституційного Суду України для
вирішення питання щодо конституційності постанови Кабінету
Міністрів України від 15 листопада 2006 року N 1624
( 1624-2006-п ) "Про затвердження Порядку проведення спеціальної
перевірки відомостей, що подаються кандидатами на зайняття посад",
опублікованої в "Офіційному віснику України" (2006 р., N 47,
ст. 3131).
Названою постановою ( 1624-2006-п ) Кабінет Міністрів України
врегулював порядок проведення спеціальної перевірки відомостей, що
подаються кандидатами на зайняття посад, призначення або
погодження призначення на які здійснює Президент України за
поданням Кабінету Міністрів України або Кабінет Міністрів України.
Враховуючи, що спеціальні перевірки є одним із засобів
запобігання корупції, поширення якої на сучасному етапі за Законом
України "Про основи національної безпеки України" ( 964-15 ) є
загрозою національній безпеці України, врегулювання Кабінетом
Міністрів України питань, пов'язаних із порядком проведення таких
перевірок, є перебиранням конституційних повноважень Президента
України щодо забезпечення національної безпеки України та
здійснення керівництва у цій сфері, які передбачені пунктами 1 і
17 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
За постановою ( 1624-2006-п ) спеціальна перевірка
відомостей, що подаються кандидатами на зайняття посад,
призначення на які за поданням Кабінету Міністрів України здійснює
Президент України, проводиться Головним управлінням державної
служби України за участю Міністерства внутрішніх справ України,
Державної податкової адміністрації України і Служби безпеки
України за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України або
посадової особи, яка його заміщає. Про результати перевірки
Головне управління державної служби України має інформувати
Міністра Кабінету Міністрів України або посадову особу, яка його
заміщає.
Вирішення даного питання у такий спосіб не відповідає
затвердженому Указом Президента України від 19 листопада 2001 року
N 1098 ( 1098/2001 ) Порядку проведення обов'язкової спеціальної
перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад
державних службовців (в редакції Указу від 9 червня 2006 року
N 508 ( 508/2006 ), зі змінами, внесеними Указами від 18 серпня
2006 року N 687 ( 687/2006 ) та від 2 жовтня 2006 року N 810
( 810/2006 ), яким за частиною третьою статті 113 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) має керуватися Кабінет Міністрів України.
Враховуючи викладене, зазначене рішення Кабінету Міністрів
України ( 1624-2006-п ) не відповідає й частині другій статті 6 та
частині другій статті 19 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ),
які зобов'язують органи виконавчої влади діяти на підставі та у
межах, що передбачені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України, а також частині другій статті 8 Основного Закону України
( 254к/96-ВР ), за якою нормативно-правові акти приймаються на
основі Конституції України ( 254к/96-ВР ) і повинні відповідати
їй.
У зв'язку з наведеним прошу Конституційний Суд України
розглянути питання щодо конституційності постанови Кабінету
Міністрів України від 15 листопада 2006 року N 1624
( 1624-2006-п ) "Про затвердження Порядку проведення спеціальної
перевірки відомостей, що подаються кандидатами на зайняття посад".
Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням
уповноважено Представника Президента України у Конституційному
Суді України В. Шаповала.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 січня 2007 рокуon top