Document 998_546, valid, current version — Ratification on October 23, 2013, on the basis - 654-VII
( Last event — Entry into force, gone December 22, 2013, on the basis - v0100321-14. Take a look at the history? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Угорщини про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією та Угорщиною через територію України

Дата підписання:

17.10.2012

Дата ратифікації Україною:

23.10.2013

Дата набрання чинності для України:

22.12.2013

{Угоду ратифіковано Законом № 654-VII від 23.10.2013}

Кабінет Міністрів України, Уряд Російської Федерації та Уряд Угорщини, далі - Сторони,

виходячи з дружніх відносин між народами та державами Сторін,

прагнучи до розвитку співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії,

визнаючи потребу в перевезенні свіжого та відпрацьованого ядерного палива та інших ядерних матеріалів між Російською Федерацією та Угорщиною через територію України,

враховуючи застосовні міжнародні договори та законодавство держав Сторін у сфері перевезення ядерних матеріалів,

беручи до уваги застосовні документи Міжнародного агентства з атомної енергії,

беручи до уваги членство Угорщини в Європейському Союзі, в тому числі в Європейському Співтоваристві з атомної енергії,

беручи до уваги членство Російської Федерації в Митному Союзі і Єдиному Економічному просторі, домовились про таке:

Стаття 1

Сторони співпрацюють з метою забезпечення перевезень свіжого та відпрацьованого ядерного палива, інших категорій ядерних матеріалів, які відносяться до ядерного паливного циклу, природного урану, радіоактивних матеріалів, які утворюються в результаті переробки відпрацьованого ядерного палива, а також порожніх транспортних пакувальних комплектів для таких матеріалів (далі - спеціальні вантажі) з Російської Федерації до Угорщини та з Угорщини до Російської Федерації, транзитом через територію України.

Ввіз на територію і вивіз з території держав Сторін спеціальних вантажів здійснюється згідно до законодавства кожної з держав Сторін, а також для Російської Федерації - правових актів Митного Союзу і Єдиного Економічного простору, а для Угорщини - законодавства Європейського Союзу, зокрема, правових норм Європейського Співтовариства з атомної енергії.

Стаття 2

1. Компетентними органами Сторін є:

а) з питань реалізації цієї Угоди та при розгляді спірних питань:

від Української Сторони - Державна інспекція ядерного регулювання України;

від Російської Сторони - Державна корпорація з атомної енергії "Росатом";

від Угорської Сторони - Державне відомство з атомної енергії Угорщини.

б) з питань регулювання та нагляду за ядерною та радіаційною безпекою:

від Української Сторони - Державна інспекція ядерного регулювання України;

від Російської Сторони - Федеральна служба з екологічного, технологічного та атомного нагляду (в частині нагляду за ядерною та радіаційною безпекою та фізичного захисту), Федеральне медико-біологічне агентство (в частині нагляду за радіаційною безпекою) і Федеральна служба з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (в частині нагляду за радіаційною безпекою населення при транспортуванні спеціальних вантажів);

від Угорської Сторони - Державне відомство з атомної енергії Угорщини.

в) з питань фізичного захисту спеціальних вантажів та, зокрема, їх охорони:

від Української Сторони - Державна інспекція ядерного регулювання України (в частині фізичного захисту, крім охорони) та Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (в частині охорони);

від Російської Сторони - Державна корпорація з атомної енергії "Росатом" (в частині фізичний захист, крім охорони) та Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації (в частині охорони);

від Угорської Сторони - Державне відомство з атомної енергії (в частині видачі дозволу на реалізацію плану по фізичному захисту), Державне поліцейське управління Угорщини (в частині задач по забезпеченню маршруту) і Антитерористичного центру Угорщини (в частині охорони вантажу і його безпосереднього захисту).

г) з питань перевезення спеціальних вантажів:

від Української Сторони - Міністерство інфраструктури України;

від Російської Сторони - Міністерство транспорту Російської Федерації (в частині нормативного забезпечення), Федеральне агентство залізничного транспорту Російської Федерації (в частині управління спеціальними перевезеннями), відкрите акціонерне товариство "Російські залізничні дороги" (в частині здійснення спеціальних перевезень);

від Угорської Сторони - Міністерство національного розвитку Угорщини.

Про зміни в складі компетентних органів кожна Сторона інформує інші Сторони дипломатичними каналами.

Стаття 3

1. Перевезення спеціальних вантажів здійснюється залізничним транспортом в прямому сполученні без перевантаження територією України, Російської Федерації та Угорщини.

2. Перетин державного кордону держав Сторін персоналом супроводу спеціальних вантажів та вартою (охороною), переміщення через державні кордони спеціальних вантажів, а також озброєння та спорядження варти (охорони) та персоналу супроводу здійснюється згідно до законодавства кожної з держав Сторін, а також для Російської Федерації - правових актів Митного Союзу і Єдиного Економічного простору, а для Угорщини - законодавства Європейського Союзу, зокрема, правових норм Європейського Співтовариства з атомної енергії.

Стаття 4

1. Обов'язковою умовою для здійснення перевезень спеціальних вантажів в рамках цієї Угоди є наявність контрактів, що укладаються між юридичними особами Російської Федерації та Угорщини.

2. Українська Сторона забезпечує транзит транспорту зі спеціальними вантажами територією України.

3. Відносини, які виникають при здійсненні транспортних операцій на території держав Сторін, регулюються законодавством держав Сторін в тому числі для Угорщини - законодавством Європейського Союзу, зокрема, правовими нормами Європейського Співтовариства з атомної енергії, для Російської Федерації - правовими актами Митного Союзу і Єдиного Економічного простору, при цьому Сторони керуються також міжнародними документами, вказаними в Додатку № 1, який є невід'ємною частиною цієї Угоди.

4. Порядок оформлення дозвільних документів на транзит транспорту зі спеціальними вантажами через територію України регулюється законодавством України.

5. Компетентні органи Сторін з питань перевезень спеціальних вантажів розробляють і затверджують умови організації та виконання перевезень спеціальних вантажів між Російською Федерацією і Угорщиною через територію України, вимоги до змісту яких викладені в Додатку № 2, який є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 5

1. Порядок супроводу спеціальних вантажів представниками вантажовідправника або вантажоодержувача, якщо такий супровід необхідний, визначається в контрактах, які укладаються юридичними особами Російської Федерації та Угорщини.

2. Кожна Сторона через свої компетентні органи на території своєї держави забезпечує умови, необхідні для виконання персоналом супроводу спеціальних вантажів покладених на нього обов'язків.

Стаття 6

1. Кожна Сторона через свої компетентні органи на території своєї держави вживає заходи по забезпеченню фізичного захисту спеціальних вантажів відповідно до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу від 26 жовтня 1979 року.

2. Відпрацьоване ядерне паливо підлягає охороні озброєною вартою (охороною) протягом всього шляху проходження. Забезпечення охорони свіжого ядерного палива та інших спеціальних вантажів регламентуються законодавством кожної з держав Сторін. При перевезенні свіжого ядерного палива на території України, воно підлягає озброєній охороні.

3. Охорона спеціальних вантажів на території Російської Федерації здійснюється російською озброєною охороною, на території України - українською озброєною охороною, на території Угорщини - угорською озброєною охороною.

Технічна передача спеціальних вантажів, включаючи технічну перевірку, контроль радіаційної безпеки і цілісності вантажу, здійснюється:

при перетині українсько-російського кордону - на залізничних станціях Хутір - Михайлівський і Куп'янськ - Сортувальний;

при перетині українсько-угорського кордону у випадку слідування транспорту зі спеціальними вантажами до Угорщини - на залізничній станції Чоп, а у випадку слідування транспорту зі спеціальними вантажами в Україну - на залізничній станції Захонь.

Пунктами зміни варти (охорони) є залізничні станції Хутір - Михайлівський, Куп'янськ - Сортувальний і пункт пропуску на державному кордоні Захонь - Чоп.

Відповідальність за охорону спеціальних вантажів переходить після вищевказаної технічної передачі його іншій Стороні і зміни варти (охорони).

4. Порядок зміни варти (охорони) і передачі відповідальності за охорону транспорту зі спеціальними вантажами і порядок доступу до транспорту зі спеціальними вантажами представників прикордонних, митних та інших органів державного контролю, які здійснюють прикордонний, митний, санітарний і радіаційний контроль, вказаний в Додатку № 3, який є невід'ємною частиною цієї Угоди.

5. Відповідальність за втрату спеціальних вантажів або їх частини несе Сторона, під юрисдикцією держави якої знаходиться варта (охорона), яка здійснювала охорону транспорту зі спеціальними вантажами в момент їх втрати, а в тих випадках, коли спеціальні вантажі транспортувались без охорони, - Сторона, на території якої сталася втрата.

Стаття 7

1. Питання цивільної відповідальності за ядерну шкоду, заподіяну ядерним інцидентом, що стався при перевезенні спеціальних вантажів (далі - ядерна шкода), регулюються Сторонами у відповідності до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року.

2. Відповідальність за ядерну шкоду покладається в порядку, передбаченому Віденською конвенцією про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року:

при перевезенні спеціальних вантажів із території Російської Федерації на територію Угорщини - на російського оператора до моменту передачі спеціальних вантажів угорському оператору, на угорського оператора - з моменту прийняття спеціальних вантажів від російського оператора в пункті, вказаному в контракті;

при перевезенні спеціальних вантажів з території Угорщини на територію Російської Федерації - на угорського оператора до моменту передачі спеціальних вантажів російському оператору, на російського оператора - з моменту прийняття спеціальних вантажів від угорського оператора в пункті, вказаному в контракті.

Стаття 8

1. Ліквідація наслідків аварії, що сталася при перевезенні спеціальних вантажів, включаючи ядерний інцидент (далі - аварія), а також забезпечення охорони та зв'язку в районі аварії здійснюється Стороною, на території держави якої ця аварія сталася.

2. У разі офіційного запиту про надання допомоги, який направлений Стороною, на території держави якої сталася така аварія, інші Сторони направляють свій персонал для ліквідації її наслідків відповідно до Конвенції про допомогу у випадку ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації від 26 вересня 1986 року і законодавства своєї держави.

3. Російська Сторона або Угорська Сторона (в залежності від того, на оператора держави якої Сторони у відповідності до пункту 2 статті 7 цієї Угоди покладається відповідальність за ядерну шкоду) гарантує відшкодування своїм оператором витрат, пов'язаних з ліквідацією наслідків ядерного інциденту (аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюватимуться у разі виникнення ядерного інциденту та спрямовані на рятування життя і збереження здоров'я людей, зниження розмірів матеріальних втрат і шкоди, завданої навколишньому природному середовищу, а також на локалізацію району ядерного інциденту, припинення дії характерних для нього небезпечних факторів). Вказані витрати відшкодовуються в місячний термін з дати визнання Російською Стороною або Угорською Стороною фінансових вимог Сторони, на території держави якої сталася аварія, якщо Сторони не домовляться про інше.

4. Спірні питання, які виникають між Сторонами у зв'язку з аваріями, в тому числі питання відшкодування ядерної шкоди, вирішуються Сторонами шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 9

1. Компетентні органи Сторін, які визначенні підпунктом "а" статті 2 цієї Угоди інформують один одного в письмовій формі про перевезення спеціальних вантажів не пізніше, ніж за 20 днів до його початку.

2. Сторони забезпечують конфіденційність інформації про перевезення спеціальних вантажів та вживають заходи, що виключають її розголошення.

Стаття 10

1. Сторони повідомляють депозитарія про виконання ними внутрішньодержавних процедур, які необхідні для набуття чинності цієї Угоди. Ця Угода набирає чинності на дев'ятий день з дати одержання депозитарієм останнього такого повідомлення, про що депозитарій негайно повідомляє Сторони.

2. Ця Угода укладається терміном на 10 років. У подальшому її дія автоматично продовжується на наступні 10-річні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить дипломатичними каналами депозитарію не менш, ніж за 12 місяців до завершення чергового періоду дії цієї Угоди, про свій намір припинити її дію.

3. Кожна Сторона може запропонувати внести зміни до цієї Угоди. Проекти поправок передаються дипломатичними каналами депозитарію, який інформує про них інші Сторони.

4. У разі, якщо Сторони повідомляють депозитарію про згоду з запропонованими поправками, поправки вступають в силу відповідно до пункту 1 Статті 10 цієї Угоди.

5. З моменту набрання чинності цією Угодою припиняється дія Угоди між Урядом України, Урядом Угорської Республіки та Урядом Російської Федерації про співробітництво в сфері транспортування ядерного палива між Угорською Республікою та Російською Федерацією через територію України від 29 грудня 1992 року.

Стаття 11

Депозитарієм цієї Угоди є Уряд Угорщини.

Вчинено в м. Київ 17 жовтня 2012 року в одному оригінальному екземплярі українською, російською та угорською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. Оригінальний екземпляр зберігається у депозитарія, який надішле кожній Стороні, що підписала цю Угоду її завірену копію. В разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення текстів різними мовами, використовується текст російською мовою.

ЗА КАБІНЕТ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

(підпис)

ЗА УРЯД
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

(підпис)

ЗА УРЯД
УГОРЩИНИ

(підпис)Додаток № 1
до Угоди між Кабінетом
Міністрів України,
Урядом Російської Федерації
та Урядом Угорщини
про перевезення ядерних
матеріалів між Російською
Федерацією та Угорщиною
через територію України

ПЕРЕЛІК
міжнародних документів, які регламентують перевезення спеціальних вантажів залізничним транспортом

1. Міжнародні документи, які регламентують перевезення спеціальних вантажів залізничним транспортом:

а) Правила перевезень небезпечних вантажів (Додаток № 2 до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення від 01 листопада 1951 р.);

б) Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року;

в) Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу від 26 жовтня 1979 року;

г) Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію от 26 вересня 1986 року;

д) Конвенція про допомогу у випадку ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації від 26 вересня 1986 року;

е) Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами від 5 вересня 1997 року.

2. Документи Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з врахуванням внесених змін:

а) Правила безпечного перевезення радіоактивних матеріалів. № TS-R-1, МАГАТЕ, Відень, 2005 рік.

б) Фізичний захист ядерних матеріалів та ядерних установок, INFCIRC/225/Rev.5.Додаток № 2
до Угоди між Кабінетом
Міністрів України,
Урядом Російської Федерації
та Урядом Угорщини
про перевезення ядерних
матеріалів між Російською
Федерацією та Угорщиною
через територію України

ВИМОГИ
до умов організації та виконання перевезень спеціальних вантажів в сполученні між Російською Федерацією та Угорщиною через територію України

Умови організації та виконання перевезень спеціальних вантажів в сполученні між Російською Федерацією та Угорщиною транзитом через територію України, які розробляються у відповідності до пункту 5 статті 4 Угоди між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Угорщини про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією та Угорщиною через територію України, регулюють наступні питання:

оформлення перевізних документів;

планування перевезень;

взаємодія між компетентними органами Сторін;

взаємодія між органами, які здійснюють охорону і фізичний захист спеціальних вантажів;

взаємодія між вантажовідправником, вантажоодержувачем та залізничними адміністраціями;

взаємодія між органами, які здійснюють в пунктах пропуску (пунктах контролю) на державному кордоні всі види контролю, встановлені законодавством прикордонних держав;

порядок обміну інформацією між юридичними особами, які причетні до виконання перевезень спеціальних вантажів;

порядок забезпечення конфіденційності інформації, пов'язаної з перевезеннями спеціальних вантажів;

інші питання організації перевезень спеціальних вантажів, які зумовлені особливостями їх технології.Додаток № 3
до Угоди між Кабінетом
Міністрів України,
Урядом Російської Федерації
та Урядом Угорщини
про перевезення ядерних
матеріалів між Російською
Федерацією та Угорщиною
через територію України

ПОРЯДОК
зміни варти (охорони), передачі відповідальності за охорону транспорту зі спеціальними вантажами і доступу до транспорту зі спеціальними вантажами представниками прикордонних, митних та інших органів державного контролю

1. Варти (охорона) прибувають в пункти зміни варти (охорони) для приймання (передачі) відповідальності за охорону транспорту зі спеціальними вантажами не пізніше ніж за 1 годину до прибуття транспорту зі спеціальними вантажами до пункту прийому (передачі).

2. Особовий склад російської варти (охорони) допускається на територію України при проходженні в пункт зміни варти (охорони) у встановленій формі одягу військовослужбовців внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації та після передачі відповідальності за охорону спеціальних вантажів здійснюють охорону транспорту зі спеціальними вантажами відповідно до законодавства своєї держави.

3. Передача відповідальності за охорону спеціальних вантажів здійснюється тільки після завершення технічної передачі спеціальних вантажів та всіх видів контролю, необхідних для перетину державного кордону України, передбачених законодавством України та виконання заходів із забезпечення безпеки особового складу варт (охорони).

4. Приймання (передача) вартами (охороною) спеціальних вантажів під охорону (з-під охорони) здійснюється після зняття напруги з контактного проводу залізничної колії. При цьому залізничні колії знеструмлюються не менше ніж на 1 годину.

5. Представники прикордонних, митних та інших органів державного контролю допускаються до транспорту зі спеціальними вантажами начальниками варт (охорони) з відома та у присутності відповідальної особи вантажовідправника або вантажоодержувача, яка супроводжує спеціальні вантажі.

Зброя і боєприпаси російської варти (охорони) під час прямування територією України в пункті зміни варти (охорони) поза несенням служби, знаходяться в закритому металевому ящику, який опечатується печаткою начальника варти (охорони). При цьому в пункті зміни варти (охорони) начальник варти (охорони) пред'являє уповноваженим особам митного та прикордонного контролю України посвідчення начальника варти (охорони) та документи, що підтверджують його особу, а також перелік табельної зброї.

6. Начальники варт (охорони) здійснюють приймання (передачу) спеціальних вантажів під охорону (з-під охорони) згідно опису, який складається в 3 екземплярах, які підписуються ними та відповідальною особою, яка супроводжує спеціальні вантажі.

7. Перший екземпляр опису передається відповідальній особі, яка супроводжує спеціальні вантажі. Другий та третій екземпляри опису передаються начальникам варт (охорони).

8. Відповідальна особа, яка супроводжує спеціальні вантажі надає начальнику варти (охорони), який приймає спеціальні вантажі під охорону, зразки відбитків пломб на вагонах - контейнерах зі спеціальними вантажами, а також надає службові приміщення у вагоні супроводу для розміщення особового складу варти (охорони).

9. Приймання транспорту зі спеціальними вантажами здійснюється начальниками варти (охорони) у присутності відповідальної особи, яка супроводжує спеціальні вантажі, шляхом огляду запломбованих вагонів-контейнерів.

10. Процедура передачі відповідальності за охорону спеціальних вантажів завершується зміною вартових.

11. У разі виникнення спірних питань начальники варт (охорони) складають акт, який затверджується відповідальною особою, яка супроводжує спеціальний вантаж.on top