Document 998-2010-п, valid, current version — Adoption on November 3, 2010
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2011. Take a look at the history? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 3 листопада 2010 р. N 998
Київ
 
Про затвердження Порядку обслуговування
Державним казначейством установ України,
які функціонують за кордоном

 
     Відповідно до частини другої статті 43 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Порядок обслуговування Державним казначейством установ України, які функціонують за кордоном, що додається.
 
     2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 27

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 998
 
ПОРЯДОК
обслуговування Державним казначейством
установ України, які функціонують за кордоном

 
     1. Цей Порядок визначає механізм обслуговування Державним казначейством установ України, які функціонують за кордоном (далі - установи).
 
     2. Обслуговування установ здійснюється з урахуванням Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету ( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
 
     3. Для зарахування та використання коштів державного бюджету (далі - бюджетні кошти) установи відкривають у банківських установах держави місцезнаходження поточні рахунки.
 
     Видатки установ в іноземній валюті здійснюються з використанням зазначених рахунків.
 
     4. Для перерахування відповідно до планових кошторисних призначень бюджетних коштів на поточні рахунки установ головний розпорядник таких коштів відкриває в АТ "Укрексімбанк" свої рахунки в національній та іноземній валюті.
 
     5. На підставі розпорядження Державного казначейства бюджетні кошти перераховуються з рахунків, відкритих у Державному казначействі для обліку бюджетних коштів, на відповідні рахунки в національній валюті, відкриті головним розпорядником таких коштів в АТ "Укрексімбанк", для здійснення операцій із закупівлі необхідної суми іноземної валюти.
 
     6. У разі наявності на рахунку Державного казначейства в іноземній валюті суми, необхідної головному розпоряднику бюджетних коштів, така сума перераховується із зазначеного рахунка на рахунок в іноземній валюті, відкритий в АТ "Укрексімбанк" головним розпорядником бюджетних коштів.
 
     У випадках, передбачених законодавством, Державне казначейство здійснює за зверненням головного розпорядника бюджетних коштів операції із закупівлі відповідної суми іноземної валюти за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком на дату здійснення операції, з віднесенням витрат на закупівлю до видатків за відповідною бюджетною програмою.
 
     7. Головний розпорядник бюджетних коштів розподіляє кошти в іноземній валюті між установами в межах кошторисних призначень та перераховує їх на поточні рахунки установ, відкриті у банківських установах держави місцезнаходження.
 
     8. Залишки бюджетних коштів в іноземній валюті, що утворилися на кінець бюджетного періоду на поточних рахунках установ, зберігаються на таких рахунках для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді відповідно до кошторису.
 
     9. На суму залишку бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду на поточних рахунках установ Державне казначейство відкриває головному розпоряднику таких коштів асигнування в межах показників розпису державного бюджету на наступний бюджетний період.
 
     Головний розпорядник бюджетних коштів складає розподіл асигнувань та подає його Державному казначейству.
 
     10. Відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, складення та подання фінансової звітності, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.on top