Документ 998-2010-п, действует, текущая редакция — Принятие от 03.11.2010
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 листопада 2010 р. N 998
Київ
Про затвердження Порядку обслуговування
Державним казначейством установ України,
які функціонують за кордоном

Відповідно до частини другої статті 43 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок обслуговування Державним казначейством
установ України, які функціонують за кордоном, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 998
ПОРЯДОК
обслуговування Державним казначейством
установ України, які функціонують за кордоном

1. Цей Порядок визначає механізм обслуговування Державним
казначейством установ України, які функціонують за кордоном
(далі - установи).
2. Обслуговування установ здійснюється з урахуванням Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з
надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів
державного бюджету ( z0716-04 ), затвердженого Державним
казначейством.
3. Для зарахування та використання коштів державного бюджету
(далі - бюджетні кошти) установи відкривають у банківських
установах держави місцезнаходження поточні рахунки.
Видатки установ в іноземній валюті здійснюються з
використанням зазначених рахунків.
4. Для перерахування відповідно до планових кошторисних
призначень бюджетних коштів на поточні рахунки установ головний
розпорядник таких коштів відкриває в АТ "Укрексімбанк" свої
рахунки в національній та іноземній валюті.
5. На підставі розпорядження Державного казначейства бюджетні
кошти перераховуються з рахунків, відкритих у Державному
казначействі для обліку бюджетних коштів, на відповідні рахунки в
національній валюті, відкриті головним розпорядником таких коштів
в АТ "Укрексімбанк", для здійснення операцій із закупівлі
необхідної суми іноземної валюти.
6. У разі наявності на рахунку Державного казначейства в
іноземній валюті суми, необхідної головному розпоряднику бюджетних
коштів, така сума перераховується із зазначеного рахунка на
рахунок в іноземній валюті, відкритий в АТ "Укрексімбанк" головним
розпорядником бюджетних коштів.
У випадках, передбачених законодавством, Державне
казначейство здійснює за зверненням головного розпорядника
бюджетних коштів операції із закупівлі відповідної суми іноземної
валюти за офіційним курсом гривні, встановленим Національним
банком на дату здійснення операції, з віднесенням витрат на
закупівлю до видатків за відповідною бюджетною програмою.
7. Головний розпорядник бюджетних коштів розподіляє кошти в
іноземній валюті між установами в межах кошторисних призначень та
перераховує їх на поточні рахунки установ, відкриті у банківських
установах держави місцезнаходження.
8. Залишки бюджетних коштів в іноземній валюті, що утворилися
на кінець бюджетного періоду на поточних рахунках установ,
зберігаються на таких рахунках для здійснення видатків у
наступному бюджетному періоді відповідно до кошторису.
9. На суму залишку бюджетних коштів на кінець бюджетного
періоду на поточних рахунках установ Державне казначейство
відкриває головному розпоряднику таких коштів асигнування в межах
показників розпису державного бюджету на наступний бюджетний
період.
Головний розпорядник бюджетних коштів складає розподіл
асигнувань та подає його Державному казначейству.
10. Відображення в бухгалтерському обліку операцій,
пов'язаних з використанням бюджетних коштів, складення та подання
фінансової звітності, а також контроль за цільовим та ефективним
витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому
законодавством порядку.вверх