Document 997_b61, current version — Adoption on September 9, 1994

               Рішення 
про заходи для виконання Рішення Ради глав
урядів Співдружності від 23 грудня 1993 року про
забезпечення житлом Постійних повноважних представників держав - учасниць Співдружності при статутних та інших
органах Співдружності, співробітників Виконавчого
Секретаріату СНД і суддів Економічного Суду
Співдружності, що направляються на роботу
на квотній основі

Задля виконання вищезгаданого Рішення ( 997_975 ) Рада глав
урядів Співдружності Незалежних Держав
вирішила:
1. Урядам держав - учасниць Співдружності, що не виконали
своїх зобов'язань, передбачених пунктом 4 Рішення Ради глав урядів
Співдружності від 23 грудня 1993 року про забезпечення житлом
Постійних повноважних представників держав - учасниць
Співдружності при статутних та інших органах Співдружності,
співробітників Виконавчого Секретаріату СНД і суддів Економічного
Суду Співдружності, що направляються на роботу на квотній основі
( 997_975 ), завершити авансове фінансування будівництва житла для
зазначеної категорії осіб до 1 листопада 1994 року.
2. Просити Уряд Республіки Білорусь вишукати можливість
забезпечити тимчасовими службовими квартирами Постійних
повноважних представників держав - учасниць Співдружності при
статутних та інших органах Співдружності, співробітників
Виконавчого Секретаріату СНД і суддів Економічного Суду
Співдружності, прийнятих на роботу відповідно до встановленої
квоти.
Вчинено в місті Москві 9 вересня 1994 року в одному чинному
примірнику російською мовою. Чинний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить державам, які
підписали це Рішення, його засвідчену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)on top