Document 997_951, valid, current version — Signing on September 24, 1993

               Рішення 
про заходи щодо забезпечення безпеки пасажирів,
вантажів, рухомого складу і поїзних бригад на
залізницях держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав

Дата підписання Україною: 24 вересня 1993 р. Набуття чинності для України: 24 вересня 1993 р.
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав,
визнаючи міжнародні акти з прав людини, право громадян на
безпечне і безперешкодне переміщення територіями держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав,
вирішила:
1. Зберегти діючі нормативні акти, стандарти, технічні умови
і технології, що регламентують роботу залізничного транспорту в
галузі безпеки руху поїздів, пасажирів і персоналу, який
обслуговує поїзди.
2. Доручити міністерствам внутрішніх справ разом з іншими
міністерствами і відомствами, адміністраціями залізничного
транспорту держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, які
підписали це Рішення:
вжити необхідних заходів для прискорення доопрацювання
(розробки), розгляду і прийняття відповідними органами проектів
законодавчих і нормативних актів щодо зміцнення правопорядку на
залізничному транспорті, приділивши особливу увагу питанням
посилення особистої безпеки пасажирів, працівників підприємств та
організацій, осіб, що супроводжують вантажі, схоронності вантажів,
що перевозяться, майна та об'єктів залізничного транспорту;
підготувати і подати в установленому порядку до відповідних
органів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав пропозиції
про внесення доповнень і змін у діюче законодавство в частині
упорядкування роботи торговельних, видовищних, культурно-побутових
підприємств та організацій, кооперативів та комерційних структур
на об'єктах залізничного транспорту;
створити спеціальні підрозділи міліції для супроводження
пасажирських і приміських поїздів, визначити порядок супроводження
пасажирських поїздів нарядами міліції;
розробити спільні заходи для усунення недоліків, попередження
та припинення вандалізму, пошкодження обладнання локомотивів і
вагонів, інших правопорушень, що вчиняються на найбільш
криміногенних ділянках і створюють загрозу безпеці пасажирів,
працівників залізничного транспорту і руху поїздів;
організувати проведення комплексу оперативно-профілактичних
заходів для забезпечення особистої та майнової безпеки пасажирів і
поїзних бригад;
внести пропозиції про зміцнення штатів органів внутрішніх
справ на транспорті, в тому числі частково за рахунок коштів
адміністрації залізничного транспорту держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав, маючи на увазі збільшення
чисельності підрозділів карного розшуку, слідства,
експертно-криміналістичних, з боротьби з організованою
злочинністю.
1. Вважати доцільним установити супроводження вантажних
поїздів стрільцями воєнізованої охорони, а пасажирських поїздів -
нарядами міліції у межах кордонів кожної держави-учасниці
Співдружності Незалежних Держав.
2. Інший порядок супроводження може бути визначений
двосторонніми угодами між адміністраціями залізничного транспорту
держав-учасниць Співдружності, із дотриманням внутрішнього
законодавства кожної із них, якщо це не зачіпає інтереси інших
держав-учасниць Співдружності.
Вчинено в місті Москві 24 вересня 1993 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що
підписали це Рішення, його завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)on top