Document 997_694, valid, current version — Signing on November 13, 1992

               Рішення 
про розподіл інвентарних парків і вантажних вагонів
і контейнерів колишнього МШС СРСР та їх подальше
спільне використання

Дата підписання Україною: 13.12.1992 Дата набуття чинності для України: 13.12.1992
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав, розглянувши проект Угоди про розподіл інвентарних парків
вантажних вагонів і контейнерів колишнього МШС СРСР між
державами - учасницями Співдружності, Азербайджанською
Республікою, Республікою Грузія, Латвійською Республікою,
Литовською Республікою, Естонською Республікою та їх подальше
спільне використання, вирішила:
1. Погодитися з проектом Угоди з цього питання в частині, що
стосується держав - учасниць Співдружності. Для держав, що входять до складу Співдружності Незалежних
Держав, визначити парк вантажних вагонів і контейнерів після
проведення з ними переговорів по всьому транспортному майну
колишнього Союзу РСР. 2. Доручити міністрам закордонних справ держав - учасниць
Співдружності спільно з Радою по залізничному транспорту
держав - учасниць Співдружності і заінтересованими міністерствами
і відомствами провести такі переговори та про їх результати
доповісти на наступному засіданні Ради глав урядів.
Вчинено в місті Москві 13 листопада 1992 року в одному
дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить
державам, що підписали це Рішення, його завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Киргизстан України
(підпис) (підпис)on top