Document 994_043, valid, current version — Ratification on April 20, 2000, on the basis - 1687-III

                  Подальший додатковий протокол 
до Угоди між державами-учасницями Північноатлантичного
Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі
"Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил
( Подальший додатковий протокол ратифіковано Законом
N 1687-III ( 1687-14 ) від 20.04.2000 )

Беручи до уваги Угоду між державами-учасницями
Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть
участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх
збройних сил ( 994_042 ) і Додатковий протокол до неї ( 950_022 ),
які укладені 19 червня 1995 року в м. Брюсселі; враховуючи необхідність встановлення та врегулювання статусу
військових штабів НАТО та особового складу цих штабів на території
держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" з метою
сприяння взаємовідносинам із збройними силами кожної
країни-партнера; враховуючи необхідність забезпечення відповідного статусу
особового складу збройних сил країн-партнерів, прикріпленого до
військових штабів НАТО або виділеного до них; враховуючи, що за допомогою Подальшого додаткового протоколу
до Угоди між державами-учасницями Північноатлантичного Договору та
іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради
миру", щодо статусу їхніх збройних сил (далі - Протокол) можна
досягти зазначеної мети, і беручи до уваги особливість ситуації у
деяких державах-членах НАТО та країнах-партнерах; Сторони цього Протоколу погодилися про таке:
Стаття I
Для цілей цього Протоколу: 1. Вислів "Паризький Протокол" означає Протокол про статус
міжнародних військових штабів, створених згідно з
Північноатлантичним Договором, укладений 28 серпня 1952 року в
Парижі. а) вислів "Угода" в будь-якому місці Паризького Протоколу
означає Угоду між державами-учасницями Північноатлантичного
Договору щодо статусу їхніх збройних сил ( 994_041 ), яка
застосовується через Угоду між державами-учасницями
Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть
участь у програмі Партнерство заради миру, щодо статусу їхніх
збройних сил, укладену 19 червня 1995 року в м. Брюсселі; б) вислови "збройні сили" та "цивільний компонент" у
будь-якому місці Паризького Протоколу мають значення, визначені в
статті 3 Паризького Протоколу, і включають в себе також тих осіб,
які є прикріпленими до військових штабів НАТО або виділеними для
них державами-учасницями програми "Партнерство заради миру"; с) вислів "утриманець" в будь-якому місці Паризького
Протоколу означає чоловіка чи дружину, або дітей, які перебувають
на утриманні члена збройних сил або члена цивільного компонента,
зазначених у параграфі (б) цієї статті. 2. Вислів "УСЗС-ПЗМ" у будь-якому місці цього Протоколу
означає Угоду між державами-учасницями Північноатлантичного
Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі
"Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил,
укладену 19 червня 1995 року в м. Брюсселі. 3. Вислів "НАТО" означає Організацію Північноатлантичного
Договору. 4. Вислів "військові штаби НАТО" означає штаби Об'єднаних
збройних сил НАТО та інші міжнародні військові штаби або
організації, згідно із статтями 1 і 14 Паризького Протоколу.
Стаття II
Без шкоди для прав держав, які є членами НАТО або учасницями
програми "Партнерство заради миру", але не є Сторонами Протоколу,
Сторони цього Протоколу застосовують положення, ідентичні
положенням Паризького Протоколу, за винятком положень, викладених
у новій редакції цього Протоколу, стосовно діяльності на своїй
території військових штабів НАТО та їх військового і цивільного
персоналу.
Стаття III
На додаток до сфери територіальної дії Паризького Протоколу,
цей Протокол буде застосовуватися на території всіх його сторін,
як визначено параграфом 1 статті II УСЗС-ПЗМ. Для цілей цього Протоколу посилання у Паризькому Протоколі на
сферу територіальної дії Північноатлантичного Договору включає в
себе території, визначені параграфом 1 цієї статті.
Стаття IV
З метою виконання цього Протоколу для країн-партнерів
положення Паризького Протоколу, якими передбачається вирішення
спорів через Північноатлантичну Раду, тлумачаться як такі, що
вимагають від заінтересованих Сторін вести переговори між собою
без звернення до будь-якої зовнішньої юрисдикції.
Стаття V
Цей Протокол відкритий для підписання будь-якою державою, яка
підписала УСЗС-ПЗМ. Цей Протокол підлягає ратифікації, прийняттю або
затвердженню. Ратифікаційні грамоти чи документи про прийняття або
затвердження передаються на зберігання Уряду Сполучених Штатів
Америки, який повідомляє усі держави, що підписали Протокол, про
таку передачу. Як тільки дві або більше держав, що підписали цей Протокол,
передали на зберігання свої ратифікаційні грамоти, документи про
прийняття або затвердження, Протокол набирає чинності для таких
держав. Для кожної іншої держави Протокол набирає чинності з
моменту передачі нею на зберігання ратифікаційної грамоти або
іншого документа, що підтверджує виконання внутрішньодержавних
процедур щодо набрання Протоколом чинності.
Стаття VI
Цей Протокол може бути денонсований будь-якою Стороною цього
Протоколу шляхом подання письмового повідомлення про денонсацію
Урядові Сполучених Штатів Америки, який повідомить усі держави, що
підписали цей Протокол, про кожне таке повідомлення. Денонсація
набирає чинності через 1 рік після отримання Урядом Сполучених
Штатів Америки такого повідомлення. Після закінчення однорічного
періоду цей Протокол втрачає чинність для Сторони, яка його
денонсувала, за винятком неврегульованих позовів, які виникли до
моменту набрання денонсацією чинності. У той же час Протокол
залишається чинним для решти Сторін.
На засвідчення цього Протокол підписали особи, що мають
належні повноваження.
Вчинено в Брюсселі 19 грудня 1997 року англійською та
французькою мовами, причому обидва тексти є автентичними, в одному
примірнику, який зберігатиметься в Архіві Уряду Сполучених Штатів
Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки передасть завірені копії
Протоколу всім державам, що підписали його.
За Україну Костянтин Грищенко
3 грудня 1999 р.
Засвідчена копія Брюссель, 3 грудня 1999 року
Печатка підпис
Юридичного радника НАТО Болдуїн де Відтс
03.12.1999 Юридичний радник НАТО
Печатка
Юридичної служби НАТОon top