Document 990-2009-п, invalid, current version — Loss of force on September 1, 2015, on the basis - 266-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 вересня 2009 р. N 990
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 266 ( 266-2015-п ) від 29.04.2015 }
Про внесення змін до переліку напрямів,
за якими здійснюється підготовка фахівців
у вищих навчальних закладах
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра,
і переліку спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка фахівців
у вищих навчальних закладах
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2006 р. N 1719 ( 1719-2006-п ) (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3333; 2007 р., N 76, ст. 2817;
2008 р., N 47, ст. 1528, N 56, ст. 1863), і переліку
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 839 ( 839-2007-п ) (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 46, ст. 1877; 2008 р., N 65, ст. 2195), зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2009 р. N 990
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку напрямів,
за якими здійснюється підготовка фахівців
у вищих навчальних закладах
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавра ( 1719-2006-п ),
і переліку спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста ( 839-2007-п )

1. У переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавра, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2006 р. N 1719 ( 1719-2006-п ):
1) у позиції "0201 Культура" розділу "Гуманітарні науки та
мистецтво" виключити слово і цифри
------------------------------------------------------------------ | | |"туризм |6.020107"; | ------------------------------------------------------------------
2) доповнити розділ "Соціальні науки, бізнес і право"
позиціями такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"0307 |Туризм |організація туристичного |6.030701 | | | |обслуговування | | | | |-------------------------+-----------| | | |організація готельного |6.030702"; | | | |обслуговування | | ------------------------------------------------------------------
3) у розділі "Сфера обслуговування" позицію
------------------------------------------------------------------ |"1401 |Сфера |готельно-ресторанна |6.140101" | | |обслуговування |справа | | ------------------------------------------------------------------
замінити такою позицією:
------------------------------------------------------------------ |"1401 |Сфера |організація |6.140101". | | |обслуговування |обслуговування в | | | | |ресторанах | | ------------------------------------------------------------------
2. У переліку спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня
2007 р. N 839 ( 839-2007-п ):
1) у позиції "0201 Культура" розділу "Гуманітарні науки та
мистецтво" виключити слова і цифри
------------------------------------------------------------------- | | |"організація туристичного|5.01020701";| | | |обслуговування | | -------------------------------------------------------------------
2) доповнити розділ "Соціальні науки, бізнес і право"
позиціями такого змісту: " ------------------------------------------------------------------ | 0307 |Туризм |туристичне обслуговування|5.03070101 | | | |-------------------------+-----------| | | |готельне обслуговування |5.03070102 |"; ------------------------------------------------------------------
3) у позиції "1401 Сфера обслуговування" розділу "Сфера
обслуговування":
виключити слова і цифри
------------------------------------------------------------------- | | |"організація |5.14010101";| | | |обслуговування в готелях | | -------------------------------------------------------------------
слова і цифри
------------------------------------------------------------------ | | |"організація |5.14010102"| | | |обслуговування в закладах| | | | |ресторанного господарства| | | | |і торгівлі | | ------------------------------------------------------------------
замінити словами і цифрами " ------------------------------------------------------------------ | | |ресторанне |5.14010102 | | | |обслуговування | |". ------------------------------------------------------------------on top