Document 99/94-ВР, invalid, current version — Loss of force on March 5, 1999, on the basis - 474-XIV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 474-XIV ( 474-14 ) від 05.03.99, ВВР, 1999, N 14, ст.81 )
( Постанова втратила чинність в частині, що стосується
виборів народних депутатів України на підставі Закону
N 541/97-ВР від 24.09.97 )
( Постанова втратила чинність в частині, що стосується
депутатів і голів сільських, селищних, районних,
міських, районних у містах, обласних Рад на підставі
Закону N 14/98-ВР від 14.01.98 )
Про застосування законів України "Про вибори
народних депутатів України", "Про вибори
Президента України", "Про вибори депутатів і
голів сільських, селищних, районних, міських,
районних у містах, обласних Рад"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 33, ст.310 )

У зв'язку з питаннями, що виникають при застосуванні норм
виборчого законодавства, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є :
1. Роз'яснити, що оскільки порядок викреслення у виборчому
бюлетені прізвища кандидата, проти якого голосує виборець, не
обумовлено, а серед ознак недійсного бюлетеня посилань на форму
викреслення немає (стаття 40, частина 3 та стаття 42, частина 3,
пункт 4 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 3623-12 ), стаття 39 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 1297-12 ), стаття 43, частина 2 та стаття 45, частина
4 Закону України "Про вибори депутатів і голів сільських,
селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад" ( 3996-12 ), слід вважати дійсним бюлетень, в якому прізвища
кандидатів викреслені будь-яким способом за умови, що наміри
виборця є очевидними. У разі сумнівів, як і передбачено
законодавством, дільнична комісія вирішує питання про визнання
бюлетеня недійсним шляхом голосування.
2. Оскільки законодавством передбачено для суб'єктів
виборчого процесу право оскаржити дії і рішення дільничних,
окружних комісій до вищестоящих комісій і суду у встановлені
терміни, а одним з принципів проведення виборів є їх відкритість і
гласність, роз'яснити, що протягом цих термінів суб'єкти виборчого
процесу мають право в окружних, територіальних виборчих комісіях
ознайомитись із протоколами дільничних комісій і списками
виборців, робити з них виписки, ксеро- і фотокопії.
Територіальні, окружні комісії зобов'язані надавати суб'єктам
виборчого процесу протоколи і списки на їх вимогу і забезпечувати
умови для ознайомлення з документами у присутності представника
комісії.
3. За заявою суб'єктів виборчого процесу, поданою у
встановлені законодавством терміни, територіальна, окружна виборча
комісія зобов'язана на своєму засіданні в присутності заявників
повністю перевірити рішення дільничної комісії про підрахунок
голосів з обов'язковим перерахуванням бюлетенів, якщо в заяві
вказується на одну з наступних обставин: 1) розбіжність кількості підписів в списках виборців з
кількістю виборців, що отримали бюлетені, за протоколом; 2) наявність письмових заяв громадян про те, що вони не брали
участі у виборах, у той час коли в списках виборців є їхні
підписи. В інших випадках територіальна, окружна комісія самостійно
визначає необхідність перегляду рішення дільничної комісії. У разі виявлення порушень, що вплинули на підсумки виборів,
територіальна, окружна комісія скасовує своє рішення про підсумки,
якщо воно вже було прийнято, приймає і публікує нове рішення з
зазначенням мотивів його прийняття.
4. Під суб'єктами виборчого процесу і встановленими
законодавством термінами оскарження ними рішень виборчих комісій у
пунктах 2 і 3 цієї Постанови слід розуміти суб'єктів виборчого
процесу, включаючи народних депутатів України (відповідно до
статей 18 і 21 Закону України "Про статус народного депутата
України" ( 2790-12 ), і терміни, передбачені: частиною 2 статті 47 Закону України "Про вибори народних
депутатів України"; частиною 1 статті 43 Закону України "Про вибори Президента
України"; частиною 3 статті 47 Закону України "Про вибори депутатів і
голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах,
обласних Рад".
5. Територіальним, окружним виборчим комісіям і Центральній
виборчій комісії переглянути всі заяви суб'єктів виборчого
процесу, подані у терміни, зазначені в пункті 4 цієї Постанови, у
передбаченому нею порядку. Право на судове оскарження рішень виборчих комісій виникає з
дня фактичного розгляду заяви у відповідності з цією Постановою.
6. Секретаріату Верховної Ради України протягом двох діб
надіслати текст цієї Постанови обласним виборчим комісіям для
розсилки його всім окружним, територіальним виборчим комісіям. Дана Постанова підлягає терміновому опублікуванню в газеті
"Голос України".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м.Київ, 13 липня 1994 року
N 99/94-ВРon top