Document 99-97-п, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2013, on the basis - 1051-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 січня 1997 р. N 99
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1051 ( 1051-2012-п ) від 17.10.2012 }
Про внесення змін до Положення про порядок
ведення державного земельного кадастру та
визнання такою, що втратила чинність,
постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 1992 р. N 532
У зв'язку з прийняттям Закону України від 19 вересня 1996 р.
"Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за
землю" ( 378/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 45, ст. 238) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. У Положенні про порядок ведення державного земельного
кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
12 січня 1993 р. N 15 ( 15-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 3,
ст. 55): пункт 2 після слова "економічної" доповнити словами "та
грошової"; пункти 12, 14, 15, 16 після слова "економічна" доповнити
словами "та грошова".
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 16 вересня 1992 р. N 532 ( 532-92-п ) "Про
порядок визначення ставок земельного податку" (ЗП України, 1992
р., N 11, ст. 266).

Перший
віце-прем'єр-міністр України В.ДУРДИНЕЦЬ
Інд.22on top