Document 981_040, current version — Adoption on April 15, 1994

{До Угоди про заснування Світової організації торгівлі}

РІШЕННЯ
про переговори про основні телекомунікації

Міністри,

Приймають наступне рішення:

1. Переговори повинні розпочатися на добровільній основі з метою поступової лібералізації торгівлі телекомунікаційних транспортних мереж та послуг (далі в цьому Рішенні "Основні телекомунікації") в рамках Генеральної угоди про торгівлю послугами.

2. Без порушення їх результатів, переговори повинні бути всебічними, причому a priori не виключається жодна з основних телекомунікацій.

3. Переговорна група по основних телекомунікаціях (далі в цьому Рішенні "Переговорна група") створюється для здійснення цього повноваження. Переговорна група періодично звітує про хід переговорів.

4. Переговори в Переговорній групі повинні бути відкритими для всіх урядів і Європейських товариств, які оголосять про свій намір брати в них участь. Станом на сьогодні про свій намір взяти участь у переговорах оголосили:

Австралія, Австрія, Канада, Чилі, Кіпр, Європейські Співтовариства та їхній член Штати, Фінляндія, Гонконг, Угорщина, Японія, Корея, Мексика, Нова Зеландія, Норвегія, Словацька Республіка, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Сполучені Штати.

Наступні повідомлення про намір брати участь у переговорах слід надсилати до Депозитарію Угоди про створення Світової організації торгівлі.

5. Переговорна група проведе свою першу зустріч по переговорах не пізніше ніж 16 травня 1994 року. Вона завершить ці переговори і складе заключний звіт не пізніше ніж 30 квітня 1996 року. Заключний звіт Переговорної групи повинен включати дату впровадження результатів цих переговорів.

6. Будь-які зобов'язання в результаті переговорів, у тому числі дата набрання ними чинності, вносяться до Розкладів, що додаються до Генеральної угоди про торгівлю послугами і підлягають всім положенням Угоди.

7. Починаючи з цього самого моменту і до дати впровадження, яка має бути визначена згідно з пунктом 5, вважається, що учасники не застосовуватимуть ніяких заходів, що впливають на торгівлю основними телекомунікаціями у такий спосіб, який би покращив їхню позицію на переговорах та систему важелів регулювання. Очевидно, що це положення не повинно перешкоджати виконанню комерційних та державних заходів щодо забезпечення основних телекомунікаційних послуг.

8. Впровадження пункту 7 підлягає обстеженню з боку Переговорної групи. Будь-який учасник може привернути увагу Переговорної групи до будь-якої дії або бездіяльності, які, на його думку, мають відношення до виконання пункту 7. Такі повідомлення будуть надсилатися до Переговорної групи після отримання їх Секретаріатом.on top