Document 98/99, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2008, on the basis - 1234/2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1234/2007 ( 1234/2007 ) від 18.12.2007 }
Про підвищення окладів військовослужбовців та осіб
рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ за військовими (спеціальними) званнями
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 4/2005 ( 4/2005 ) від 05.01.2005 )
З метою посилення соціального захисту військовослужбовців та
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити оклади військовослужбовців за військовими
званнями (крім військовослужбовців строкової служби) та осіб
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за
спеціальними званнями у розмірах згідно з додатком, які ввести в
дію з 1 липня 1999 року.
2. Міністерству оборони України, Службі безпеки України,
Державному комітету у справах охорони державного кордону України,
Головному управлінню Командувача Національної гвардії України,
Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій, Міністерству
транспорту та зв'язку України, Міністерству внутрішніх справ
України, Управлінню державної охорони України, Державній
податковій адміністрації України здійснювати фінансування витрат
відповідно до статті 1 цього Указу в межах асигнувань,
передбачених у Державному бюджеті України на 1999 рік на грошове
утримання. ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 4/2005 ( 4/2005 ) від 05.01.2005 )
3. Визнати такими, що втратили з 1 липня 1999 року чинність,
додаток N 1 до Указу Президента України від 4 жовтня 1996 року
N 923 ( 923/96 ) "Про грошове забезпечення військовослужбовців"
(із зміною і доповненням, внесеними Указами від 2 вересня 1997
року N 941 ( 941/97 ) та від 29 червня 1998 року N 708 ( 708/98 )
та додаток N 9 до Указу Президента України від 4 жовтня 1996 року
N 926 ( 926/96 ) "Про умови грошового забезпечення осіб рядового і
начальницького складу та оплати праці працівників органів
внутрішніх справ" (із зміною і доповненням, внесеними Указом від
18 вересня 1998 року N 1036 ( 1036/98 ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 січня 1999 року
N 98/99
Додаток
до Указу Президента України
від 29 січня 1999 року N 98/99
Оклади військовослужбовців
за військовими званнями (крім військовослужбовців
строкової служби) та осіб рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ за спеціальними званнями

------------------------------------------------------------------ Військові (спеціальні) звання |Розмір окладу | (у гривнях) ------------------------------------------------------------------ Генерал армії України, генерал внутрішньої служби 160
України
Генерал-полковник, адмірал, генерал-полковник 150
міліції (внутрішньої служби)
Генерал-лейтенант, віце-адмірал, генерал-лейтенант 145
міліції (внутрішньої служби)
Генерал-майор, контр-адмірал, генерал-майор 140
міліції (внутрішньої служби)
Полковник, капітан I рангу, полковник міліції 135
(внутрішньої служби)
Підполковник, капітан II рангу, підполковник 130
міліції (внутрішньої служби)
Майор, капітан III рангу, майор міліції 125
(внутрішньої служби)
Капітан, капітан-лейтенант, капітан міліції 120
(внутрішньої служби)
Старший лейтенант, старший лейтенант міліції 115
(внутрішньої служби)
Лейтенант, лейтенант міліції (внутрішньої служби) 110

Молодший лейтенант, молодший лейтенант міліції 105
(внутрішньої служби)
Старші: прапорщик, мічман, старший прапорщик 65
міліції (внутрішньої служби)
Прапорщик, мічман, прапорщик міліції (внутрішньої 60
служби)
Старшина, головний корабельний старшина, старшина 55
міліції (внутрішньої служби)
Старший сержант, головний старшина, старший 50
сержант міліції (внутрішньої служби)
Сержант, старшина 1 статті, сержант міліції 45
(внутрішньої служби)
Молодший сержант, старшина 2 статті, молодший 40
сержант міліції (внутрішньої служби)
Старші: солдат, матрос 35
Рядовий, матрос, рядовий міліції (внутрішньої 30
служби)

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙon top