Document 979-2018-п, valid, current version — Adoption on November 21, 2018
( Last event — Entry into force, gone November 29, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2018 р. № 979
Київ

Про внесення змін до Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1130 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 111, № 90, ст. 2938; 2017 р., № 2, ст. 47; 2018 р., № 35, ст. 1234), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2018 р. № 979

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації

1. Абзац сьомий пункту 3 виключити.

2. У пункті 4:

абзац другий після слів “копії диплома” доповнити словами “, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою”;

абзаци п’ятий і шостий виключити.

3. Пункт 9 після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

“5) має місцезнаходження та/або місце проведення державної реєстрації за межами Автономної Республіки Крим, області (крім Київської області), мм. Києва та Севастополя, де розміщується її засновник;

6) має місцезнаходження та/або місце проведення державної реєстрації за межами Київської області за умови, що така особа створена Київською обласною радою або Київською облдержадміністрацією.”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим.

4. Пункт 11-1 виключити.on top