Справа «Ашаєв та інші проти України» (Заява № 24329/08 та 6 інших заяв - див. перелік у додатку)
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Causa, Statement, Specification [...] on June 14, 2018
Document 974_c84, current version — Adoption on June 14, 2018

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Справа «Ашаєв та інші проти України»
(Заява № 24329/08 та 6 інших заяв - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ
14 червня 2018 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Ашаєв та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначені у переліку в додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені у таблиці в додатку.

4. Заявники скаржилися на надмірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 ТА СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися на те, що тривалість відповідних цивільних проваджень була несумісною із вимогою «розумного строку», та на відсутність ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим. Вони посилались на пункт 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції, які передбачають таке:

Пункт 1 статті 6

«Кожен має право на … розгляд його справи упродовж розумного строку … судом, …, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру…».

Стаття 13

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.».

7. Суд повторює, що розумність тривалості судового розгляду повинна оцінюватися в світлі обставин справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявників та відповідних органів влади, а також важливість предмета спору для заявників (див. рішення у справі «Фрідлендер проти Франції» [ВП] (Frydlender v. France) [GC], заява № 30979/96, пункт 43, ЄСПЛ 2000-VII).

8. У справі «Красношапка проти України» (Krasnoshapka v. Ukraine), заява № 23786/02, від 30 листопада 2006 року, Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

9. Розглянувши всі надані матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі тривалість проваджень була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку».

10. Суд також зазначає, що заявники не мали у своєму розпорядженні ефективного засобу юридичного захисту щодо цих скарг.

11. Отже, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

12. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

13. Зважаючи на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, рішення у справі «Красношапка проти України» (Krasnoshapka v. Ukraine), заява № 23786/02, пункти 61 і 66, від 30 листопада 2006 року), Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у переліку в додатку.

14. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує заяви прийнятними.

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень.

4. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у переліку в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 14 червня 2018 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

В.о. заступника Секретаря

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Йонко ГРОЗЄВ


Додаток

ПЕРЕЛІК
заяв зі скаргами за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції
(надмірна тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту)


з/п

№ заяви,
дата подання

П.І.Б. заявника,
дата народження

П.І.Б. представника,
місцезнаходження

Початок провадження

Закінчення провадження

Загальна тривалість,
інстанції

Сума, присуджена кожному заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат
(в євро)-1

1

24329/08
14/05/2008

Олексій Дмитрович
АШАЄВ
17/12/1948


05/11/1997

06/07/1999

1 рік, 8 місяців та 2 дні,
3 інстанції

1 300

27/08/2000

15/11/2007

7 років, 2 місяці та 20 днів,
3 інстанції

2

32126/11
17/05/2011

Людмила Григорівна
ДЕНИСЕНКО
10/05/1942


12/07/2001

12/11/2010

9 років, 4 місяці та 1 день,
3 інстанції

1 300

3

21404/13
13/03/2013

Тетяна Сергіївна
ПАРПУЛА
25/08/1974


01/11/2002

11/12/2009

7 років, 1 місяць та 11 днів,
3 інстанції

600

23/08/2012

15/10/2012

1 місяць та 23 дні,
3 інстанції

4

23464/14
22/02/2014

Володимир Іванович
МАТВІЄЦЬ
31/03/1963


21/12/1999

21/08/2013

13 років, 8 місяців та 1 день,
3 інстанції

4 400

5

56394/17
23/07/2017

ТОВ «АГРОРЕМТЕХСЕРВІС»
24/01/2002

Богдан Васильович
Фокій
м. Чернівці

04/04/2007

24/01/2017

9 років, 9 місяців та 21 день,
3 інстанції

2 400

6

70768/17
15/09/2017

Іван Юрійович
БАЛОГА
16/03/1952

Володимир Іванович Митровцій
м. Ужгород

09/11/2006

15/03/2017

10 років, 4 місяці та 7 днів,
3 інстанції

3 100

7

72706/17
26/09/2017

Ірина Іванівна
ТЕТЕРЕВА
10/08/1951


19/03/2008

05/04/2017

9 років та 18 днів,
3 інстанції

1 800

__________
-1 Та додатково будь-який податок, що може нараховуватись заявникам.on top