Справа "Бузько та інші проти України" (Заяви NN 30680/05, 44482/06 та 36704/07)
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Decision, Causa on February 15, 2011
Document 974_618, current version — Adoption on February 15, 2011

                  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 
П'ята секція
Р І Ш Е Н Н Я

Справа "Бузько та інші
проти України"
(Заяви NN 30680/05,
44482/06 та 36704/07)

Переклад офіційний
15 лютого 2011 року Європейський суд з прав людини (п'ята
секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли: Марк Віллігер (Mark Villiger), Голова, Карел Юнгвірт (Karel Jungwiert), Ізабель Берро-Лефевр (Isabelle Berro-Lefevre), судді, а також Стівен Філліпс (Stephen Phillips), заступник
Секретаря секції, беручи до уваги вищезазначені заяви, враховуючи подані декларації щодо досягнення дружнього
врегулювання у справах, після обговорення постановляє таке рішення:
ПРОЦЕДУРА
Заяви були подані п. Михайлом Васильовичем Бузьком, який
народився у 1943 році та проживає в м. Олександрії, п. Ленором
Миколайовичем Дроботом, який народився у 1937 році та проживає в
м. Запоріжжі, та пані Валентиною Михайлівною Шалаєвою, яка
народилась у 1953 році та проживає в м. Олександрії. Уряд України
(далі - Уряд) був представлений його Уповноваженим - п. Ю.Зайцевим
з Міністерства юстиції України. Заяви, які слід об'єднати відповідно до пункту 1 правила 42
Реґламенту Суду ( 980_067 ), були подані громадянами України.
2 та 3 березня, 8 та 13 квітня, 10 та 29 липня 2010 року
відповідно Суд отримав підписані сторонами декларації щодо
досягнення дружнього врегулювання у справах, згідно з якими
заявники погоджуються відмовитись від будь-яких подальших скарг
проти України, що стосуються фактів, викладених у цих заявах, в
обмін на зобов'язання Уряду сплатити п. Бузьку 1892,52 грн та
1700 євро; п. Дроботу 1200 євро; пані Шалаєвій 3477,42 грн та
1000 євро.
Вказані суми є відшкодуванням будь-якої матеріальної та
моральної шкоди, а також судових витрат, які мають бути
конвертовані в національну валюту за курсом на день здійснення
платежу та звільнені від будь-яких податків. Зазначені суми мають
бути виплачені протягом трьох місяців з моменту отримання
повідомлення про рішення Суду відповідно до п. 1 ст. 37 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ). У
випадку несплати належних заявникам сум упродовж зазначеного
тримісячного строку Уряд зобов'язується сплатити пеню, що дорівнює
граничній позичковій ставці Європейського центрального банку плюс
три відсоткові пункти, які нараховуються з часу закінчення
тримісячного строку і до моменту повного розрахунку. Сплата
вищезазначених сум становитиме остаточне вирішення справ.
ЩОДО ПРАВА
Суд бере до уваги факт досягнення сторонами дружнього
врегулювання. Суд переконаний, що таке врегулювання ґрунтується на
повазі до прав людини, як це визначено у Конвенції ( 995_004 ) та
протоколах до неї, і не знаходить публічно-правових підстав для
подальшого розгляду заяв (п. 1 ст. 37 Конвенції in fine).
Згідно із зазначеним вище справи мають бути вилучені з
реєстру справ Суду.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
Вирішує об'єднати заяви.
Вирішує вилучити заяви з реєстру справ.
Заступник Секретаря Стівен ФІЛЛІПС
Голова Марк ВІЛЛІГЕРon top