Document 974-93-п, valid, current version — Revision on January 1, 1995, on the basis - 100-95-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 грудня 1993 р. N 974
Київ
Про заходи у зв'язку з підвищенням мінімального
розміру заробітної плати
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 189 ( 189-94-п ) від 30.03.94
N 725 ( 725-94-п ) від 20.10.94
N 100 ( 100-95-п ) від 08.02.95 )

У зв'язку із встановленням з 1 грудня 1993 р. нового розміру
мінімальної заробітної плати Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Підвищити з 1 грудня 1993 р. тарифні ставки і посадові
оклади працівників, військовослужбовців, осіб рядового та
начальницького складу у порядку, передбаченому постановою Кабінету
Міністрів України від 2 червня 1993 р. N 393 ( 393-93-п ) "Про
підвищення заробітної плати на державних підприємствах, в
установах, організаціях". Зазначене підвищення може бути проведено: на державних підприємствах, в установах і організаціях, що
перебувають на господарському розрахунку, а також орендних,
заснованих на державній власності, - в межах фонду споживання,
збільшеного порівняно з 1990 роком у 1500 разів; на підприємствах і в організаціях, діяльність яких повністю
або частково фінансується із бюджету і на яких тарифні ставки і
посадові оклади працівників установлюються за умовами оплати
праці, що діють на госпрозрахункових підприємствах і в
організаціях, - виходячи з реальних можливостей, але не більш як у
1500 разів проти діючих у 1990 році.
2. В абзацах третьому, четвертому та шостому пункту 4
Положення про регулювання фондів споживання підприємств, установ і
організацій у 1993 році, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 червня 1993 р. N 471 ( 471-93-п ), число
"500" замінити на число "1500".
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 725
( 725-94-п ) від 20.10.94 )
4. Підприємствам, установам і організаціям: ( Абзац другий пункту 4 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 100 ( 100-95-п ) від 08.02.95 )
провести перерахунок розміру компенсації шкоди, заподіяної
працівникові внаслідок ушкодження здоров'я при виконанні ним
трудових обов'язків, з одночасним збільшенням тарифних ставок і
посадових окладів на величину їх фактичного підвищення.
( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 189
( 189-94-п ) від 30.03.94 )
( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 725
( 725-94-п ) від 20.10.94 )
7. Міністерству праці та Міністерству фінансів давати у разі
потреби роз'яснення щодо застосування цієї постанови.
8. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1993 р.
N 671 ( 671-93-п ) "Про заходи у зв'язку з підвищенням
мінімального розміру заробітної плати"; постанову Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1993 р.
N 672 ( 672-93-п ) "Про підвищення тарифних ставок і посадових
окладів працівників та визначення базового фонду споживання
підприємств, установ і організацій з 1 вересня 1993 року".
9. Ця постанова набуває чинності з 1 грудня 1993 року.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.26on top