Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 грудня 2018 р. № 971-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2018 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству соціальної політики на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом:

1) зменшення обсягу видатків споживання за програмами:

2501130 “Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення” на суму 43776,4 тис. гривень;

2501150 “Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною” на суму 17700 тис. гривень;

2501450 “Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ “Артек” і ДЦ “Молода Гвардія” на суму 1880,6 тис. гривень;

2501480 “Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” на суму 157128 тис. гривень;

2505010 “Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції” на суму 260,3 тис. гривень;

2505030 “Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат” на суму 12171,4 тис. гривень;

2505150 “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції” на суму 21 тис. гривень;

2511110 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя” на суму 112211 тис. гривень згідно з додатком 1;

2) зменшення обсягу видатків розвитку за програмами:

2501500 “Фінансова підтримка заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту” на суму 1200 тис. гривень;

2511190 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов” на суму 122,2 тис. гривень згідно з додатком 3;

2511200 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов” на суму 136,3 тис. гривень згідно з додатком 4.

3) збільшення обсягу видатків споживання за програмами:

2501180 “Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” на суму 15401,2 тис. гривень;

2501190 “Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях” на суму 26990 тис. гривень;

2501470 “Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань” та інвалідів” на суму 6100 тис. гривень;

2501570 “Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби” на суму 7183,6 тис. гривень;

2507020 “Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів” на суму 1500 тис. гривень;

4) встановлення обсягу видатків розвитку за програмами:

2501070 “Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності” на суму 60000 тис. гривень;

2505010 ”Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції” на суму 75 тис. гривень;

5) збільшення обсягу видатків розвитку за програмами:

2505150 “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції” на суму 21 тис. гривень;

2501470 “Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань” та інвалідів” на суму 400 тис. гривень;

2511120 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов” на суму 205683,1 тис. гривень згідно з додатком 2;

2511180 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа” на суму 8924,7 тис. гривень згідно з додатком 6;

2511190 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов” на суму 7139,6 тис. гривень згідно з додатком 3;

2511200 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов” на суму 7189 тис. гривень згідно з додатком 4.

2. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі “Прозорий офіс” в обсязі 453,3 тис. гривень згідно з додатком 5.

3. Забезпечити:

Міністерству соціальної політики - погодження перерозподілів видатків державного бюджету, передбачених пунктами 1 і 2 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. № 971-р

ОБСЯГ
зменшення видатків споживання за програмою 2511110 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя”

Найменування місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг коштів, тис. гривень

Обласний бюджет:


Вінницької області

7965

Волинської області

3747

Дніпропетровської області

22500

Житомирської області

1184

Закарпатської області

5000

Запорізької області

4581

Івано-Франківської області

2500

Київської області

4285

Кіровоградської області

4000

Луганської області

1806

Львівської області

6718

Одеської області

12846

Полтавської області

2346

Рівненської області

2050

Сумської області

2536

Тернопільської області

1926

Харківської області

7514

Херсонської області

5693

Хмельницької області

2000

Черкаської області

5330

Чернівецької області

4000

Чернігівської області

1020

Бюджет м. Києва

664

Усього


112 211


Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. № 971-р

ОБСЯГ
збільшення видатків розвитку за програмою 2511120 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов”

Найменування місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг коштів, тис. гривень

Обласний бюджет:


Вінницької області

3038,2

Волинської області

14 096,8

Дніпропетровської області

5185,3

Житомирської області

18 429,5

Закарпатської області

1895,4

Запорізької області

4868

Івано-Франківської області

2510,6

Київської області

25 530,5

Кіровоградської області

1851

Луганської області

1902,2

Львівської області

9798,3

Миколаївської області

2485,7

Одеської області

16 710,5

Полтавської області

9723,9

Рівненської області

5161,2

Сумської області

5842,9

Тернопільської області

3510,6

Харківської області

1020,7

Херсонської області

3209,8

Хмельницької області

7848,3

Черкаської області

14 375,7

Чернівецької області

3569,7

Чернігівської області

3679,9

Бюджет м. Києва

39 438,4

Усього


205 683,1


Додаток 3
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. № 971-р

ПЕРЕРОЗПОДІЛ
обсягу видатків розвитку за програмою 2511190 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов”

Найменування місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг коштів, тис. гривень

зменшення обсягу

збільшення обсягу

Обласний бюджет:Вінницької області


220,4

Волинської області

107,2


Дніпропетровської області

0,9


Донецької області


1099,5

Закарпатської області


936,4

Івано-Франківської області


604,1

Кіровоградської області

6,9


Одеської області


363,9

Полтавської області

7,2


Сумської області


154,6

Хмельницької області


3760,7

Усього


122,2

7139,6


Додаток 4
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. № 971-р

ПЕРЕРОЗПОДІЛ
обсягу видатків розвитку за програмою 2511200 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов”

Найменування місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг коштів, тис. гривень

зменшення обсягу

збільшення обсягу

Обласний бюджет:Вінницької області


14,8

Волинської області


1293,4

Дніпропетровської області


678,7

Донецької області


221,7

Житомирської області


368,5

Закарпатської області


459,1

Запорізької області


128

Київської області


958,7

Кіровоградської області

125,9


Миколаївської області


754,2

Одеської області


350,5

Полтавської області


11,3

Рівненської області


336,5

Сумської області


860,3

Харківської області

10,4


Чернігівської області


524,7

Бюджет м. Києва


228,6

Усього


136,3

7189


Додаток 5
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. № 971-р

ПЕРЕРОЗПОДІЛ
обсягу видатків розвитку за програмою 2511170 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі “Прозорий офіс”

Найменування місцевого бюджету  адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг видатків, тис. гривень

зменшення обсягу

збільшення обсягу

м. Кам’янське


453,3

м. Рубіжне

210


м. Чернігів

167,5


отг смт Гніздичів

75,8


Усього


453,3

453,3


Додаток 6
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. № 971-р

ОБСЯГ
збільшення видатків розвитку за програмою 2511180 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа”

Найменування місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг коштів, тис. гривень

Обласний бюджет:


Запорізької області

7400

Полтавської області

1524,7

Усього


8924,7


Publications of document