Document 971-2013-п, valid, current version — Adoption on December 25, 2013
( Last event — Entry into force, gone January 21, 2014. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2013 р. № 971
Київ

Про затвердження плану заходів на 2014 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Кабінет Міністрів України і Національний банк України постановляють:

1. Затвердити план заходів на 2014 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади надсилати щокварталу до 10 числа наступного місяця Державній службі фінансового моніторингу інформацію про виконання плану заходів, затвердженого цією постановою, для подання щокварталу до 25 числа наступного місяця звіту Кабінетові Міністрів України і Національному банку України.

Прем’єр-міністр України

Голова
Національного банку України

М.АЗАРОВ

І.СОРКІН

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України і
Національного банку України
від 25 грудня 2013 р. № 971

ПЛАН
заходів на 2014 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

1. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”.


Держфінмоніторинг, Національний банк (за згодою).


До прийняття Закону.

Мінімізація ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

2. Забезпечити узагальнення інформації про виявлені схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням набутого у 2013 році та I-III кварталах 2014 р. досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, контролюючих і правоохоронних органів України для використання з метою запобігання вчиненню зазначених злочинів та довести її до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу.


Держфінмоніторинг, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мін’юст, Мінфін, МЗС, МВС, Міндоходів, Держфінінспекція, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Національна асоціація банків України (за згодою), Асоціація українських банків (за згодою), Ліга страхових організацій України (за згодою), Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (за згодою).


IV квартал.

3. Удосконалити Методику проведення національної оцінки ризиків за результатами опрацювання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) щодо проведення оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на національному рівні та вивчення міжнародного досвіду.


Держфінмоніторинг, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мін’юст, Мінфін, МВС, Міндоходів, Національний банк, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


IV квартал.

Підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів

4. Продовжити роботу з виявлення фактів приховування чи маскування незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження і переміщення, напрямів використання (зокрема для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської або благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), а також з пошуку, арешту та конфіскації таких доходів.


Держфінмоніторинг, МВС, Міндоходів, СБУ (за згодою).


Протягом року.

5. Забезпечити з метою протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму у зовнішньоекономічній діяльності запобігання незаконному перерахуванню коштів за кордон, що здійснюється фізичними особами та суб’єктами господарювання через офшорні зони, у тому числі з використанням “компаній-оболонок”, проведення перевірок наявності реєстрації та діяльності іноземних контрагентів шляхом обміну інформацією з відповідними органами іноземних держав, використання міжнародних баз даних.


Держфінмоніторинг, МВС, Міндоходів, СБУ (за згодою).


Протягом року.

6. Продовжити вжиття заходів, спрямованих на виявлення фактів кіберзлочинності та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних від здійснення кіберзлочинів.


МВС, Держфінмоніторинг, Національний банк, СБУ (за згодою).


Протягом року.

7. Продовжити проведення оперативно-розшукових заходів, зокрема в частині виявлення та припинення діяльності організованих груп або злочинних організацій, що здійснюють легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підвищувати ефективність досудового розслідування правоохоронними органами злочинів, передбачених статтею 209 Кримінального кодексу України.


МВС, Міндоходів, СБУ (за згодою).


Протягом року.

8. Здійснювати заходи, спрямовані на виявлення та припинення протиправної діяльності “конвертаційних центрів” та підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму.


Міндоходів, МВС, Держфінмоніторинг, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року.

9. Здійснювати обмін інформацією щодо виявлення фактів протиправної діяльності суб’єктів господарювання, у тому числі підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у схемах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також забезпечити обмін відповідною інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з метою встановлення методів, фінансових схем та механізмів зазначеної протиправної діяльності та документування правопорушень.


Міндоходів, МВС, Держфінмоніторинг, СБУ (за згодою).


Протягом року.

10. Забезпечити здійснення заходів:

спрямованих на виявлення фактів незаконної торгівлі людьми, зброєю, наркотиками, підакцизними товарами, дисками для лазерних систем зчитування, зайняття гральним бізнесом, незаконного використання інсайдерської інформації, маніпулювання на фондовому ринку щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних від таких злочинів.


Міндоходів, МВС, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року;

з виявлення та припинення фінансової діяльності в Україні представників незаконних воєнізованих або збройних формувань, які діють на території держав - учасниць СНД та інших країн, спрямованої на протиправне одержання доходів та їх легалізацію.


СБУ (за згодою).


Протягом року.

11. Встановлювати випадки можливого фінансування терористичної та екстремістської діяльності окремими особами, представниками радикальних організацій, у тому числі міжнародних, використання ними території України як транзитної держави для матеріальної підтримки функціонування таких організацій поза межами України.


СБУ (за згодою).


Протягом року.

12. Забезпечити функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансуванню тероризму.


Держфінмоніторинг.


Протягом року.

13. Провести аналіз наявної в органах державної влади адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансуванню тероризму та підготувати пропозиції щодо її удосконалення.


Держфінмоніторинг.


Червень.

Забезпечення прозорості діяльності державних органів

14. Сприяти висвітленню державними засобами масової інформації щодо заходів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.


Держкомтелерадіо.


Протягом року.

15. Забезпечити функціонування на офіційних веб-сайтах суб’єктів державного фінансового моніторингу інформаційних блоків з питань фінансового моніторингу.


Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року.

Підвищення кваліфікації спеціалістів

16. Забезпечити організацію і проведення підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади, працівників спеціальних підрозділів правоохоронних та розвідувальних органів, працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.


Держфінмоніторинг, Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, МВС, Міндоходів, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінінфраструктури, Нацдержслужба, Держфінінспекція, Національний банк, СБУ (за згодою), Служба зовнішньої розвідки (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (за згодою).


Протягом року.

17. Продовжити проведення щорічних регіональних і міжвідомчих нарад-семінарів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.


Держфінмоніторинг, МЗС, Мін’юст, Мінфін, МВС, Міндоходів, Мінекономрозвитку, Адміністрація Держприкордонслужби, Національний банк (за згодою), СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року.

18. Забезпечити залучення суб’єктів первинного фінансового моніторингу та саморегулівних організацій до розгляду питань, що стосуються функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, шляхом проведення спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій тощо.


Держфінмоніторинг, Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року.

Участь у міжнародному співробітництві

19. Забезпечити організацію взаємодії та інформаційного обміну з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.


Держфінмоніторинг, МЗС, Мін’юст, Мінекономрозвитку, Мінфін, МВС, Міндоходів, Національний банк, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року.

20. Забезпечити участь України у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), Європейського Союзу, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Світового банку, Міжнародного валютного фонду, в рамках міжнародних організацій універсального характеру, зокрема ООН та її відповідних департаментів, підрозділів, комітетів, а також у робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму.


Держфінмоніторинг, МЗС, Мін’юст, Мінекономрозвитку, Мінфін, МВС, Міндоходів, Національний банк, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року.

21. Проводити роботу з підготовки та укладення міжнародних договорів про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.


Держфінмоніторинг, МЗС, Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, Національний банк, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).


Протягом року.on top