Document 956-V, valid, current version — Adoption on April 19, 2007
( Last event — Entry into force, gone June 14, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо
відповідальності за правопорушення
у сфері карантину рослин
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 31, ст.402 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1) статті 105 та 106 викласти в такій редакції:
"Стаття 105. Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних
заходів
Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Стаття 106. Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит
через її територію, вивезення з карантинних зон
або ввезення до них об'єктів регулювання, які не
пройшли фітосанітарного контролю
Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її
територію, вивезення з карантинних зон або ввезення до них
об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від тринадцяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян";
2) доповнити статтею 188-26 такого змісту:
"Стаття 188-26. Невиконання законних вимог посадових осіб
органів Державної служби з карантину рослин
України
Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної
служби з карантину рослин України, які здійснюють державний
контроль за додержанням законодавства про карантин рослин, а також
створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян";
3) у частині першій статті 218 цифри "103-1 - 105" замінити
цифрами "103-1 - 104-1";
4) у статті 238-2:
назву і частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 238-2. Органи Державної служби з карантину рослин
України
Органи Державної служби з карантину рослин України
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням вимог щодо виконання фітосанітарних заходів
(стаття 105), ввезенням в Україну, вивезенням з України, транзитом
через її територію, вивезенням з карантинних зон або ввезенням до
них об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю
(стаття 106), невиконанням законних вимог посадових осіб органів
Державної служби з карантину рослин України (стаття 188-26)";
у пункті 2 частини другої слова "міста Києва" замінити
словами "міст Києва та Севастополя";
5) у частині першій статті 255:
у пункті 1 абзац "органів державної служби з карантину рослин
(статті 105 - 106-2)" виключити;
у пункті 2 слова та цифри "стаття 105 (за порушення правил
боротьби з бур'янами)" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 квітня 2007 року
N 956-Von top