Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Specification on October 17, 2008955
Document 955-2008-п, previous version — Revision on January 22, 2010, on the basis - 28-2010-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 жовтня 2008 р. N 955
Київ
Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські
засоби і вироби медичного призначення
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1022 ( 1022-2008-п ) від 19.11.2008 }
{ Дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента
N 1139/2008 ( 1139/2008 ) від 03.12.2008 - указ
втратив чинність на підставі Указу Президента
N 259/2009 ( 259/2009 ) від 22.04.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1121 ( 1121-2008-п ) від 20.12.2008 }
{ Відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі за
конституційним поданням Президента України ( n0038100-08 )
щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) цієї Постанови Ухвалою Конституційного Суду
N 4-у/2009 ( v004u710-09 ) від 11.02.2009 }
{ Щодо відновлення дії Постанови КМ див. Лист Міністерства
юстиції
N 3775-0-26-09-34 ( v3775323-09 ) від 30.03.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 333 ( 333-2009-п ) від 25.03.2009
N 589 ( 589-2009-п ) від 03.06.2009
N 28 ( 28-2010-п ) від 13.01.2010 }

Відповідно до Закону України "Про ціни і ціноутворення"
( 507-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити:
1) на лікарські засоби і вироби медичного призначення,
включені до Національного переліку основних лікарських засобів і
виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних
лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), граничні
постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 12 відсотків
оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні)
надбавки не вище ніж 25 відсотків закупівельної ціни;
2) на лікарські засоби і вироби медичного призначення (крім
наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та
медичних газів), що придбаваються повністю або частково за
бюджетні кошти, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище
ніж 10 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні
(роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків закупівельної ціни.
Лікарські засоби і вироби медичного призначення вітчизняного
виробництва, оптово-відпускна ціна яких нижча ніж 12 гривень за
одну упаковку, не підлягають державному регулюванню, крім тих, що
придбаваються за бюджетні кошти. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1022
( 1022-2008-п ) від 19.11.2008; в редакції Постанови КМ N 333
( 333-2009-п ) від 25.03.2009 }
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
3. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров'я та
Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів щодо
передачі до сфери управління зазначеної Інспекції державних
підприємств згідно з додатком.
4. Міністерству охорони здоров'я подати у двотижневий строк
пропозиції про внесення до Порядку державної реєстрації
(перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. N 376
( 376-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 22,
ст. 1196), зміни, в яких, зокрема, передбачити, що:
експертиза реєстраційних матеріалів лікарських засобів
проводиться в порядку, який встановлюється Міністерством;
копії матеріалів щодо методів контролю якості лікарського
засобу передаються Державній інспекції з контролю якості
лікарських засобів.
5. Мінекономіки разом з МОЗ, іншими заінтересованими органами
виконавчої влади подати пропозиції щодо формування та ведення
державного реєстру цін лікарських засобів і виробів медичного
призначення як єдиної інформаційної бази даних. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 333 ( 333-2009-п ) від
25.03.2009 }
6. Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів:

{ Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 333 ( 333-2009-п ) від 25.03.2009 }

{ Абзац третій пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 333 ( 333-2009-п ) від 25.03.2009 }

разом з Державною митною службою вжити заходів для здійснення
контролю за правильністю визначення країн походження та митної
вартості лікарських засобів і виробів медичного призначення, що
ввозяться на митну територію України.
7. Державній інспекції з контролю за цінами під час
здійснення контролю за додержанням державної дисципліни цін вжити
передбачених законодавством заходів для приведення суб'єктами
господарювання цін у відповідність з цією постановою.
8. Державній митній службі подавати щомісяця до 20 числа
наступного періоду Державній інспекції з контролю якості
лікарських засобів та Державній інспекції з контролю за цінами
інформацію про ввезені лікарські засоби і вироби медичного
призначення за формою, погодженою з Державною інспекцією з
контролю якості лікарських засобів.
{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1121
( 1121-2008-п ) від 20.12.2008 }
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2008 р. N 955
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21,
ст. 596; Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 32;
2001 р., N 47, ст. 2073; 2002 р., N 8, ст. 344, N 11, ст. 511,
N 52, ст. 2396; 2004 р., N 42, ст. 2757, N 52, ст. 3452; 2005 р.,
N 17, ст. 903; 2006 р., N 20, ст. 1463; 2007 р., N 46, ст. 1882,
N 73, ст. 2718; 2008 р., N 25, ст. 795) абзац шостий пункту 12
виключити.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1121
( 1121-2008-п ) від 20.12.2008 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 589
( 589-2009-п ) від 03.06.2009 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 589
( 589-2009-п ) від 03.06.2009 }

5. В абзаці третьому пункту 2 розділу 2 Державної програми
забезпечення населення лікарськими засобами на 2004-2010 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня
2003 р. N 1162 ( 1162-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 31, ст. 1618), слова "МОЗ, зокрема Державна служба лікарських
засобів і виробів медичного призначення, що належить до сфери його
управління" замінити словами "Держлікінспекція".

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1121
( 1121-2008-п ) від 20.12.2008 }

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2008 р. N 955
ПЕРЕЛІК
державних підприємств, що передаються
до сфери управління Держлікінспекції

Державний навчальний центр з належної
виробничої/дистриб'юторської практики, м. Київ
Науково-експертний фармакопейний центр, м. Харків
Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів,
м. Київ
Науково-експертний інститут лікарських засобів та виробів
медичного призначення, м. Київ { Позиція із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 28
( 28-2010-п ) від 13.01.2010 }
Дніпропетровська контрольно-аналітична лабораторія
Львівська контрольно-аналітична лабораторія лікарських
засобів { Позиція із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 28
( 28-2010-п ) від 13.01.2010 }
Державний науковий центр лікарських засобів, м. Харківon top