Document 952-2015-п, valid, current version — Adoption on November 18, 2015
( Last event — Entry into force, gone November 25, 2015. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 листопада 2015 р. № 952
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 р. № 44

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 р. № 44 “Про затвердження Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 59; 2005 р., № 2, ст. 87; 2006 р., № 31, ст. 2233; 2008 р., № 35, ст. 1178; 2012 р., № 81, ст. 3272) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з дня набрання чинності Законом України “Про Національну поліцію”.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2015 р. № 952

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 р. № 44

1. Назву і пункт 1 постанови після слів “одержаних військовослужбовцями” доповнити словом “, поліцейськими”.

2. У Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку після слів “одержаних військовослужбовцями” доповнити словом “, поліцейськими”;

2) пункт 1 після слова “військовослужбовцями” доповнити словом “, поліцейськими”;

3) пункт 2 після слів “статус військовослужбовця” доповнити словом “, поліцейського”, а слова “органів внутрішніх справ,” виключити;

4) пункт 3 після слова “військовослужбовців” доповнити словом “, поліцейських”;

5) пункт 4 після слова “військовослужбовцям” доповнити словом “, поліцейським”;

6) назву додатка до Порядку після слів “одержаних військовослужбовцями” доповнити словом “, поліцейськими”.on top