Document 951-IV, valid, current version — Adoption on June 5, 2003
( Last event — Entry into force, gone June 26, 2003. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 88 Закону
України "Про пенсійне забезпечення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 39, ст.348 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3,
ст. 10; 2002 р., N 10, ст. 71) викласти у такій редакції:
"Стаття 88. Виплата пенсій особам, які проживають
у будинках-інтернатах (пансіонатах), стаціонарних
відділеннях територіальних центрів соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян і дитячих
будинках-інтернатах
Особам, які проживають у будинках-інтернатах (пансіонатах),
стаціонарних відділеннях територіальних центрів соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, а
також дітям, яким призначено соціальні пенсії та які проживають у
дитячих будинках-інтернатах, виплачується 25 процентів розміру
призначеної пенсії, але не менше 20 процентів мінімального розміру
пенсії за віком на місяць.
У разі коли розмір їх пенсії перевищує вартість утримання в
цих установах, виплачується різниця між розміром пенсії і вартістю
утримання, але не менше 25 процентів розміру призначеної пенсії і
не менше 20 процентів мінімального розміру пенсії за віком на
місяць.
Якщо у пенсіонера, який проживає в будинку-інтернаті
(пансіонаті), стаціонарному відділенні територіального центру
соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних
громадян, є непрацездатні члени сім'ї, які перебувають на його
утриманні (статті 37, 38, 40 і 41 цього Закону), пенсія
виплачується в такому порядку: 25 процентів розміру призначеної
пенсії, але не менше 20 процентів мінімального розміру пенсії за
віком, виплачується самому пенсіонерові, а інша частина пенсії,
але не більше 50 процентів призначеного розміру, виплачується
зазначеним членам сім'ї.
Різниця між розміром призначеної пенсії особи, яка проживає в
будинку-інтернаті (пансіонаті), стаціонарному відділенні
територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян та дитячому будинку-інтернаті, і
розміром пенсії, яка виплачується їй та непрацездатним членам її
сім'ї відповідно до частин першої - третьої цієї статті,
перераховується будинку-інтернату (пансіонату), стаціонарному
відділенню територіального центру соціального обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, дитячому
будинку-інтернату, в якому проживає особа, за її особистою
письмовою заявою або заявою батьків, опікунів (піклувальників).
Зазначені кошти зараховуються на рахунки цих установ понад
бюджетні асигнування і спрямовуються виключно на поліпшення умов
проживання у них громадян похилого віку, інвалідів та дітей у
порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 2003 року
N 951-IVon top