Document 948-2015-п, valid, current version — Adoption on November 18, 2015
( Last event — Entry into force, gone November 25, 2015. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 листопада 2015 р. № 948
Київ

Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміну у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2006 р., № 8, ст. 432), доповнивши назву розділу ХХI після слова “МВС” словами “, Національної поліції”.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з дня набрання чинності Законом України “Про Національну поліцію”.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
on top