Document 948-VIII, valid, current version — Adoption on January 28, 2016
( Last event — Entry into force, gone January 30, 2016. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 149 Регламенту Верховної Ради України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 7, ст.63)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 149 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2011 р., № 12, ст. 84) такі зміни:

у частині шостій слова "чи позачерговій" виключити;

частину восьму після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо законопроект про внесення змін до Конституції України (який за висновком Конституційного Суду України відповідає вимогам статей 157, 158 Конституції України) був попередньо схвалений Верховною Радою і не був розглянутий на наступній черговій сесії після попереднього схвалення, то такий законопроект розглядається Верховною Радою на наступній за нею черговій сесії".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 січня 2016 року
№ 948-VIII
on top