Document 940-2001-п, previous version — Revision on May 25, 2009, on the basis - 464-2009-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 7 серпня 2001 р. N 940
Київ
 
Про заходи щодо посилення державного контролю
за виробництвом та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів та справлянням
акцизного збору
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1552 ( 1552-2001-п ) від 16.11.2001 N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002 N 58 ( 58-2006-п ) від 25.01.2006 N 58 ( 58-2007-п ) від 24.01.2007 N 954 ( 954-2008-п ) від 22.10.2008 N 464 ( 464-2009-п ) від 13.05.2009 }

 
     На виконання Указу Президента України від 11 липня 2001 р. N 510 ( 510/2001 ) "Про посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Утворити у складі Державної податкової адміністрації Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (далі - Департамент) як самостійний функціональний підрозділ з правами юридичної особи, у складі державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі - регіональні управління Департаменту з правами юридичної особи та їх територіальні підрозділи.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58 ( 58-2007-п ) від 24.01.2007 }
 
     2. Установити, що:
 
     Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної податкової адміністрації. Регіональні управління очолюють начальники, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту. ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58 ( 58-2006-п ) від 25.01.2006 )
 
     Департамент діє на підставі положення, що затверджується Головою Державної податкової адміністрації, а його регіональні управління - на підставі положень, що затверджуються директором Департаменту. ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58 ( 58-2006-п ) від 25.01.2006 )
 
     3. Розмістити Департамент у м. Києві по вул. Б. Грінченка, 1, надавши йому приміщення на п'ятому поверсі повністю і кімнати 701-712.
 
     4. Установити, що за умовами оплати праці та матеріально-побутового забезпечення прирівнюються: ( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58 ( 58-2006-п ) від 25.01.2006 )

 
( Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 58 ( 58-2006-п ) від 25.01.2006 )

 
     начальники регіональних управлінь - до начальників управлінь державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - управління податкових адміністрацій), їх заступники - до заступників начальників управлінь податкових адміністрацій, керівні працівники і спеціалісти регіональних управлінь, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, пов'язаних із здійсненням контролю за додержанням податкового законодавства, зокрема за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів), виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, - до відповідних категорій працівників управлінь податкових адміністрацій, інші керівні працівники і службовці - до відповідних категорій працівників державних податкових адміністрацій, які мають ранг державного службовця;
 
     начальники територіальних підрозділів - до начальників управлінь, відділів державних податкових інспекцій, керівні працівники і спеціалісти територіальних підрозділів, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, пов'язаних із здійсненням контролю за додержанням податкового законодавства, зокрема за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів), виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, - до відповідних категорій працівників зазначених управлінь, відділів, інші керівні працівники і службовці - до відповідних категорій працівників державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця.
 
     5. Віднести посади працівників Департаменту, його регіональних управлінь і територіальних підрозділів, які не мають спеціальних звань, до таких категорій посад державних службовців:
 
     третя категорія - посади начальників управлінь і самостійних відділів Департаменту;
 
     четверта категорія - посади заступників начальників управлінь і самостійних відділів, начальників та заступників начальників відділів у складі управлінь, начальників підвідділів у складі самостійних відділів Департаменту;
 
     п'ята категорія - посади спеціалістів Департаменту; начальників управлінь і самостійних відділів, заступників начальників управлінь і самостійних відділів, начальників та заступників начальників відділів у складі управлінь, начальників підвідділів у складі самостійних відділів регіональних управлінь;
 
     шоста категорія - посади керівників управлінь, відділів районних, районних у мм. Києві та Севастополі, міських (крім мм. Києва та Севастополя), міжрайонних та об'єднаних територіальних підрозділів; спеціалістів регіональних управлінь;
 
     сьома категорія - посади спеціалістів районних, районних у мм. Києві та Севастополі, міських (крім мм. Києва та Севастополя), міжрайонних та об'єднаних територіальних підрозділів.

 
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464 ( 464-2009-п ) від 13.05.2009 }

 
{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 954 ( 954-2008-п ) від 22.10.2008 }

 
     8. Видатки на утримання Департаменту, його регіональних управлінь і територіальних підрозділів у 2001 році здійснити за рахунок коштів, призначених на утримання Державного департаменту регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну, його територіальних підрозділів, що ліквідуються.
 
     9. Державній податковій адміністрації забезпечити виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснення міжгалузевої координації, зокрема: { Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ N 58 ( 58-2007-п ) від 24.01.2007 }
 
     участь в розробленні проектів державних програм, законів та інших нормативно-правових актів з питань виробництва, обігу (реалізації, експорту, імпорту, зберігання та транспортування) спирту етилового, коньячного і плодового (далі - спирт), алкогольних напоїв і тютюнових виробів, адміністрування акцизного збору;
 
     організація у межах своїх повноважень виконання та узагальнення практики застосування законодавства;
 
     здійснення контролю за додержанням законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; { Абзац четвертий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 58 ( 58-2007-п ) від 24.01.2007 }
 
     здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і сировини, додержанням норм втрат та виходу спирту, алкогольних напоїв суб'єктами підприємницької діяльності, які виробляють, імпортують, експортують, зберігають, транспортують та реалізують таку продукцію, а також додержанням стандартів, технічних умов, рецептур, регламентів та технологічних інструкцій на виробництво спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, забезпечення розподілу спирту між споживачами в установленому порядку з оформленням нарядів на одержання та здійснення контролю за його цільовим використанням;
 
     затвердження норм втрат та виходу спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, порядку їх розроблення і застосування, погодження стандартів, технічних умов, рецептур, регламентів та технологічних інструкцій на виробництво зазначеної продукції;
 
     ліцензування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами; зупинення дії та анулювання виданих ним ліцензій; надання згоди Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції на видачу ліцензій на експорт та імпорт спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів у встановленому порядку; ( Абзац сьомий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )
 
     застосування у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства з ліцензування, виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
 
     запобігання незаконному виробництву та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України;
 
     внесення пропозицій щодо встановлення мінімальних цін на спирт, виноматеріали, алкогольні напої і тютюнові вироби;
 
     сприяння розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості.
 
     10. Міністерству фінансів:
 
     внести в установленому порядку відповідні зміни до річного розпису призначень Державного бюджету України на 2001 рік ( 2120-14 );
 
     передбачати починаючи з 2002 року у складі видатків Державної податкової адміністрації кошти на утримання Департаменту.
 
     11. Ліквідувати Державний департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну.
 
     12. Міністерству фінансів і Державній податковій адміністрації:
 
     утворити ліквідаційну комісію та у двомісячний термін ліквідувати Державний департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну;
 
     здійснити заходи щодо передачі в установленому порядку Державній податковій адміністрації майна, яке залишиться після ліквідації Державного департаменту регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну, його територіальних підрозділів.
 
     13. У позиції 27 переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 2001), слово "Держалкогольтютюн" замінити словами "Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів".
 
     14. Державній податковій адміністрації разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади подати пропозиції щодо приведення у відповідність з цією постановою актів Кабінету Міністрів України.
 
     15. Визнати такими, що втратили чинність:
 
     постанову Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 р. N 690 ( 690-2000-п ) "Про утворення Державного департаменту регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 17, ст. 708);
 
     постанову Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р. N 1514 ( 1514-2000-п ) "Про затвердження Положення про Державний департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 41, ст. 1747).

 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 
     Інд. 34on top