Document 940-2001-п, previous version — Revision on May 25, 2009, on the basis - 464-2009-п
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 серпня 2001 р. N 940
Київ
Про заходи щодо посилення державного контролю
за виробництвом та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів та справлянням
акцизного збору
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1552 ( 1552-2001-п ) від 16.11.2001
N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002
N 58 ( 58-2006-п ) від 25.01.2006
N 58 ( 58-2007-п ) від 24.01.2007
N 954 ( 954-2008-п ) від 22.10.2008
N 464 ( 464-2009-п ) від 13.05.2009 }

На виконання Указу Президента України від 11 липня 2001 р.
N 510 ( 510/2001 ) "Про посилення державного контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити у складі Державної податкової адміністрації
Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів (далі - Департамент) як самостійний
функціональний підрозділ з правами юридичної особи, у складі
державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі - регіональні управління
Департаменту з правами юридичної особи та їх територіальні
підрозділи. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2007-п ) від 24.01.2007 }
2. Установити, що:
Департамент очолює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади Головою Державної податкової адміністрації.
Регіональні управління очолюють начальники, які призначаються на
посаду та звільняються з посади директором Департаменту. ( Абзац
другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2006-п ) від 25.01.2006 )
Департамент діє на підставі положення, що затверджується
Головою Державної податкової адміністрації, а його регіональні
управління - на підставі положень, що затверджуються директором
Департаменту. ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 58 ( 58-2006-п ) від 25.01.2006 )
3. Розмістити Департамент у м. Києві по вул. Б. Грінченка, 1,
надавши йому приміщення на п'ятому поверсі повністю і кімнати
701-712.
4. Установити, що за умовами оплати праці та
матеріально-побутового забезпечення прирівнюються: ( Абзац перший
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2006-п ) від 25.01.2006 )

( Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 58 ( 58-2006-п ) від 25.01.2006 )

начальники регіональних управлінь - до начальників управлінь
державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі (далі - управління податкових
адміністрацій), їх заступники - до заступників начальників
управлінь податкових адміністрацій, керівні працівники і
спеціалісти регіональних управлінь, службові обов'язки яких
полягають у безпосередньому виконанні функцій, пов'язаних із
здійсненням контролю за додержанням податкового законодавства,
зокрема за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати
до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів), виробництвом
та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, - до
відповідних категорій працівників управлінь податкових
адміністрацій, інші керівні працівники і службовці - до
відповідних категорій працівників державних податкових
адміністрацій, які мають ранг державного службовця;
начальники територіальних підрозділів - до начальників
управлінь, відділів державних податкових інспекцій, керівні
працівники і спеціалісти територіальних підрозділів, службові
обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій,
пов'язаних із здійсненням контролю за додержанням податкового
законодавства, зокрема за правильністю обчислення, повнотою і
своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів (обов'язкових
платежів), виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів, - до відповідних категорій працівників
зазначених управлінь, відділів, інші керівні працівники і
службовці - до відповідних категорій працівників державних
податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця.
5. Віднести посади працівників Департаменту, його
регіональних управлінь і територіальних підрозділів, які не мають
спеціальних звань, до таких категорій посад державних службовців:
третя категорія - посади начальників управлінь і самостійних
відділів Департаменту;
четверта категорія - посади заступників начальників управлінь
і самостійних відділів, начальників та заступників начальників
відділів у складі управлінь, начальників підвідділів у складі
самостійних відділів Департаменту;
п'ята категорія - посади спеціалістів Департаменту;
начальників управлінь і самостійних відділів, заступників
начальників управлінь і самостійних відділів, начальників та
заступників начальників відділів у складі управлінь, начальників
підвідділів у складі самостійних відділів регіональних управлінь;
шоста категорія - посади керівників управлінь, відділів
районних, районних у мм. Києві та Севастополі, міських (крім
мм. Києва та Севастополя), міжрайонних та об'єднаних
територіальних підрозділів; спеціалістів регіональних управлінь;
сьома категорія - посади спеціалістів районних, районних у
мм. Києві та Севастополі, міських (крім мм. Києва та Севастополя),
міжрайонних та об'єднаних територіальних підрозділів.

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464
( 464-2009-п ) від 13.05.2009 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 954
( 954-2008-п ) від 22.10.2008 }

8. Видатки на утримання Департаменту, його регіональних
управлінь і територіальних підрозділів у 2001 році здійснити за
рахунок коштів, призначених на утримання Державного департаменту
регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну, його
територіальних підрозділів, що ліквідуються.
9. Державній податковій адміністрації забезпечити виконання
завдань щодо реалізації державної політики у сфері виробництва та
обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснення
міжгалузевої координації, зокрема: { Абзац перший пункту 9 в
редакції Постанови КМ N 58 ( 58-2007-п ) від 24.01.2007 }
участь в розробленні проектів державних програм, законів та
інших нормативно-правових актів з питань виробництва, обігу
(реалізації, експорту, імпорту, зберігання та транспортування)
спирту етилового, коньячного і плодового (далі - спирт),
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, адміністрування акцизного
збору;
організація у межах своїх повноважень виконання та
узагальнення практики застосування законодавства;
здійснення контролю за додержанням законодавства у сфері
виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів; { Абзац четвертий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 58
( 58-2007-п ) від 24.01.2007 }
здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту,
виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і сировини,
додержанням норм втрат та виходу спирту, алкогольних напоїв
суб'єктами підприємницької діяльності, які виробляють, імпортують,
експортують, зберігають, транспортують та реалізують таку
продукцію, а також додержанням стандартів, технічних умов,
рецептур, регламентів та технологічних інструкцій на виробництво
спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів,
забезпечення розподілу спирту між споживачами в установленому
порядку з оформленням нарядів на одержання та здійснення контролю
за його цільовим використанням;
затвердження норм втрат та виходу спирту, виноматеріалів,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів, порядку їх розроблення і
застосування, погодження стандартів, технічних умов, рецептур,
регламентів та технологічних інструкцій на виробництво зазначеної
продукції;
ліцензування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності
з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів,
оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами; зупинення дії та
анулювання виданих ним ліцензій; надання згоди Міністерству
економіки та з питань європейської інтеграції на видачу ліцензій
на експорт та імпорт спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів у встановленому порядку; ( Абзац сьомий пункту 9 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158 ( 158-2002-п ) від
15.02.2002 )
застосування у випадках, передбачених законодавством,
фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за
порушення законодавства з ліцензування, виробництва та обігу
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
запобігання незаконному виробництву та обігу спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України;
внесення пропозицій щодо встановлення мінімальних цін на
спирт, виноматеріали, алкогольні напої і тютюнові вироби;
сприяння розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної
промисловості.
10. Міністерству фінансів:
внести в установленому порядку відповідні зміни до річного
розпису призначень Державного бюджету України на 2001 рік
( 2120-14 );
передбачати починаючи з 2002 року у складі видатків Державної
податкової адміністрації кошти на утримання Департаменту.
11. Ліквідувати Державний департамент регулювання виробництва
та обігу алкоголю і тютюну.
12. Міністерству фінансів і Державній податковій
адміністрації:
утворити ліквідаційну комісію та у двомісячний термін
ліквідувати Державний департамент регулювання виробництва та обігу
алкоголю і тютюну;
здійснити заходи щодо передачі в установленому порядку
Державній податковій адміністрації майна, яке залишиться після
ліквідації Державного департаменту регулювання виробництва та
обігу алкоголю і тютюну, його територіальних підрозділів.
13. У позиції 27 переліку органів ліцензування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46,
ст. 2001), слово "Держалкогольтютюн" замінити словами "Департамент
з питань адміністрування акцизного збору і контролю за
виробництвом та обігом підакцизних товарів".
14. Державній податковій адміністрації разом з іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади подати
пропозиції щодо приведення у відповідність з цією постановою актів
Кабінету Міністрів України.
15. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 р.
N 690 ( 690-2000-п ) "Про утворення Державного департаменту
регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 17, ст. 708);
постанову Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р.
N 1514 ( 1514-2000-п ) "Про затвердження Положення про Державний
департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 41, ст. 1747).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 34on top