Document 940-2001-п, previous version — Revision on January 24, 2007, on the basis - 58-2007-п
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 серпня 2001 р. N 940
Київ
Про заходи щодо посилення державного контролю
за виробництвом та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів та справлянням
акцизного збору
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1552 ( 1552-2001-п ) від 16.11.2001
N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002
N 58 ( 58-2006-п ) від 25.01.2006
N 58 ( 58-2007-п ) від 24.01.2007 }

На виконання Указу Президента України від 11 липня 2001 р.
N 510 ( 510/2001 ) "Про посилення державного контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити у складі Державної податкової адміністрації
Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів (далі - Департамент) як самостійний
функціональний підрозділ з правами юридичної особи, у складі
державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі - регіональні управління
Департаменту з правами юридичної особи та їх територіальні
підрозділи. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2007-п ) від 24.01.2007 }
2. Установити, що:
Департамент очолює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади Головою Державної податкової адміністрації.
Регіональні управління очолюють начальники, які призначаються на
посаду та звільняються з посади директором Департаменту. ( Абзац
другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2006-п ) від 25.01.2006 )
Департамент діє на підставі положення, що затверджується
Головою Державної податкової адміністрації, а його регіональні
управління - на підставі положень, що затверджуються директором
Департаменту. ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 58 ( 58-2006-п ) від 25.01.2006 )
3. Розмістити Департамент у м. Києві по вул. Б. Грінченка, 1,
надавши йому приміщення на п'ятому поверсі повністю і кімнати
701-712.
4. Установити, що за умовами оплати праці та
матеріально-побутового забезпечення прирівнюються: ( Абзац перший
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 58
( 58-2006-п ) від 25.01.2006 )

( Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 58 ( 58-2006-п ) від 25.01.2006 )

начальники регіональних управлінь - до начальників управлінь
державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі (далі - управління податкових
адміністрацій), їх заступники - до заступників начальників
управлінь податкових адміністрацій, керівні працівники і
спеціалісти регіональних управлінь, службові обов'язки яких
полягають у безпосередньому виконанні функцій, пов'язаних із
здійсненням контролю за додержанням податкового законодавства,
зокрема за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати
до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів), виробництвом
та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, - до
відповідних категорій працівників управлінь податкових
адміністрацій, інші керівні працівники і службовці - до
відповідних категорій працівників державних податкових
адміністрацій, які мають ранг державного службовця;
начальники територіальних підрозділів - до начальників
управлінь, відділів державних податкових інспекцій, керівні
працівники і спеціалісти територіальних підрозділів, службові
обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій,
пов'язаних із здійсненням контролю за додержанням податкового
законодавства, зокрема за правильністю обчислення, повнотою і
своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів (обов'язкових
платежів), виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів, - до відповідних категорій працівників
зазначених управлінь, відділів, інші керівні працівники і
службовці - до відповідних категорій працівників державних
податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця.
5. Віднести посади працівників Департаменту, його
регіональних управлінь і територіальних підрозділів, які не мають
спеціальних звань, до таких категорій посад державних службовців:
третя категорія - посади начальників управлінь і самостійних
відділів Департаменту;
четверта категорія - посади заступників начальників управлінь
і самостійних відділів, начальників та заступників начальників
відділів у складі управлінь, начальників підвідділів у складі
самостійних відділів Департаменту;
п'ята категорія - посади спеціалістів Департаменту;
начальників управлінь і самостійних відділів, заступників
начальників управлінь і самостійних відділів, начальників та
заступників начальників відділів у складі управлінь, начальників
підвідділів у складі самостійних відділів регіональних управлінь;
шоста категорія - посади керівників управлінь, відділів
районних, районних у мм. Києві та Севастополі, міських (крім
мм. Києва та Севастополя), міжрайонних та об'єднаних
територіальних підрозділів; спеціалістів регіональних управлінь;
сьома категорія - посади спеціалістів районних, районних у
мм. Києві та Севастополі, міських (крім мм. Києва та Севастополя),
міжрайонних та об'єднаних територіальних підрозділів.
6. Збільшити граничну чисельність працівників центрального
апарату Державної податкової адміністрації на 79 одиниць,
підпорядкованих їй територіальних органів - на 618 одиниць за
рахунок відповідного зменшення граничної чисельності працівників
Міністерства фінансів та підпорядкованих йому територіальних
органів. Утворення Департаменту здійснити в межах чисельності
працівників державної податкової служби, затвердженої Кабінетом
Міністрів України. ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1552 ( 1552-2001-п ) від 16.11.2001 )
У зв'язку з цим у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів
України від 26 лютого 2000 р. N 403 ( 403-2000-п ) "Про
затвердження граничної чисельності працівників апарату
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і
підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту
легкових автомобілів, що їх обслуговують" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 9, ст. 339, N 35, ст. 1495) у позиції
"Міністерство фінансів" цифри "891" і "13701" замінити відповідно
цифрами "812" і "13004", а у позиції "Державна податкова
адміністрація" цифри "820" і "60716" замінити відповідно цифрами
"899" і "61413".
7. Збільшити ліміт легкових автомобілів, що обслуговують
центральний апарат Державної податкової адміністрації, на 6
одиниць, і тих, що обслуговують підпорядковані їй територіальні
органи, - на 54 одиниці.
У зв'язку з цим у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів
України від 2 квітня 2001 р. N 314 ( 314-2001-п ) "Про
встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують державні
органи" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 14, ст. 602) у
позиції "Державна податкова адміністрація" цифри "15" і "2382"
замінити відповідно цифрами "21" і "2436", а у позиції "Усього"
цифри "265" і "4642" замінити відповідно цифрами "271" і "4696".
8. Видатки на утримання Департаменту, його регіональних
управлінь і територіальних підрозділів у 2001 році здійснити за
рахунок коштів, призначених на утримання Державного департаменту
регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну, його
територіальних підрозділів, що ліквідуються.
9. Державній податковій адміністрації забезпечити виконання
завдань щодо реалізації державної політики у сфері виробництва та
обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснення
міжгалузевої координації, зокрема: { Абзац перший пункту 9 в
редакції Постанови КМ N 58 ( 58-2007-п ) від 24.01.2007 }
участь в розробленні проектів державних програм, законів та
інших нормативно-правових актів з питань виробництва, обігу
(реалізації, експорту, імпорту, зберігання та транспортування)
спирту етилового, коньячного і плодового (далі - спирт),
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, адміністрування акцизного
збору;
організація у межах своїх повноважень виконання та
узагальнення практики застосування законодавства;
здійснення контролю за додержанням законодавства у сфері
виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів; { Абзац четвертий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 58
( 58-2007-п ) від 24.01.2007 }
здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту,
виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і сировини,
додержанням норм втрат та виходу спирту, алкогольних напоїв
суб'єктами підприємницької діяльності, які виробляють, імпортують,
експортують, зберігають, транспортують та реалізують таку
продукцію, а також додержанням стандартів, технічних умов,
рецептур, регламентів та технологічних інструкцій на виробництво
спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів,
забезпечення розподілу спирту між споживачами в установленому
порядку з оформленням нарядів на одержання та здійснення контролю
за його цільовим використанням;
затвердження норм втрат та виходу спирту, виноматеріалів,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів, порядку їх розроблення і
застосування, погодження стандартів, технічних умов, рецептур,
регламентів та технологічних інструкцій на виробництво зазначеної
продукції;
ліцензування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності
з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів,
оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами; зупинення дії та
анулювання виданих ним ліцензій; надання згоди Міністерству
економіки та з питань європейської інтеграції на видачу ліцензій
на експорт та імпорт спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів у встановленому порядку; ( Абзац сьомий пункту 9 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158 ( 158-2002-п ) від
15.02.2002 )
застосування у випадках, передбачених законодавством,
фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за
порушення законодавства з ліцензування, виробництва та обігу
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
запобігання незаконному виробництву та обігу спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України;
внесення пропозицій щодо встановлення мінімальних цін на
спирт, виноматеріали, алкогольні напої і тютюнові вироби;
сприяння розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної
промисловості.
10. Міністерству фінансів:
внести в установленому порядку відповідні зміни до річного
розпису призначень Державного бюджету України на 2001 рік
( 2120-14 );
передбачати починаючи з 2002 року у складі видатків Державної
податкової адміністрації кошти на утримання Департаменту.
11. Ліквідувати Державний департамент регулювання виробництва
та обігу алкоголю і тютюну.
12. Міністерству фінансів і Державній податковій
адміністрації:
утворити ліквідаційну комісію та у двомісячний термін
ліквідувати Державний департамент регулювання виробництва та обігу
алкоголю і тютюну;
здійснити заходи щодо передачі в установленому порядку
Державній податковій адміністрації майна, яке залишиться після
ліквідації Державного департаменту регулювання виробництва та
обігу алкоголю і тютюну, його територіальних підрозділів.
13. У позиції 27 переліку органів ліцензування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46,
ст. 2001), слово "Держалкогольтютюн" замінити словами "Департамент
з питань адміністрування акцизного збору і контролю за
виробництвом та обігом підакцизних товарів".
14. Державній податковій адміністрації разом з іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади подати
пропозиції щодо приведення у відповідність з цією постановою актів
Кабінету Міністрів України.
15. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 р.
N 690 ( 690-2000-п ) "Про утворення Державного департаменту
регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 17, ст. 708);
постанову Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р.
N 1514 ( 1514-2000-п ) "Про затвердження Положення про Державний
департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 41, ст. 1747).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 34on top