Document 939/2000, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2008, on the basis - 1234/2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1234/2007 ( 1234/2007 ) від 18.12.2007 }
Про внесення змін до Указу Президента України
від 4 жовтня 1996 року N 925

1. Внести до статті 3 Указу Президента України від 4 жовтня
1996 року N 925 ( 925/96 ) "Про грошове забезпечення
військовослужбовців та умови оплати праці працівників Служби
безпеки України" такі зміни:
абзац третій викласти в такій редакції:
"військовослужбовцям Служби безпеки України - у розмірі 100
відсотків грошового забезпечення (окладів грошового забезпечення
та надбавки за вислугу років), а працівникам - у розмірі 100
відсотків посадових окладів";
в абзаці четвертому цифри і слово "25 відсотків" замінити
цифрами і словом "50 відсотків".
2. Виплати надбавок відповідно до цього Указу здійснювати,
починаючи з 1 липня 2000 року, за рахунок коштів, передбачених у
Державному бюджеті України на 2000 рік на утримання Служби безпеки
України.
3. Кабінету Міністрів України під час підготовки проекту
Державного бюджету України на 2001 рік передбачити видатки на
грошове забезпечення військовослужбовців та заробітну плату
працівників Служби безпеки України з урахуванням надбавок,
установлених цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 липня 2000 року
N 939/2000on top