Document 936-VI, valid, current version — Adoption on February 5, 2009
( Last event — Entry into force, gone February 14, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Черепашинецького сільського голови
(Черепашинецька сільська рада
Калинівського району Вінницької області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 28, ст.388 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Черепашинецького сільського голови Захарчук М.П. (Черепашинецька
сільська рада Калинівського району Вінницької області) та
відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин другої
та шостої статті 15, статей 82, 83 Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Черепашинецького сільського
голови (Черепашинецька сільська рада Калинівського району
Вінницької області) на неділю 3 травня 2009 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Черепашинецького сільського
голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Черепашинецького сільського голови за рахунок коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України ( 835-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 5 лютого 2009 року
N 936-VIon top