Document 934-2009-п, valid, current version — Adoption on September 3, 2009
( Last event — Entry into force, gone September 14, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 вересня 2009 р. N 934
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. N 1128
і від 10 жовтня 2001 р. N 1306

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 8 жовтня
1997 р. N 1128 ( 1128-97-п ) "Про забезпечення транспортних
засобів первинними засобами пожежогасіння" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 41, с. 59; 2003 р., N 23, ст. 1080) і від
10 жовтня 2001 р. N 1306 ( 1306-2001-п ) "Про Правила
дорожнього руху" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 41,
ст. 1852; 2005 р., N 2, ст. 86, N 27, ст. 1569; 2007 р., N 14,
ст. 522, N 48, ст. 1978; 2008 р., N 52, ст. 1740, N 75, ст. 2526;
2009 р. N 11, ст. 321, N 14, ст. 420, N 31, ст. 1053) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2009 р. N 934
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 1997 р. N 1128 ( 1128-97-п )
і від 10 жовтня 2001 р. N 1306 ( 1306-2001-п )

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 жовтня
1997 р. N 1128 ( 1128-97-п ):
у назві постанови слова "транспортних засобів" замінити
словами "колісних транспортних засобів";
у вступній частині слова "автомобільним і залізничним
транспортом" замінити словами "колісним транспортним засобом";
у пункті 1:
абзац перший викласти у такій редакції:
"1. Затвердити норми оснащення вогнегасниками колісних
транспортних засобів, що додаються.";
в абзаці другому слова "транспортних засобів" замінити
словами "колісних транспортних засобів", а цифри "2001" - цифрами
"2011";
у пункті 2 слова "зазначених у переліку" замінити словами
"зазначених у нормах, затверджених цією постановою";
у пункті 3 після слів "Міністерству з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи" доповнити словами ", Міністерству
внутрішніх справ", а слова "Міністерству транспорту" замінити
словами "Міністерству транспорту та зв'язку";
перелік транспортних засобів і норми їх оснащення
вогнегасниками, затверджений зазначеною постановою, викласти у
такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 1997 р. N 1128
( 1128-97-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2009 р. N 934)
НОРМИ
оснащення вогнегасниками колісних
транспортних засобів

------------------------------------------------------------------ | Назва колісного транспортного | Мінімальна кількість, тип та | | засобу | позначення вогнегасника | |--------------------------------+-------------------------------| |Легковий автомобіль загального, |один порошковий (закачного типу| |спеціалізованого та |ВП-2(з) або з газом- | |спеціального призначення |витискувачем у балоні ВП-2) із | | |зарядом вогнегасної речовини не| | |менше 2 кг | |--------------------------------+-------------------------------| |Вантажний автомобіль загального,| | |спеціалізованого та | | |спеціального призначення з | | |повною масою: | | |--------------------------------+-------------------------------| |не більше 3,5 т |один порошковий (закачного типу| | |ВП-3(з) або з газом- | | |витискувачем у балоні ВП-3) із | | |зарядом вогнегасної речовини не| | |менше 3 кг | |--------------------------------+-------------------------------| |від 3,5 т, але не більше 12 т |один порошковий (закачного типу| | |ВП-5(з) або з газом- | | |витискувачем у балоні ВП-5) із | | |зарядом вогнегасної речовини не| | |менше 5 кг | |--------------------------------+-------------------------------| |понад 12 т |один порошковий (закачного типу| | |ВП-9(з) або з газом- | | |витискувачем у балоні ВП-9) із | | |зарядом вогнегасної речовини не| | |менше 9 кг | |--------------------------------+-------------------------------| |Причіп, напівпричіп з повною | | |масою: | | |--------------------------------+-------------------------------| |від 0,75 т, але не більше 3,5 т |один порошковий (закачного типу| | |ВП-3(з) або з газом- | | |витискувачем у балоні ВП-3) із | | |зарядом вогнегасної речовини не| | |менше 3 кг | |--------------------------------+-------------------------------| |від 3,5 т, але не більше 10 т |один порошковий (закачного типу| | |ВП-5(з) або з газом- | | |витискувачем у балоні ВП-5) із | | |зарядом вогнегасної речовини не| | |менше 5 кг | |--------------------------------+-------------------------------| |понад 10 т |один порошковий (закачного типу| | |ВП-9(з) або з газом- | | |витискувачем у балоні ВП-9) із | | |зарядом вогнегасної речовини не| | |менше 9 кг | |--------------------------------+-------------------------------| |Автобус (пасажирський | | |автомобіль), що має більше ніж 9| | |місць для сидіння з місцем водія| | |включно, з повною масою: | | |--------------------------------+-------------------------------| |не більше 5 т |один порошковий (закачного типу| | |ВП-3(з) або з газом- | | |витискувачем у балоні ВП-3) із | | |зарядом вогнегасної речовини не| | |менше 3 кг | |--------------------------------+-------------------------------| |понад 5 т |один порошковий (закачного типу| | |ВП-5(з) або з газом- | | |витискувачем у балоні ВП-5) із | | |зарядом вогнегасної речовини не| | |менше 5 кг". | ------------------------------------------------------------------
2. Пункт 2 примітки підпункту "є" пункту 31.4.7 Правил
дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 10 жовтня 2001 р. N 1306 ( 1306-2001-п ),
викласти у такій редакції:
"2. Аптечка, перелік медикаментів якої відповідає
ДСТУ 3961-2000 для відповідного типу транспортного засобу, і
вогнегасник повинні бути в закріпленому стані у місцях, визначених
підприємством-виробником. У разі коли конструкцією транспортного
засобу зазначені місця не передбачено, медична аптечка і
вогнегасник повинні розташовуватись у легкодоступних місцях.
Тип і кількість вогнегасників повинні відповідати
встановленим нормам. Вогнегасники, якими забезпечуються
транспортні засоби, повинні бути сертифікованими в Україні
відповідно до вимог законодавства;".on top